Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Maaelu arengukava 2007– 2013 seirekomisjon

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Maaelu arengukava 2007– 2013 seirekomisjon"— Esitluse väljavõte:

1 Maaelu arengukava 2007– 2013 seirekomisjon

2 MAK 2007-2013 seirekomisjoni istungid
- toimunud on 5 istungit, millest esimene oli ettevalmistav - tutvustatud ja arutatud on 18 meedet - jõustunud on 10 meetme määrused

3 MAK 2007-2013 seirekomisjoni ettevalmistav istung – 27.märts 2007
Meede 2.1 – Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Meede Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord. Meede Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord. Meede Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord.

4 MAK 2007-2013 seirekomisjoni I istung – 25. mai 2007
Meede 1.3 – Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord. Meede – Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord. Meede Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord. Meede 3.1 – Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas(hindamisekriteeriumite tutvustus).

5 MAK 2007-2013 seirekomisjoni II istung – 31.juuli 2007
Meede Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Meede 1.8 – Põllu- ja metsamajanduse investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord. Meede Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord. Meede 2.6 – Kiviaia rajamise ja taastamise toetus. Meede Natura 2000 toetus erametsamaadele. Meede 3.1 – Majandustegevuse mitmekesistamise maapiirkonnas (2 kord)

6 MAK 2007-2013 seirekomisjoni III istung – 26.september 2007
Meede – investeeringud bioenergia tootmisesse. Meede 1.6 – Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsandussaadustele lisandväärtuse andmine. Meede 1.5 – Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine.

7 MAK 2007-2013 seirekomisjoni IV istung – 28. november 2007
Meede 4 – LEADER Meede 1.1 – koolitus- ja teavitustegevused Meede metsandussaadustele lisandväärtuse andmine Meede – põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate alane koostöö

8 Tänan tähelepanu eest!


Alla laadida ppt "Maaelu arengukava 2007– 2013 seirekomisjon"

Seotud esitlused


Google'i reklaam