Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

VÄLJUNDIPÕHINE ÕPE I KOOLIASTMES

Seotud esitlused


Teema esitlus: "VÄLJUNDIPÕHINE ÕPE I KOOLIASTMES"— Esitluse väljavõte:

1 VÄLJUNDIPÕHINE ÕPE I KOOLIASTMES
Küllike Kütimets Tartu Descartes’i Kooli klassiõpetaja

2 VÄLJUNDIPÕHINE ÕPPEKAVA
Keskendumine: üldpädevustele, õpitulemustele/pädevustele, õppimist toetavale hindamisele (kujundavale hindamisele).

3

4 ÜLDPÄDEVUSED kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne- ja kodanikupädevus enesemääratluspädevus õpipädevus suhtluspädevus matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogia pädevus ettevõtlikkuspädevus digipädevus

5 VÄLJUNDIPÕHINE ÕPE õppijate eelteadmistega arvestamine
eesmärk – toetada õppija õppimist Varem jälgiti, mida õpetaja õpetab, siis nüüd vaadatakse, mida õpilane selgeks saab.

6 LUGEMISOSKUS Aabitsa autorid: Siiri Laidla, Küllike Kütimets, Mare Kütt Kirjastus Künnimees

7 TEEMAKESKUSED 3-5 erinevate teemadega ülesannete keskust Näiteks:
peastarvutamine tekstülesanded arvude võrdlemine nuputamine

8 ÜMBERPÖÖRATUD KLASSIRUUM
Uue info omandamine iseseisvalt (tavaliselt kodus): video vaatamine, info otsimine/lugemine, õppematerjaliga tutvumine, töövõtete vaatlemine.

9 ÜMBERPÖÖRATUD KLASSIRUUM
Töö rühmas Klassis toimub õpitu käsitlemine, rakendamine, analüüsimine, hinnangute andmine. Tagasiside

10 TÄNAN KUULAMAST JA KAASA MÕTLEMAST!


Alla laadida ppt "VÄLJUNDIPÕHINE ÕPE I KOOLIASTMES"

Seotud esitlused


Google'i reklaam