Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Lineaarne kaksklemm R G I V Thevenini skeem Nortoni skeem

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Lineaarne kaksklemm R G I V Thevenini skeem Nortoni skeem"— Esitluse väljavõte:

1 Lineaarne kaksklemm R G I V Thevenini skeem Nortoni skeem
+ – G I V Thevenini skeem Nortoni skeem Need skeemid on samaväärsed !!! Alati saab teisendada ühte teiseks !!!

2 Lineaarne kaksklemm R V V G V0 I V0 V Tühispinge môôtmine + +
+ – V + + G V0 I V0 V Thevenini skeem Nortoni skeem

3 Lineaarne kaksklemm R A A G I0 I I0 Lühisvoolu môôtmine
+ – A G I0 I I0 Thevenini skeem Nortoni skeem

4 Lineaarne kaksklemm 1kΩ + – V + V0 5V V0=? (tühispinge)

5 Lineaarne kaksklemm 1kΩ + – A I0 5V I0=? (lühisvool)

6 Lineaarne kaksklemm Tühispinge on VO=12V Lühisvool on IS=-3mA R G I V
Leida selle kaksklemmi Thevenini ja Nortoni aseskeemid R + – G I V

7 Leida antud kaksklemmile vastav Thevenini ja Nortoni aseskeem
2 R’=? kΩ 1 V0-? + I R 2 1 R Is-? G’=? mS 1 2 I=10mA, R=1k

8 Kaksklemmi sisetakistuse määramine
1) Asendada allikas tema ideaalse sisetakistusega 2) Arvutada takistus klemmide 1 ja 2 vahel 2 R’=R+R=2R I R R’=2•103=2•103 [Ω] G’=R’-1=5•10-4[S] R 1

9 NB! Lähteandmete järgi V0=V1-V2 !!!
Tühispinge V0 arvutus Kuna antud juhul vool klemmist 1 ei sisene ega välju siis I R vool läbi alumise takisti I’=0 järelikult potentsiaalide vahe V1-V’=0 V’ R seega Vooluallika vool I ringleb ringis vooluallikas-ülemine takisti ning pinge V2-V’=V2-V1=-V0 on võrdne tühispingega I’=0 V1 Arvutada pinge V0 klemmide 1 ja 2 vahel V0=-IR= -10-2•103=-10 [V] NB! Lähteandmete järgi V0=V1-V2 !!!

10 Lühisvoolu arvutus Is=I/2=10-2/2=5•10-3 [A]
1) Ühendada klemmid 1 ja 2 kokku I R Kuna nüüd klemmid 1 ja 2 on lühistatud (ehk kahest klemmidest on saanud üks), saab skeemi kuju lihtsustada 1’ Is R I 1’ 2 1 R Is 1 Is=I/2=10-2/2=5•10-3 [A] Sest, et ekvivalentne takistus rööpühenduse korral on

11 Seega tulemus on 2 R’=2 [kΩ] 1 V0=-10 [V] I R 2 1 R Is=5 [mA]
+ I R 2 1 R Is=5 [mA] G’=0.5 [mS] 1 2 I=10mA, R=1k

12 2kΩ 5V Leia sellele skeemile vastavad Nortoni ja Thevenini aseskeemid.
+ – 5V 2kΩ


Alla laadida ppt "Lineaarne kaksklemm R G I V Thevenini skeem Nortoni skeem"

Seotud esitlused


Google'i reklaam