Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kuidas pääste reageerib päästesündmusele kirikus/kloostris

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kuidas pääste reageerib päästesündmusele kirikus/kloostris"— Esitluse väljavõte:

1 Kuidas pääste reageerib päästesündmusele kirikus/kloostris
Toomas Kääparin PÄÄSTEAMET

2 Töö- ja hariduskäik Lilleküla (Muuga, Tampere) komando, päästja ja meeskonnavanem Põhja Päästekeskus, vanemoperatiivkorrapidaja Päästeamet päästetöö osakond, ekspert TTÜ, ehitusteaduskond Sisekaitseakadeemia, päästeteenistuse eriala Sisekaitseakadeemia, sisejulgeolekuinstituut magistratuur PÄÄSTEAMET

3 PÄÄSTEAMET

4 PÄÄSTEAMET

5 Päästetöö valdkond - Tulekahjude kustutamine (baas) - Nööripääste
- Kõrgusest päästetöö Varingupääste (Demineerimine) Päästetöö juhtimine PÄÄSTEAMET

6 Päästetöö valdkond 72 päästekomandot 12 piirkondlikku korrapidamisgruppi 4 regionaalset korrapidamisgruppi 1 üleriiklik korrapidamisgrupp PÄÄSTEAMET

7 PÄÄSTEAMET

8 PÄÄSTEAMET

9 Sündmusele reageerimine Teate vastuvõtmine/ töötlemine
Päästetöö juhtimine ? Eeltegevused Tegevused 1 1 ? min Aeg min Väljasõidu-korraldus Kodus Õnnetus Kohal Lõpetamine Väljasõitmine Teate vastuvõtmine/ töötlemine Likvideerimine Lokaliseerimine Häirekeskus Pääste

10 Milliste ressurssidega?
ATS häire Pääste jaoks - „Aste 1“ PÄÄSTEAMET

11 PÄÄSTEAMET

12 Milliste ressurssidega?
Tulekahju kirikus, kloostris Pääste jaoks – „Aste 3“ PÄÄSTEAMET

13 PÄÄSTEAMET

14 Milliste ressurssidega?
Tulekahju kirikus Päästetöö juhi otsus – „Aste 4“ PÄÄSTEAMET

15 PÄÄSTEAMET

16 PÄÄSTEAMET

17 Operatiivkaart Mis on operatiivkaart? Operatiivkaart on dünaamiline dokument ehitist iseloomustavate andmetega Operatiivkaart koostatakse objektidele, mis kuuluvad enesekontrollikohuslaste hulka, millelt on kohustus edastada automaatse tulekahjusignalisatsiooni häireteade Häirekeskusesse ning kõrghoonetele. PÄÄSTEAMET

18 Operatiivkaart Milleks vaja? Operatiivkaardi koostamise ja kasutamise eesmärgiks on vajalike ehitiste taktikaline tundmine ja kriitilise informatsiooni andmine päästesündmusele reageerijatele päästetöö läbiviimiseks PÄÄSTEAMET

19 Operatiivkaart 3.1. ehitise aadressi kohta;
3.2. ehitise kasutusotstarbe kohta; 3.3. ehitises paiknevate ruumide kasutusviiside ja asukoha kohta (kui on erinevaid); 3.4. korruste arvu kohta; 3.5. kõrguse kohta maapinnast; 3.6. tuleohutuse klassi kohta; 3.7. automaatse tulekahjusignalisatsiooni keskseadme asukoha kohta; 3.8. suitsutõrje käivitustaseme kohta; 3.9. ehitise tuletõrjeveevärgi klassi kohta; ehitise tuletõrjeveevärgi välistoite kohta; kuivtõusutoru kohta; sprinklersüsteemi ja selle välistoite kohta; tuletõrjelifti kohta; lähima tuletõrje veevõtukoha kauguse kohta; evakueeritavate kogunemispunkti asukoht; lisaohtude kohta, (s.h ohtlike ainete kogused, ohuala suurus, võimalikud muud mõjud s.h. elanikkonnale); vajadusel muud täpsustused; ehitise kontaktisiku andmete kohta; kaitsmist vajavate väärtuslike esemete/seadmete kohta. PÄÄSTEAMET

20 Operatiivkaart PÄÄSTEAMET

21 Operatiivkaart Täna: Operatiivkaarte koostab Päästeamet Tulevik: Operatiivkaarte koostab hoone omanik/valdaja ja edastab need Päästeametile PÄÄSTEAMET

22 Operatiivkaart PÄÄSTEAMET

23 Lõpetuseks Päästetöö valdkond on üldjuhul tagajärgede likvideerija
Selleks, et paremini tagajärgi likvideerida: Tutvumised objektiga Koostööõppused Objekti iseloomustavad dokumendid Töökorraldus, standardtegevused Koostöö. PÄÄSTEAMET

24 Tänan! PÄÄSTEAMET


Alla laadida ppt "Kuidas pääste reageerib päästesündmusele kirikus/kloostris"

Seotud esitlused


Google'i reklaam