Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Lagunemisreaktsioonid

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Lagunemisreaktsioonid"— Esitluse väljavõte:

1 Lagunemisreaktsioonid
Katrin Soika

2 Sisukord Lagunemisreaktsioonid:
Aluse lagunemine kuumutamisel (põhimõte, harjutus, vastused) Karbonaadi lagunemine kuumutamisel (põhimõte, harjutus, vastused) Lubja kasutamine (ajalooliselt, pilt 1, pilt 2, pilt 3 animatsioon lubjaahjust) Probleem- miks lubimört kõvastub? (vastus) Probleem- miks on kustutamata lubja purgil söövituse eest hoiatav märk? (vastus) Kaltsiumiühendite seotus. Video- leelise reageerimine süsinikdioksiidiga.

3 Lagunemisreaktsioonid toimuvad sageli kuumutamisel
Lahustumatu aluse kuumutamise saadused: oksiid + vesi to Cu(OH)2 CuO + H2O to 2Al(OH)3 Al2O3 + 3 H2O

4 Kirjuta lõpuni hüdroksiidide lagunemist iseloomustavad reaktsioonivõrandid
Fe(OH)2 Cr(OH)3 Fe(OH)3 Ni(OH)2

5 Vastused reaktsioonivõrranditele
Fe(OH)2 → FeO + H2O 2Cr(OH)3 → Cr2O3 + 3H2O 2 Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O Ni(OH)2 → NiO + H2O

6 CuCO3 CuO + CO2 2Al2(CO2)3 Al2O3 + 3 CO2
2) Karbonaadi kuumutamise saadusteks on: oksiid + süsihappegaas to CuCO3 CuO + CO2 to 2Al2(CO2)3 Al2O3 + 3 CO2

7 Kirjuta lõpuni karbonaatide lagunemist iseloomustavad reaktsioonivõrrandid
MgCO3 PbCO3 CaCO3

8 Vastused reaktsioonivõrranditele
MgCO3 → MgO + CO2 PbCO3 → PbO + CO2 CaCO3 → CaO + H2O (Viimast protsessi nimetatakse lubja põletamiseks)

9 Lubja kasutamine ajalooliselt
Lupja kasutati ehitusel juba Mesopotaamias, Vana-Kreekas ja Vana – Egiptuses ca 3000 a e.Kr Eestis hakati lupja tootma ja kasutama ca 13. sajandil. Esimesed ehitised, milles lupja kasutati olid keskaegsed kirikud ja kaitserajatised aastal oli Eesti aladel 304 lubjaahju.

10 Lubapõletamise ahi

11 Lubjapõletamine minevikus

12 Lubjapõletamise põhimõte

13 Animatsioon: lubja põletamine

14 Probleem Miks lubi kivistub teatud aja möödumisel? Täiendav küsimus: Millise õhus oleva ainega reageerib ehitamisel kasutatav kustutatud lubi aja möödudes?

15 Vastus Kaltsiumhüdroksiid reageerib õhus oleva süsihappegaasiga. Protsessi käigus moodustub lubjakivi ning eraldub vesi. Kirjuta antud reaktsiooni iseloomustav võrrand: Ca (OH)2 + CO 2→ CaCO3 + H2O

16 Miks on kustutamata lubja purgil järgnev ohutusmärk?

17 Vastus Kaltsiumoksiid annab veega reageerides leelise ning on seetõttu söövitava toimega.

18 Kaltsiumiühendite seotus
Ca(OH)2 kustutatud lubi H2O Kirjuta kaltsiumiühendite vahele nooled nii, et need näitaksid, kuidas tekib ühest ainest teine aine. Mõtle, kuidas protsesse nimetatakse ning too välja ka reaktsiooni lisanduvad ning eemalduvad ained. H2O CO2 kustutamine Lubja Lubimördi kõvenemine CO2 CaO CaCO3 Lubja põletamine paekivi kustutamata lubi CO2

19 Video: leelise reageerimine süsinikdioksiidiga

20 Materjalid Kõik pildid on saadud: otsingust


Alla laadida ppt "Lagunemisreaktsioonid"

Seotud esitlused


Google'i reklaam