Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Statistikaprogrammi ajakava

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Statistikaprogrammi ajakava"— Esitluse väljavõte:

1 Statistikaprogrammi ajakava
Infotund 11. veebruar 2010

2 SA eesmärk statistikatööde loetelu esitamine Rahandusministeeriumile ja kooskõlastajatele hiljemalt 1. juuliks

3 Statistikatöö tunnused statistikaprogrammis
Nimetus ja kood Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus Eeldatav maksumus Väljund Sagedus või moment Info kavandatavate metoodikamuudatuste kohta Töö teostamise aasta

4 Statistikatööde liigid (I)
Statistikatööde liigid (I) Põhistatistika ― uuringute baasosa, standardväljundi koostamine andmebaasis avaldamiseks, täiendavad tööd, mis kulu ei lisa (nt täiendavad näitajad) Ebaregulaarne statistika ― uuringute moodulid, ühekordsed uuringud Statistika arendus ― riikliku statistika jaoks andmete kogumise, nende statistilise töötlemise, analüüsi, levitamise ja säilitamise arendamine, sh uute näitajate väljatöötamine, ettevalmistustööd uue uuringu algatamiseks, olemasolevate uuringute metoodika arendamine, klassifikaatorite uuendamine

5 Statistikatööde liigid (II)
Statistikatööde liigid (II) Statistiline analüüs ― tööd, mille väljund on artikkel, artiklite kogumik, väljaanne jms Investeeringud Statistiline register ― statistiliste üksuste andmete kogum, mida kasutatakse riikliku statistika tegemisel Statistilised registrid ja investeeringud näidatakse eraldi. Ülejäänud kolm statistikavaldkondade liigituse teise taseme järgi.

6 Edasised tegevused SA kiri 2011.a statistikaprogrammi kohta ettepanekute küsimiseks Lõpptähtaeg 2011.a statistikaprogrammi kohta ettepanekute tegemiseks Vastavalt tehtud ettepanekutele statistikatööde loetelu, statistikatöö kirjelduse ja väljundnäitajate kirjelduse kooskõlastamine statistikatarbijate esindajatega Statistikaprogrammi esitamine RM

7 Oluline link Info seniste riiklike statistiliste vaatluste, statistikaprogrammi ja arendustööde kohta Koht ettepanekute tegemiseks statistikaprogrammi

8


Alla laadida ppt "Statistikaprogrammi ajakava"

Seotud esitlused


Google'i reklaam