Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Heateo lugu Kuidas me jõudsime vajaduseni hinnata oma organisatsiooni mõju ja mida me selleks ette võtsime.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Heateo lugu Kuidas me jõudsime vajaduseni hinnata oma organisatsiooni mõju ja mida me selleks ette võtsime."— Esitluse väljavõte:

1 Heateo lugu Kuidas me jõudsime vajaduseni hinnata oma organisatsiooni mõju ja mida me selleks ette võtsime

2 Mida teie näete organisatsiooni mõju hindamisena?

3 Kuidas me loome väärtust?
Koolitused Konverentsid Nõustamine Toetused Vajaduspõhi-sed teenused Huvikaitse Teavitamine Ühiskond Ühiskondlik probleem Probleemne sihtgrupp Indiviid

4 Mõju hindamine on küllalt keeruline ja ressursimahukas
Ebavajaliku lisatöö vältimiseks on vaja teema enda jaoks läbi mõelda!

5 Mida endalt enne hindamist küsida?
Kuidas integreerida mõju hindamine organisatsiooni teistesse tegevustesse? Kuidas teha seda võimalikult väheressursimahukalt? Miks ma tahan oma organisatsiooni mõju hinnata? Kui laialt mul oma mõju on vajalik/võimalik tõestada? Mis on minu organisatsiooni mõju hindamise fookus? (milliseid suundi või tegevusi tahan hinnata; millise ajaraamiga soovin hinnata).

6 Vaata enda ümber! Milliseid kahjusid toob ühiskonnale kaasa „probleem“, mida tahan lahendada. Kas ja kuidas seda on uuritud? Kas minu tegevuse fookusesse valitud sihtgrupp on kõige olulisem? Miks olen valinud just selle sihtgrupi? Kas valitud meetodid (nt koolitused, teavitamine) omavad üldse mõju? Kas seda mõju on uuritud (teistes riikides, teistes valdkondades)? Kas need sobivad minu sihtgrupile? Mida veel selle probleemi lahendamiseks (ka sihtgrupiga) tehakse. Võrdle kaardistatuid endaga?

7 Vaata endale otsa! Kas meie igapäevategevused on seotud meie missiooniga või oleme aja jooksul teelt kõrvale kaldunud?

8 Kuidas me lahendusi pakume?
Sekkumine Tulemus 2 Tulemus 1 Allikas Probleem

9 Lähme hindamisega konkreetsemaks
Tõestame ära probleemi: riiklik statistika, uuringud, rahvusvaheline kogemus Joonistuvad välja meie tegevused, mille mõju on vaja samm-sammult mõõta. Tõstatame uurimisküsimused ja paneme paika mõõdikud, mille alusel andmeid otsime: Mida saame tõestada olemasolevate andmete kaudu (nii organisatsiooni sisesed kui välised andmed) Milliseid andmeid on organisatsioonil endal vaja edaspidi koguda. Nii kvalitatiivsed kui kvantitatiivsed

10 Kuidas me oma mõju mõõdame?
VÄLJUNDID Koolitatute arv Koolitatute, nõustatute arv Meediakajastuste arv Teavitatute arv Kandideerinute arv Välja makstud toetuste arv Kampaaniate arv Annetuste/annetajate arv TULEMUSED Riski tajumise määr Teadlikkus probleemist Teadlik käitumine Muutunud käitumine Muutused võimalustes

11 Mis on mõju hindamine Organisatsiooni poolt mõjutatute osakaal valitud probleemi kontekstis Abikäsi näitel mõju hindamise mõõdikud: Tööandjate osakaal, kes tänu Abikäsi tegevusele on valmis palkama ja palkavad puudega inimesi Puudega inimeste osakaal sihtgrupist (puudega inimesed, kes tahaksid töötada, kuid kellel ei ole selleks võimalusi), kes on saanud töökoha tänu Abikäsile

12 Kas ja kuidas teie hindate oma tegevuse mõju?

13 Millised on mõju hindamise raskuskohad sinu organisatsioonis?

14 Mõju hindamine on vajalik
1. Organisatsiooni juhtimiseks 2. Kodanikuühenduste rahastajate veenmiseks 3. Sponsorite ja vabatahtlike kaasamiseks 4. Lihtsustab oma sõnumite kommunikeerimist laiemale avalikkusele

15 Küsimuste ja mõtete korral võib kirjutada: birgit@heategu.ee


Alla laadida ppt "Heateo lugu Kuidas me jõudsime vajaduseni hinnata oma organisatsiooni mõju ja mida me selleks ette võtsime."

Seotud esitlused


Google'i reklaam