Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Statistikaseaduse muutmine

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Statistikaseaduse muutmine"— Esitluse väljavõte:

1 Statistikaseaduse muutmine

2 Andmehaldus Andmejagamis- Teenus Riiklik Statistika
(toimimise põhimõtted ja reeglid) Andmejagamis- Teenus (Andmed ja statistika teadmuspõhiste teenuste ja otsuste alusena) Riiklik Statistika (Pikaajalised rahvusvahelised- ja arengukavade näitajad )

3 Peamised andmehalduse elemendid
Statistika ja andmed Väärtuse loomine (Output) Statistika Andmed 1 Väljundi muutmine Andme- haldus Peamised tegevused (Controls) Andmekaitse, andmete avalikustamine Andmekvaliteet, andmete elukäiguhaldus (sh. arhiiv) 2 Protsessi muutmine Andme-kirjeldus Toetavad tegevused (Supporers) Andmearhidektuur ja metaandmed Standardid ja klassifikaatorid 3 Õiguse muutmine Õigus Võimaldajad: (Enablers) Organisatsiooni korraldus (Data Stewards, juhtimine) Volitused 4

4 Andmehalduse tegevused
1. Väärtuse loomine [O]: andmete olemasolu, vajaduse, kasutatavuse (s.o väärtuse) väljaselgitamine ja statistilise väljundiga lisandväärtuse pakkumine -> Statistika; Andmekaeve; Andmed /SA 2. Andmekaitse ja teabe/andmete avalikustamine [C]: isikuandmekaitse, üksikandmete kasutamine, avaandmete pakkumine /MKM, JUM ja SA 3. Andmekvaliteet [C]: andmekvaliteedi edendamine riigis ja jälgimine (audit) /SA 4. Andmearhitektuur ja metaandmed [S]: mudelite ja standardite väljatöötamine ja juurutamine, semantika edendamine valdkondade kaupa /SA 5. Elukäiguhaldus ja andmearhiiv [C]: andmete elukäiguhalduse juurutamine; andmearhiivi loomine /SA 6. Organisatsioon ja korraldus [E]: koordineerimine ja juhtimine (sh. Data Stewards positsioonid organisatsioonides) /MKM, juhised JUM, MKM ja RM koostöös

5 RStS muutmise ajagraafik
VTK – Väljatöötamiskavatus Andmehalduse töörühm algus lõpp Seaduse muudatused valmis Lugemised IV kvartal

6


Alla laadida ppt "Statistikaseaduse muutmine"

Seotud esitlused


Google'i reklaam