Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhind 10

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhind 10"— Esitluse väljavõte:

1 Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhind 10
Kvaliteediauhind – eesmärk, vahend, kellele, milleks … Lembit Rebane   Viru Hotelli konverentsikeskus 9. mai 2012  

2 Suunatus õpilastele Koolis tagatakse kõigile õpilastele nende arengut kindlustav ja pidevalt parenev keskkond, mis järgib õppekava nõudeid, kus tagatakse õpilaste turvalisus ja rahulolu oma valitud kooliga. Suunatus lastevanematele Koolis toimuvast saadakse tõene ja ülevaatlik informatsioon kooli õiguspärasest toimimisest, mis on aluseks koostööle, osalusele ja partnerlusele parendustöös. Suunatus kooli pidajale Läbi koostöö tagatakse kindlustunne nõuetele vastavast toimivusest, kooli arengust ning ressursside otstarbekast ja seaduspärasest kasutamisest.

3 Suunatus kooli personalile
Koolis on loodud head tööd võimaldav ja töötajate arengut soodustav töökeskkond korrastatud juhtimissüsteemi alusel. Suunatus võimutasanditele Alati on saadav õigeaegne, küllaldane ja tõene informatsioon otsuste vastuvõtmiseks ja koostööks.

4 Omanäoline kool 1(1994) ja 2(1995)
Eesti kooli kvaliteedikool

5 Riiklik järelevalve - ? - enesehindamine
? Koolipidaja järelevalve Tallinna Kvaliteediauhinnad 2002 Assessorid

6 Eesti kooli kvaliteedikool -
pilootkool Sauga Põhikool Arengukeskkonna loomine sh eestvedamisele koolijuht – õpetaja, töötaja – õpilane ressursside efektiivsemaks kasutuseks Pareto 80:20 printsiibi rakendamine otsustamine ja tegutsemine rohujuure tasandil

7 1. Tegevuskava ja tööde juurutamise plaan
2.Tööd tööjuhendi alusel 4. Parendustegevused 3. Ülevaatuse plaan

8

9

10

11

12

13


Alla laadida ppt "Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhind 10"

Seotud esitlused


Google'i reklaam