Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Eesti Metsatööstuse Liit

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Eesti Metsatööstuse Liit"— Esitluse väljavõte:

1 Eesti Metsatööstuse Liit
Tegevuskava 2009 EMTL tegevuse eesmärgiks 2009.a. on maksimaalselt tagada liikmeskonna majandustegevuse jätkamine ning konkurentsivõime tõstmine Viljandi mnt 18a Tallinn Tel. (0)    Faks (0) E-post:

2 Eesti Metsatööstuse Liit
Tegevuskava 2009 Metsa- ja puidutööstuse konkurentsivõimet enim mõjutavad seadusandlikud aktid või kavandatavad normatiivsed muudatused. Raskeveokite täismassi piirang Jätkata valitsuse ja MKM survestamist Metsaomanike tulumaksuga maksustamine Hetkel oluliselt ei mõjuta metsaomanike käitumist, pikemas perspektiivis taotleda tulumaksu seaduse muutmist Käibemaksu pettuste sagenemine metsamaterjalide müügil Taotleda käibemaksu erisust metsamaterjalide esmakordsel müügil Kavandatav erimärgistatud kütuste kasutamise normatiivide muutmine Hoida ära metsandustööde nimekirjast välja jätmine, taotleda suletud territooriumitel erimärgistatud kütuste kasutamise lubamist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused. Eelnõu kohaselt peab kogu puidu liikumine olema jälgitav  Edendada metsasektori logistikat. RIA e-veoselehe projekti elluviimine. Viljandi mnt 18a Tallinn Tel. (0)    Faks (0) E-post:

3 Eesti Metsatööstuse Liit
Tegevuskava 2009 Metsa- ja puidutööstuse konkurentsivõimet mõjutavad muud tegurid Raiete ebaefektiivsus- väikesed langid, madal raiete kontsentratsioon Koostöös EMK-ga erametsade majandamise korraldamise tõhustamine • Oskustööliste puudus, hetkel madal prioriteet, perspektiivis kõrge Kutsete omistamine, kutsehariduse edendamisele kaasaaitamine • Ühiskonna madal informeeritus metsasektoris toimuvast, keskmine prioriteet Osalemine koolidele suunatud EL projektis Case forest, koostöös EMK ja EML kommunikatsiooni edendamine, metsanädal. Puidukasutus ja puitehitus Kujundada Puuinfo vedavaks jõuks, leida puitarhitektuurile patroon  Metsal baseeruv taastuvenergeetika,perspektiivis kõrge prioriteet Kujundada EMTL vedavaks jõuks, uuringute algatamine. Viljandi mnt 18a Tallinn Tel. (0)    Faks (0) E-post:

4 Eesti Metsatööstuse Liit
Tegevuskava 2009 Liikmetele suunatud tegevuse peaeesmärgiks on olemasoleva liikmeskonna säilitamine ja uute liikmete kaasamine. EMTL-i nähtavaks tegemine, sidustamine potentsiaalsete liitlastega Piirkondlikud kontaktpäevad, üldkogud koos seminaridega. Informeerida liikmeid toimuvast Uudiste edestamine interneti teel, koduleht Valdkonda puudutav statistika Selgitada liikmeid huvitav statistika, Liikmete küsitlus. Kvartali info esitlemine. Tutvustada üldsusele EMTL liikmeskonda Liikmeid tutvustavate materjalide üllitamine (kommunikatsioonispetsialist) Viljandi mnt 18a Tallinn Tel. (0)    Faks (0) E-post:


Alla laadida ppt "Eesti Metsatööstuse Liit"

Seotud esitlused


Google'i reklaam