Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Noppeid RIAst Heiko Vainsalu 4.5.17.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Noppeid RIAst Heiko Vainsalu 4.5.17."— Esitluse väljavõte:

1 Noppeid RIAst Heiko Vainsalu 4.5.17

2 eID SHA-1 ja DDOC Alates EI TOHI DDOC ja BDOC1.0 faile enam luua! Olemasolevad DDOC ja BDOC1.0 failid tuleb üle ajatembeldada hiljemalt RIA poolt pakutakse avaliku sektori asutustele tasuta ajatempliteenust TeRa rakenduse jaoks kuni Alates muudetakse DigiDoc kliendis vaikimisi allkirjastamise formaadiks ASiC-E. RIA jätab endale õiguse nimetatud tähtaegu veelgi lühendada ning juba antud allkirju tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistada, kui väline olukord krüptograafiavaldkonnas tingib sellised meetmed. ajatempli teenuse kasutamiseks(tasuline) liituda RIKi ajatempli teenuse hankega.

3 eID EINO 18. september 2018 peavad kõik avaliku sektori e-teenused autentimisel tunnustama ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides tunnustatud eID vahendeid. See nõue kehtib kõikide avalike e-teenuste kohta, mida pakutakse riigi infosüsteemis ja KOV-de infosüsteemides. ID-kaart tuleb turule uus ID-kaart.

4 RIHA 01.11.2017 on uus RIHA kasutuses. Selgumisel:
vana RIHA kinnipaneku kuupäev; migreeritavate andmete hulk.

5 eesti.ee PEPE kasutab X-tee v6 protokollistiku. Teavituskalender: III kvartal uued teenused.

6 DVK/DHX 2017 II poolaasta - koostöös EMOLiga enam levinud DHSide DHX üleminek DHX kasutuselevõtt/liitumine – – Uusi liikmeid DVKsse enam ei registreerita – sulgeb RIA DVK ning sellest hetkest on riigis dokumentide vahetamiseks kasutusel ainult DHX protokoll

7 X-tee v6 olukord Olukord: Liitunud teenuse pakkujaid: 32.
Toodangus teenuseid 991 (60%). v5 andmevahetuse väheneb (aeglaselt). Haldusreformist tingitud segadus ca 70% liikmete seas (kes teevad >1 päringu päevas). DHX ülemineku projekti(-id ja nende rahastus). Erinevad osapooled - Riigis/haldusalas on palju osapooli. Iga osapool (asutus/ettevõte) pakub äriteenuseid. Andmete vahetamine Iga osapool menetleb mingeid andmeid. Paremate teenuste loomiseks on vaja teiste osapoolte juures olevaid andmeid taaskasutada. Koosvõimelisus Admevahetuse probleem on vaja lahendada universaalselt: kuidas tagada koosvõimelisus ja infoturve osapoolte-vahelises andmevahetuses?

8 X-tee v6 Märkimisväärsed: PRIA TEHIK (E-Tervise SA + SKA)
SMIT/Rahvastikuregister RIK RMIT Maaamet Erinevad osapooled - Riigis/haldusalas on palju osapooli. Iga osapool (asutus/ettevõte) pakub äriteenuseid. Andmete vahetamine Iga osapool menetleb mingeid andmeid. Paremate teenuste loomiseks on vaja teiste osapoolte juures olevaid andmeid taaskasutada. Koosvõimelisus Admevahetuse probleem on vaja lahendada universaalselt: kuidas tagada koosvõimelisus ja infoturve osapoolte-vahelises andmevahetuses?

9 X-tee v6 mured Probleemid:
6.9.5 tarne ebaküps (upgrade ebaõnnestub, puhas install ok). Sisaldab: Jõudlusparandused HSM klastri tugi Teenusmonitooringut Uuenenud FIPS nõuetele vastavate seadmete tugi. Erinevad osapooled - Riigis/haldusalas on palju osapooli. Iga osapool (asutus/ettevõte) pakub äriteenuseid. Andmete vahetamine Iga osapool menetleb mingeid andmeid. Paremate teenuste loomiseks on vaja teiste osapoolte juures olevaid andmeid taaskasutada. Koosvõimelisus Admevahetuse probleem on vaja lahendada universaalselt: kuidas tagada koosvõimelisus ja infoturve osapoolte-vahelises andmevahetuses?

10 X-tee v6 jõudlus Selgitada välja response-time/latents ning jõudlus/maht ulatus. Testsõnum 100KB Miinimumnõuetele vastav taristu (2CPU), 1 user / 20 users95% response time in milliseconds Soft token: 103 / 687 ms Utimaco Se52: 120 / 764 ms Utimaco Se500: 86 / 693 ms Keskastme turvaserver (4CPU), 1user / 20 user 95% response time in milliseconds Soft token: 106 / 358 ms Utimaco Se52: 110 / 497 ms Utimaco Se500: 85 / 457 ms Erinevad osapooled - Riigis/haldusalas on palju osapooli. Iga osapool (asutus/ettevõte) pakub äriteenuseid. Andmete vahetamine Iga osapool menetleb mingeid andmeid. Paremate teenuste loomiseks on vaja teiste osapoolte juures olevaid andmeid taaskasutada. Koosvõimelisus Admevahetuse probleem on vaja lahendada universaalselt: kuidas tagada koosvõimelisus ja infoturve osapoolte-vahelises andmevahetuses?

11 X-tee v5 Keskkondade sulgemised: Arendus keskkond: 30.06.2017
Test keskkond: Toodangu keskkond: Erinevad osapooled - Riigis/haldusalas on palju osapooli. Iga osapool (asutus/ettevõte) pakub äriteenuseid. Andmete vahetamine Iga osapool menetleb mingeid andmeid. Paremate teenuste loomiseks on vaja teiste osapoolte juures olevaid andmeid taaskasutada. Koosvõimelisus Admevahetuse probleem on vaja lahendada universaalselt: kuidas tagada koosvõimelisus ja infoturve osapoolte-vahelises andmevahetuses?

12 Aitäh! Heiko Vainsalu heiko.vainsalu@ria.ee
X-teed tutvustavad materjalid on valminud EL struktuuritoetuse toetusskeemist “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.

13


Alla laadida ppt "Noppeid RIAst Heiko Vainsalu 4.5.17."

Seotud esitlused


Google'i reklaam