Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kommunaalameti juhataja asetäitja - hooldusosakonna juhataja

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kommunaalameti juhataja asetäitja - hooldusosakonna juhataja"— Esitluse väljavõte:

1 Kommunaalameti juhataja asetäitja - hooldusosakonna juhataja
KAUNISTUSVALGUSTUS Tarmo Sulg Kommunaalameti juhataja asetäitja - hooldusosakonna juhataja 28. veebruar 2008

2 Milleks valgustus? Aastas 365 päeva, 8760 tundi;
Meie elukohas pimedat aega aastas 4077 tundi; Valgusel on meeleolu loomisel oluline osa; Kuidas saavutada “valgustatust”?

3 Valgustus linnakeskkonnas
Loomulik valgustus Tänavavalgustus Arhitektuurivalgustus (fassaadid, sillad ja viaduktid, muud rajatised) Kujundusvalgustus (monumendid, pargid,) Peegelduv valgustus (reklaamid, siseruumid jms)

4 Linnakeskkonna atraktiivsus
2006.a moodustas Tallinn Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise komisjoni ning kehtestas kriteeriumid arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamiseks” Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korraldus nr 2061-k Komisjoni idee – valida igaaastaselt parim objekt ning võitjat premeerida objekti kujundusvalgustuse elektrikulude kandmisega linna tänavavalgustuskuludest.

5 Eesmärgid Läbi atraktiivsete valgustuslahenduste pöörata tähelepanu linnakeskkonna kujundamisele; Julgustada valgustama elukeskkonda; Mugavustunde, emotsioonide loomine; Turvalisuse suurendamine; Tähelepanu tõmbamisvõimaluste loomine.

6 Valgustuse funktsionaalne täiuslikkus ja sobivus keskkonnaga;
Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise alused - Esteetiline disain ja projekti kontekst: Valgustuse funktsionaalne täiuslikkus ja sobivus keskkonnaga; Valgustuse rolliga arvestamine antud piirkonnas, terve linna, selle identiteedi, majanduse, sotsiaalse kliima ja elanikkonna seisukohalt; Projekti raames valgustusele seatud eesmärkide saavutamine; Objekti arhitektuurilise vormi esiletõstmine valgustuse abil; Objektil valguse ja varju vahel meeldiva koosluse loomine valgustusdisaini abil; Objektile ainuomase identiteedi loomine valgustuse abil; Valgustusele sobiliku värvi / vormi / tekstuuri kooskõla saavutamine; Valgustusprojektis sisalduvate komplekssete valgustusprobleemide lahenduste edukus; Valgustusprojekti unikaalsus ja uudsete lahenduste leidmine.

7 Projektis inkorporeeritud energiasäästliku mõtteviisi edukus;
Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise alused – Tehniline disain: Projektis inkorporeeritud energiasäästliku mõtteviisi edukus; Valgustuse projekteerimisel valgustuse ekspluatatsiooniga seonduva, nt. valgusti eluiga, ligipääsu hooldustöödeks, jms. arvestamine; Projektis sisalduvate komplekssete tehniliste probleemide olemasolu ja nendele lahenduste leidmine; Valgustusprojektis uute tehnoloogiate kasutamine; Erinevate valguslahenduste ja tehnikate kasutuse efektiivsus.

8 Projekti realiseerimise maksumus; Täiendavate kulutuste vajadus;
Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise alused – Projekti maksumus: Projekti realiseerimise maksumus; Täiendavate kulutuste vajadus; Projekti kulude tõhusus; Kulutuste vastavus saavutatud lõpptulemusega.

9 Võitja 06/07

10 Võitja 06/07

11 Võitja 07/08

12 Võitja 07/08

13 Hea näide

14 Hea näide

15 Kokkuvõtteks Valgustus on emotsioonide loomisel tähtsal kohal ja eluks vajalik; Teiste kogemustest, ka vigadest tasub õppida; Iga algatust tasub julgustada!

16 TÄNAN TÄHELEPANU EEST!


Alla laadida ppt "Kommunaalameti juhataja asetäitja - hooldusosakonna juhataja"

Seotud esitlused


Google'i reklaam