Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Koordinaadid by Monica Yuskaitis.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Koordinaadid by Monica Yuskaitis."— Esitluse väljavõte:

1 Koordinaadid by Monica Yuskaitis

2 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis
Definitsioon Ruudustik on muster horisontaalsetest ja vertikaalsetest sirgetest, mis tavaliselt moodustavad ruute. Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

3 Definitsioon Koordinaatruudustik on ruudustik, mida kasutatakse, et määrata punkti asukohta leides selle kauguse 2 ristuvast sirgest. A Millised on maja koordinaadid? B C D E 1 2 3 4 5 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

4 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis
Definitsioon x-telg on horisontaalne arvtelg koordinaatruudustikus. On teada ka abstsisstelje nime all. x 1 2 3 4 5 6 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

5 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis
Definitsioon y -telg on vertikaalne arvtelg koordinaatruudustikus. On teada ka ordinaattelje nime all. 6 y 5 4 3 2 1 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

6 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis
Definitsioon Koordinaadid on arvude järjestatud paar, mis annab punkti asukoha ruudustikus. (3, 4) 6 5 (3,4) 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

7 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis
Näpunäide Esimene arv on alati x (mis on eespool ka tähestikus). Teine arv on alati y (mis on ka tagapool tähestikus). 6 5 (3,4) 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

8 Kuidas märkida punkti teljestikus
1. samm – Alati leia x väärtus esimesena, liikudes horisontaalselt kas paremale (positiivne) või vasakule (negatiivne). 6 5 (2, 3) 4 y 3 2 1 x 1 2 3 4 5 6 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

9 Kuidas märkida punkti teljestikus
2. samm – Alates uues asukohast leia y väärtus, liikudes vertikaalselt kas üles (positiivne) või alla (negatiivne). 6 (2, 3) 5 4 y (2,3) 3 2 1 x 1 2 3 4 5 6 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

10 Kuidas leida punkti koordinaadid
1. samm – Leia kui kaugel asub punkt mööda horisontaali nullist paremal (positiivne) või vasakul (negatiivne). 6 5 (5, …) 4 y 3 2 1 x 1 2 3 4 5 6 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

11 Kuidas leida punkti koordinaadid
2. samm – Nüüd loe punktini vertikaalselt üles (positiivne) või alla (negatiivne). 6 5 (5,4) 4 y 3 2 1 x 1 2 3 4 5 6 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

12 Millised on punkti koordinaadid?
(3,5) 6 5 4 y 3 2 1 x 1 2 3 4 5 6 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

13 Millised on punkti koordinaadid?
(2,6) 6 5 4 y 3 2 1 x 1 2 3 4 5 6 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

14 Millised on punkti koordinaadid?
(4,0) 6 5 4 y 3 2 1 x 1 2 3 4 5 6 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

15 Millised on punkti koordinaadid?
(0,5) 6 5 4 y 3 2 1 x 1 2 3 4 5 6 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

16 Millised on punkti koordinaadid?
(1,1) 6 5 4 y 3 2 1 x 1 2 3 4 5 6 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

17 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis
Koordinaatteljestik Kui arvtelgedele lisada ka negatiivne pool, siis tekib 2 koordinaattelge, mis jaotavad tasandi neljaks koordinaatveerandiks. y 3 2 1 x 1 2 3 -3 -2 -1 -1 -2 -3 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

18 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis
Koordinaatteljestik Kui x on negatiivne, sa pead liikuma 0-st vasakule. y 3 x = -2 2 1 x -3 1 2 3 -2 -1 -1 -2 -3 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

19 Koordinaatteljestiku neli veerandit
Kui y on negatiivne, siis sa liigud nullist alla. y = -3 y 3 2 1 x 2 3 -3 -1 1 -2 -1 -2 -3 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

20 Kuidas märkida punkti koordinaatteljestikus
Samm 1 - Leia x arv esimesena liikudes vasakule, kuna see arv on negatiivne. (-3, -2) y 3 2 1 x -3 1 2 3 -2 -1 -1 -2 -3 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

21 Kuidas märkida punkti koordinaatteljestikus
Samm 2 - Märgi arv y liikudes uuest positsioonist alla 2 ühikut kuna arv on negatiivne. y 3 2 (-3, -2) 1 x 2 -3 -2 -1 1 3 -1 -2 -3 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

22 Kuidas märkida punkti koordinaatteljestikus
Kui x on positiivne ja y on negatiivne, siis märgi punkt järgmiselt. y 3 2 (2, -2) 1 x -3 2 3 -2 -1 1 -1 -2 -3 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

23 Kuidas märkida punkti koordinaatteljestikus
Kui x on negatiivne ja y on positiivne, siis märgi punkt järgmiselt. y 3 2 (-2, 2) 1 x -2 -1 1 -3 2 3 -1 -2 -3 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

24 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis
Märgi antud punkt (-3, -3) y 3 2 1 x -2 2 3 -3 -1 1 -1 -2 -3 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

25 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis
Märgi antud punkt (-1, 2) y 3 2 1 x 1 -3 -2 -1 2 3 -1 -2 -3 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

26 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis
Märgi antud punkt (1, -1) y 3 2 1 x -1 -2 -3 -3 -2 -1 1 2 3 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

27 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis
Märgi antud punkt (2, -2) y 3 2 1 x -1 1 -3 -2 2 3 -1 -2 -3 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis

28 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis
Märgi antud punkt (-3, -2) y 3 2 1 x -2 -1 1 2 3 -3 -1 -2 -3 Copyright © 2000 by Monica Yuskaitis


Alla laadida ppt "Koordinaadid by Monica Yuskaitis."

Seotud esitlused


Google'i reklaam