Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

TEABEVAJADUSED JA NENDE RAHULDAMISE ALLIKAD

Seotud esitlused


Teema esitlus: "TEABEVAJADUSED JA NENDE RAHULDAMISE ALLIKAD"— Esitluse väljavõte:

1 TEABEVAJADUSED JA NENDE RAHULDAMISE ALLIKAD
Annely Hindrikson Põlva ÜG

2 A. Maslow´ püramiid Puhtbioloogilised e vitaalsed vajadused
Materiaalsed vajadused Toitumisvajadused Kuuluvusvajadused Tunnetuslikud vajadused Eneseteostuslikud vajadused Esteetilised vajadused Moraalsed, eetilised vajadused Teabevajadused ja nende rahuldamine

3 Erinevused inimeste vahel
Kaasasündinud uute võimaluste otsijad ja passiivsed inimesed Poisid ja tüdrukud kasvatatakse erinevateks (sotsiaalselt paikapandud skeem) Haridus ja haritus Vanus Keskkond ja ühiskond Teabelevi enda areng, infokanalite kättesaadavus Teabevajadused ja nende rahuldamine

4 Dimensioonide järgi teabevajaduste rahuldamine
Teadmised Väärtused ja hinnangud Tegevusjuhised ja -oskused Teabevajadused ja nende rahuldamine

5 3 põlvkonna teabeväljad Tööjuhend.
Töö teostamiseks toetuge konkreetsete isikute kogemustele: a) milliseid teadmisi, käitumise ja tegutsemise viise, reegleid ning eetilisi, poliitilisi, esteetilisi, usulisi vms väärtusi sisaldab 3 põlvkonna aastaste esindajate teabeväli (Teie ise, Teie vanemad (nende eakaaslased) samas vanuses, Teie vanavanemad samas eas);

6 3 põlvkonna teabeväljad
b) kuidas on mõjutanud/ mõjutavad Sinu/ nende teadmisi, reeglite, oskuste, hinnangute ja väärtuste kujunemist erinevad teabekanalid (vahetu kogemus, teised inimesed, raamatud, kool, kirik, kunstid, ajalehed, raadio, TV, Internet).

7 3 põlvkonna teabeväljad
Mõelge, missugused on need inimesed: milline on nende ettevalmistus, huvid. Te ei pea otsustama vaid enda järgi, võite mõelda ka oma eakaaslaste peale. Isiksuse pilt on oluline (sotsiaalne info, suhted, kuuluvus). Mis on muutunud sellega, et praegu on kasutada uus teabemaailm? Esitage nägemus põlvkondadest eraldi ning seejärel võrrelge ning analüüsige.

8 3 põlvkonna teabeväljad
Töö tegemise ajaks on 2 nädalat. Tööd esitate kirjalikult ja kannate suuliselt ette. Töö on hindeline (arvestuslik). Hindamisel arvestan nii töö sisukust, vormistust kui ka esitust. Soovi korral võite tööd esitada galeriina, tabelina, arvutipresentatsioonina jne. Töö suulisel esitamisel võite kasutada illustreerivaid materjale (raamatuid, ajalehti, -kirju, plakateid vms), mida peate oluliseks demonstreerida, mis on iseloomulik konkreetsele ajale.


Alla laadida ppt "TEABEVAJADUSED JA NENDE RAHULDAMISE ALLIKAD"

Seotud esitlused


Google'i reklaam