Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Ettevõtte nimi Äriplaani esitlus.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Ettevõtte nimi Äriplaani esitlus."— Esitluse väljavõte:

1 Ettevõtte nimi Äriplaani esitlus

2 Äriidee Esitage lühiülevaade peamisest tootest, teenusest, tehnoloogiast, ideest või strateegiast, millel teie äri põhineb.

3 Sõnastage selgelt oma ettevõtte pikaajaline eesmärk.
Püüdke kasutada sõnu, mis aitavad suunata teie ettevõtte kasvu, kuid olge võimalikult lakooniline.

4 Turukokkuvõte Tehke kokkuvõte oma turust minevikus, olevikus ja tulevikus. Vaadake üle sellised turuosa, juhtimist, osalejaid, turunihkeid, kulusid, hinnapoliitikat või konkurentsi puudutavad muutused, mis võimaldavad teie ettevõttel olla edukas.

5 Võimalused Selgitage välja probleemid ja võimalused.
Sõnastage tarbijaprobleemid ja määratlege nendest probleemidest tulenevate toote- või teenindusvõimaluste olemus.

6 Konkurents Tehke kokkuvõte konkurentidest.
Tooge välja oma ettevõtte konkurentsieelis.

7 Sihid ja eesmärgid Loetlege viieaastase perioodi sihid.
Sõnastage viieaastase perioodi sihtide saavutamiseks konkreetsed mõõdetavad eesmärgid. Loetlege turuosaga seotud eesmärgid. Loetlege tulu ja kasumiga seotud eesmärgid.

8 Meeskond Loetlege nimeliselt tegevjuht ja juhtkond.
Lisage varasemad saavutused näitamaks, et need inimesed on olnud edukad. Summerige selles valdkonnas töötatud aastate arv.

9 Meeskonna organisatsiooniskeem
[Täisnimi] president, tegevjuht [Täisnimi] asepresident [Täisnimi] juhataja

10 Ressursivajadused Loetlege, millised on järgmiste ressurssidega seotud vajadused. Töötajad Tehnoloogia Rahalised vahendid Turustus Reklaam Tooted Teenused

11 Finantsplaan Visandage kõrgetasemeline finantsplaan, mis määratleb teie ärimudeli ja eeldatava hinnapoliitika. Plaan peaks sisaldama järgmise kolme aasta eeldatavat aastamüüki ja - kasumit. Kasutage nende andmete asjalikuks käsitluseks mitut slaidi.

12 Riskid ja tasud Tehke kokkuvõte kavandatava projektiga seotud riskidest ja sellest, kuidas nendega toime tulla. Arvutage kokku eeldatavad väljamakstavad tasud, eriti kui taotlete rahastust.

13 Põhiküsimused Kiireloomulised Pikaajalised
Määratlege põhiotsused ja -küsimused, mis on vaja teha või lahendada otsekohe või lähiajal. Sõnastage otsuste edasilükkamisega kaasnevad tagajärjed. Pikaajalised Määratlege küsimused, mille lahendamiseks on rohkem aega. Kui taotlete rahastust, tooge üksikasjalikult välja need küsimused, mis nõuavad lahendamiseks rahalisi ressursse.

14 Lisa Teatmematerjalid ja ressursid


Alla laadida ppt "Ettevõtte nimi Äriplaani esitlus."

Seotud esitlused


Google'i reklaam