Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Termotuumareaktsioon

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Termotuumareaktsioon"— Esitluse väljavõte:

1 Termotuumareaktsioon
Rauno Jõemaa

2 See on... ...lühidalt öeldes aatomituumade ühinemine.
...pidev protsess päikeses. ...reaktsioon, mis toodab palju rohkem energiat, kui tuumalõhustumine. ...protsess, millest inimene pole siiani suutnud energiat saada rohkem, kui reaktsiooniks endaks vaja on läinud.

3 Täpsemalt See leiab aset ainult ülikõrge rõhu ja temperatuuri (u. 100 miljoni °C) juures ja saab toimuda juhul, kui tingimused ühinemiseks ületavad Coulombi barjääri (ühemärgiliste osakeste tõukumise jõud). [Termotuumareaktsoon - toimub vaid väikse aatommassiga elementide ühinemisest (näiteks vesinik); Tuumalõhustumine - toimub vaid suure aatommassiga elementide lagunemisest (näiteks uraan)]

4 Termotuumareaktsiooni vorme Coulombi barjääri ületamiseks
Gravitatsiooniliselt alalhoitud termotuuma-reaktsioon Magnetiliselt alalhoitud termotuuma-reaktsioon (loodud aparaadiga nimega tokamak) Inertsiaalselt alalhoitud termotuuma-reaktsioon (vesinikpomm)

5 1 - Gravitatsiooniliselt
Tekib ainult tähtedes. Gravitatsioon peab olema piisavalt suur, et kokku suruda kerged aatomituumad. [Päikese suurustes ja väiksemates tähtedes toimub prooton-prooton ahel, suurtemates ja raskemates tähtedes domineerib CNO (süsinik-lämmastik-hapnik) ahel]

6 Reaktsioon Päikeses Kaks vesiniku tuuma ühinevad - beetalagunemisel tekib deuteerium (vesiniku isotoop 2 amü) Deuteerium ja prootium ühinevad - tekib kerge heelium (isotoop 3 amü) Kaks heeliumi isotoopi amü-ga 3 ühinevad - tekib heelium amü-ga 4 Tagajärjel eraldub 2 prootonit ja ligikaudu 13 megaelektronvolti energiat

7 2 - Magnetiliselt Sõõrikukujuline aparaat ümbritsetud mitmete tugevate magnetitega Tuubi sees ringleb ioniseeritud plasma Magnetite sama-märgilisus ioonidega ei lase ülikuumal plasmal aparaati puutuda

8 3 - Inertsiaalselt Esmalt lõhkeb tuumalõhustumise lõhkepea
Selle tagajärjel tekib sobiv rõhk ja temperatuur, ning toimub termotuuma-reaktsioon järgmises lõhkepeas

9 Termotuumareaktorid Esimene loodetavalt kasutoov termo-tuumareaktor luuakse Prantsusmaale Cadarache uurimis-keskusesse. (Valmib u. aastaks 2018) Töötab tokamaki põhimõttel.

10 Kasutatud allikad http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_fusion

11 Tänan kuulamast


Alla laadida ppt "Termotuumareaktsioon"

Seotud esitlused


Google'i reklaam