Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Loeng 1 Sissejuhatus Põhimõisted Masina struktuuriosad

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Loeng 1 Sissejuhatus Põhimõisted Masina struktuuriosad"— Esitluse väljavõte:

1 Loeng 1 Sissejuhatus Põhimõisted Masina struktuuriosad
Kinemaatikaskeem Konstrueerimine

2 Masin Masinaks nimetatakse mehhanismi või mehhanismide kooslust, mis on ette nähtud inimese füüsilise või vaimse töö kergendamiseks ja töö tõhususe tõstmiseks

3 Masinate jaotus MASINAD Töömasinad Jõumasinad
Kontroll- ja juhtimismasinaid

4 Töömasinad Töömasinad on masinad, mis muudavad detailide või materjalide kuju mõõtmeid ja omadusi või siis teisaldavad mitmesuguseid laste.

5 Jõumasinad Jõumasinad muundavad üht liiki energiat teist liiki energiaks ning käivitavad töömasinaid.

6 Kontroll- ja juhtimismasinaid
Kontroll- ja juhtimismasinaid kasutatakse tootmise automatiseerimiseks ning kiiresti kulgevate ja pidevalt kontrollitavate tootmisprotsesside juhtimiseks.

7 Mehhanism Masinate koostisosadeks on mehhanismid, mis muudavad üht liiki liikumist teiseks. Archimedese kruvi Helikopteri prototüüp Lehtsae teritamismasin Tõstekraana

8 Masina struktuuriosad
KUJU- JA VORMI-ELEMENDID DETAILID LIITED ÜLEKANDED AJAMID

9 Detailid Iga mehhanism või seadis koosneb detailidest, mis on ühendatud koostuseks. Detail – toode, mis valmistatud ühest materjalist koosteoperatsioone kasutamata (kruvi, võll, valatud korpus jne.). Polt Mutter Liist Hammasratas Võll

10 Liited Liiteid kasutatakse detailide omavaheliseks ühendamiseks.
Liited jagatakse kahte gruppi - liikuvad (juhikud) ja liikumatud liited. Liikumatud liited on lahtivõetavad ja mittelahtivõetavad. Neetliited Pressliited Keevisliited Liistliited Hammasliited

11 Ülekanded Ülekannete all mõistetakse seadmeid, mis võimaldavad mehaanilist energiat üle kanda vahemaa taga ning seejuures muuta pöördemomente, jõude, kiirusi või liikumise iseloomu. Hammasülekanne Tiguülekanne Rihmülekanne Kettülekanne

12 Kinemaatiline skeem Mehhanismi kinemaatikaskeem koostatakse mehhanismi liikumise uurimiseks. Skeemil näidatakse kinemaatilised paarid tingmärkidega. võll laager sidur pidur rihmülekanne kettülekanne silindriline hammasülekanne kooniline hammasülekanne tiguülekanne hõõrdülekanne

13 Kinemaatiline skeem SULATUD JUUSTU VILLIMISMASIN; AS TERE, TALLINN
A – mootor, B – sidur, C – veerelaagrid, D – hammasülekanne, E – tiguülekanne, F – liugelaagrid, G – kolb, H – kruviülekanne.

14 Konstrueerimine Soetades masinat inimene lähtub sellest, kas see meeldib visuaalselt, kas on mugav ja müravaba. Seejuures töökindlus ja kvaliteet on võetavaid kui masina loomulik omadus. Oma valikul inimene eelkõige lähtub masina funktsionaalsest vajadusest: konkreetset masinat soetatakse konkreetsete funktsioonide täitmiseks. Masina funktsioon on konstrueerimise alus. Konstrueerimise eesmärgiks on ettenähtud funktsionaalse ülesanne võimalikult põhjalik lahendamine.

15 Funktsionaalne ülesanne
Konstruktsioon (geomeetria) Materjalid Valmistamise tehnoloogia Funktsioon ja kvaliteet Kõik kolm parameetrid on võrdväärse tähtsusega. Nendega on määratav projekteeritava masina omahind.

16 Masina funktsioonide teostamine
MEHAANIKA Protsessi reprodutseerimine Protsessi karakteristikute hindamine (mõõtmine) ELEKTROONIKA juhtimine Masina kvaliteetseks töötamiseks on kõik kolm osa väga tähtsad. Mehaaniliselt saab teostada ettenähtud liikumisi või saavutada vajalikud olekud. Saadud tulemust saab mõõta ja registreerida. Vajadusel parandada tekkitud vigu või anda käsk järgmise protsessi teostamiseks.

17 Lahenduste järgivus Analoogide ja tüüplahenduste pank Materjalide pank
Tehnoloogiate Mudelite ja uurimis-meetodite pank Katsetamine Tootmine Kasutamine Valmistamine Konstrueerimine (prototüübi täiendamine)

18 Projekteerimiskulg Detaili konstrueerimine toimub järgmiselt:
Ulesandesse süvenemine Ideede otsing Lahendusvariantide hindamine. Valik Mastaabis eskiisid Tehnilis-majanduslikud hinnangud Otsus Detailide optimeerimine Detaili konstrueerimine toimub järgmiselt: arvutusskeemi koostamine; detailile mõjuvate koormuste kindlakstegemine; materjali valik; projektarvutus; detaili joonestamine ja masina mudeli koostamine.

19 Isoleerimismasin AS ABB , Tallinn
Rullikute käivitussüsteem Isoleerimismoodul

20 Optiliste küvettide koostamisseade AS LDI, Tallinn
Koostamisseade üldvaade Seade kinemaatiline skeem Malta mehhanism

21 LEM arvutus Raami mudel koos LEMi võrguga Pinged Deformatsioonid

22 Jäätmepress Ecopress Group OÜ, Tallinn
Konteineri haaramine Konteineri tühjendamine Süsteemi tühjendamine Pinged haaratsites Pinged kahvlites


Alla laadida ppt "Loeng 1 Sissejuhatus Põhimõisted Masina struktuuriosad"

Seotud esitlused


Google'i reklaam