Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Infopäev Andri Meius 09.03.2006.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Infopäev Andri Meius 09.03.2006."— Esitluse väljavõte:

1 Infopäev Andri Meius

2 Ülevaade infopäevast Insaideri ja siseteabe mõiste
Insaiderite nimekirja koostamine ja pidamine Andri Meius Sisereeglite koostamine ja pidamine Krista Parve Emitentidega seotud isikute tehingutest teavitamise kohustus (VPTS § 18813)

3 Insaider: selgitus Väärtpaberituru seadus (VPTS) § 1885
isik (nii füüsiline kui ka juriidiline), kes täisosanikuna emitendis, juhtimis- või järelevalveorgani liikmena, osaluse tõttu emitendis või töö, elukutse või kohustuste tõttu valdab siseteavet. juriidilise isiku või asutuse puhul ka selle vastav füüsiline isik kolmas isik Insaider on isik, kes valdab siseteavet VPTS mõistes!

4 Siseteave: selgitus Väärtpaberituru seadus § 1884
avalikustamata täpne teave puudutab otseselt või kaudselt finantsinstrumenti või selle emitenti ja mis avalikustatuna võib tõenäoliselt oluliselt mõjutada finantsinstrumendi või sellega seotud tuletisväärtpaberi hinda Oluline on eristada ärilist laadi siseteavet VPTS määratletud siseteabest! Insaidernimekirjas tuleb esitada isikud, kes VPTS mõistes SISETEAVET omavad. Nt tooteretsepte tundvad tootearenduse spetsialistid suure tõenäosusega pole insaiderid VPTS mõistes. Tuleb alati esitada küsimus, kas need tingimused on täidetud?

5 Vahekokkuvõte Iga emitendi töötaja või temaga professionaalses suhtes olev isik ei ole insaider! Igasugune informatsioon emitendi (või selle finantsinstrumendi) kohta ei ole siseteave! Ei ole vaja insaidernimekirja kanda automaatselt kõiki isikuid (st ka selliseid, kellega nt tööleping sõlmitakse).

6 Insaiderite nimekiri: nõuded
Väärtpaberituru seadus § 18812 Määrata nimekirja pidamise eest vastutav isik Esitada nimekirja koostamise ja andmete uuendamise kuupäevad Nimekirja nõuded Eristada püsiv/mittepüsiv juurdepääs siseteabele Isiku nimi Nimekirja kandmise põhjus/info, millele omatakse juurdepääsu Siseteabele juurdepääsu tekkimise kuupäev ja kellaaeg Siseteabele juurdepääsu lõppemise kuupäev ja kellaaeg Insaiderite nimekiri on nimekiri VPTS baasil – see ei ole lihtsalt isikute loend!

7 Soovituslik insaiderite nimekirja vorm

8 Insaiderite nimekirja pidamine
Insaiderite nimekirja on kohustatud pidama emitent ja tema nimel või arvel tegutsev isik. Insaiderite nimekirja pidamine peab võimaldama kontrollida ja jälgida siseteabe liikumist iga siseteabe osas eraldi. Kohustus tagada insaiderite nimekirja ajakohasus ja vastavus tegelikkusele Insaiderite nimekirja tuleb säilitada vähemalt 5 aastat Insaiderite nimekiri on nimekiri VPTS baasil – see ei ole lihtsalt isikute loend!

9 Peamised puudused insaiderite nimekirja koostamisel ja pidamisel
Täitmata VPTS § lg 1 nõue – eristada selgelt püsivalt emitendi siseteabele juurdepääsu omavad isikud teistest siseteabele juurdepääsu omavatest isikutest Nimekirjas on esitamata juriidilisest isikust või asutusest insaiderid Siseteabele juurdepääsu tekkimise ja lõppemise kuupäevad puuduvad Siseteabe liigid esitamata või esitatud puudulikult Loetavuse ja töödeldavuse huvides soovitame nimekirja pidada elektrooniliselt

10 Sisereeglite koostamine ja pidamine
Krista Parve

11 Emitentidega seotud isikute tehingutest teavitamise kohustus (VPTS § 18813)
Andri Meius

12 Insaiderite nimekirja VPTS § 18813 kohustuse seos
VPTS § lg 1 põhjal tuleb insaiderite nimekirjas eristada püsivalt emitendi siseteabele juurdepääsu omavad isikud teistest sellistest isikutest. VPTS § lg 4 põhjal on emitendi juht emitendi juhatuse liige ja nõukogu liige, samuti emitendi töötaja, kellel on regulaarne juurdepääs emitendi siseteabele ja õigus teha emitendi arengu ja äritegevuse suhtes juhtimisotsuseid. VPTS antud paragrahvide mõisted “püsivalt” ja “regulaarne” kannavad sama tähendust!

13 VPTS § 18813 kohustuse täitmise kontrolli tulemus
Analüüsiperiood FI-le esitatud teavitusi 49, neist analüüsil käsitletud 38*, neist korrektseid teavitusi 22. Puudulikult esitatud teavitusi 3 seisuga esitatud teavitusi 123 * Kitsendatud valim analüüsiks

14 VPTS § 18813 kohustuse täitmise puudused
Teavitusvormi väljad jäetakse valikuliselt täitmata Ühel vormil esitatakse rohkem kui 1 tehingu info Eksitakse juriidilise ja füüsilise isiku eristamises väljas “Emitendi juhi, juhi lähedase või emitendiga seotud juriidilise isiku nimi” Teavitused jäetakse esitamata või hilinetakse esitamisega Finantsinstrumendi identifitseerimisnumbriks on noteeritud väärtpaberi korral märgitud midagi muud, kui ISIN kood On jäetud arvestamata, et püsivalt siseteabele juurdepääsu omavad ja juhtimisotsuseid teha võivad isikud on VPTS mõistes juhid

15 Arendused VPTS § 18813 kohustuse täitmiseks
Teavitusvormid FI kodulehel ka Exceli faili kujul Teavitusvormid FI kodulehel ka ingliskeelsetena Teavitamiseks süsteemi logimine ID-kaardi abil Teavitussüsteemi ja päringu loogilisemaks muutmine Koos järgmise VPTS redaktsiooniga loogilisem teavitusvorm

16 Siseteabe liikumise kontroll eeldab:
Miks on insaiderite nimekirja ja sisereeglite pidamise ning tehingutest teavitamine oluline? Turu usaldusväärsuse seisukohast on siseteabe liikumise kontroll emitendi üks olulisemaid kohustusi. Siseteabe liikumise kontroll eeldab: Vastavalt nõuetele koostatud ja peetud insaiderite nimekirja Vastavalt nõuetele koostatud ja peetud sisereegleid Kasu emitendile endale – siseteabe voo dokumenteeritus (nt järelevalvemenetluste korral)

17 Tänan!


Alla laadida ppt "Infopäev Andri Meius 09.03.2006."

Seotud esitlused


Google'i reklaam