Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

geo. ut. ee/kooligeo/loodus/rohtlad

Seotud esitlused


Teema esitlus: "geo. ut. ee/kooligeo/loodus/rohtlad"— Esitluse väljavõte:

1 http://www. geo. ut. ee/kooligeo/loodus/rohtlad
loodus- ja inimgeograafia, Jaan Jõgi, Liisa Kai Pihlak, Andres Tõnisson , Koolibri 1998, Loodusgeograafia põhikoolile 3.osa, A.Kont, AS BIT 2004, Loodusvööndid, Kadri Vitsut, koostaja J.Vidinjova, Maardu Gümnaasium ROHTLAD

2 ROHTLAD Rohtla on kuiv ala, kus kasvavad kuivalembelised rohttaimed ja on väga vähe puid.
Asuvad parasvöötme lõunaosa keskmistel laiuskraadidel, pl ja ll Levivad mandrite siseosades ja rannikutel, mida uhuvad külmad hoovused

3 Maismaast ¼ on kaetud rohtlatega.

4 Rohtlaid nimetatakse erinevatel mandritel erinevalt: Euraasias stepp; Ungaris pusta; Põhja-Ameerikas preeria ; Lõuna-Ameerikas pampa ; Lõuna-Aafrikas veld

5 Rohtlates valitsev kliima:
Asub parasvöötme kliimaga aladel; valitsevad parasvöötme õhumassid, 4 aastaaega Kliima on kuiv ja tugevalt mandriline. Sademete hulk on parasvöötme rohtlates tavaliselt 300 – 600 mm/a. Parasvöötme rohtlates on külm talv ja maad katab õhuke lumevaip. Suved on palavad ja põuased. Rannikule lähemal paiknevates rohtlates on pehmem kliima ja mida sügavamale sisemaale, seda karmimaks muutuvad tingimused.

6 Rohtlates valitsev kliima:
Kirjelda kliimatingimusi rohtlas! Võrdle kliimadiagramme , leia sarnasused ja erinevused!

7 MULLAD Rohtlates on viljakad mustmullad. MIKS?

8 TAIMESTIK Rohtlas kasvavad kuivalembesed ja lühikese kasvuajaga rohttaimed; Puude kasvuks ei jätku rohtlas piisavalt sademeid Taimed on kohastunud niiskuse hoidmiseks ja aurumise vähendamiseks. Taimekasvuperiood on põhiliselt kevadel ja varasuvel, ülejäänud ajal taimed puhkavad Kasvab palju kõrrelisi ja efemeere.

9 TAIMESTIK Iirised, nagu ka mitmed teised sibullilled on pärit steppidest. Sibulatesse kogutakse vajalikud toiduvarud, et järgmine aasta võimalikult vara õitsema hakata.

10 LOOMASTIK Umbes 200 aastat tagasi olid rohtlates suured loomakarjad. Seal võis kohata hirvi, gaselle, metshobuseid, eesleid ja saiga-antiloope. Inimtegevuse tagajärjel on mitmed liigid väljasurnud või on väljasuremisohus (przewalski hobune). Rohtlates elab palju väikeseid loomi: närilised, vihmaussid, sipelgad, termiidid, kes kaevavad pinnasesse käike ja segavad muldi. Suurem osa närilistest kaevavad enesele urge, kuhu varjuvad nii vaenlaste kui külma talve eest. 

11 LOOMASTIK Taimtoidulised imetajad: saiga-antiloop, kulan / metseesel, piison. Lihatoidulised imetajad: koiott ( segatoiduline), hunt, hüään, mäger. Närilised: suslik, rohtlahaukur, lemming, mutt. Linnud: pistrik, jaanalind, siniraag, põldvutt. Putukad: rohutirtsud, termiidid, ämblikud.

12 LOOMASTIK Rohtlahaukurid ehitavad terved “linnad” .
Elavad Põhja-Ameerika preeriates suurte kolooniatena. Sageli on nad ka põllukahjurid. Vanasti nimetati neid preeriakoerteks. Sarnased loomad Euraasia mandril on suslikud ja ümisejad.

13 Kanada preeria Ungari pusta Kasahstani stepp

14 INIMENE ROHTLAS Aegade jooksul on inimeste mõju rohtlatele järjest suurenenud. Tänapäeval on rohtlad peamiselt üles haritud. Looduslikku taimkatet on säilinud vaid vähestes kohtades, peamiselt looduskaitsealadel, puutumatut loodust aga mitte kusagil.

15 INIMENE ROHTLAS Rohtlates elasid rahvad, kes tegelesid loomakarja kasvatamisega. Nad läbisid suured vahemaad, et leida loomadele piisavalt vett ja toitu. Soodsates kohtades nad püstitasid jurtad ja elasid pakaselise talve üle.

16 INIMENE ROHTLAS Peamine rohtlavööndis kasvatatav kultuur on nisu.
Metsastepis, kus sademeid on veidi rohkem, kasvavad hästi suhkrupeet, sojauba, päevalill, maapähkel, Kaug-Ida kuuma suvega kasvab metsastepis isegi puuvill. Rohtlate kuivemad piirkonnad sobivad karjamaadeks. Kariloomadest kasvatatakse peamiselt lihaveiseid ja lambaid.

17 INIMENE ROHTLAS Paljudes stepivööndi aladel leidub tähtsaid maavarasid: Kivisüsi Ukrainas,värvilised metallid Kasahstanis. Maa-alused kaevandused ja metallurgiatehased reostavad loodust, hävitavad muldi.

18 Metallurgiatehas Ukrainas

19 KESKKONNAPROBLEEMID ROHTLAS
Rohtlavööndis esineb sageli tugevaid tuuli. Looduslikus rohtlas kaitseb mulda tihe taimkate, kuid põldudel see puudub/ seda ei ole. Eriti ohtlik on olukord kevadel, kui põllud on üles haritud, aga taimed ei ole veel tõusnud.Siis algab tolmutorm. Suured tolmutormid viivad põldudelt minema palju mulda ja saagid hävivad. Aastate jooksul võib maa muutuda täiesti viljatuks. Tuulte takistamiseks istutatakse põldude vahele metsakaitseribasid.

20 23.09.2009 tolmutorm Ida-Austraalias

21 Tolmutormid Venemaal ja Hiinas

22 Ka suvine vihm on ohtlik
Ka suvine vihm on ohtlik. Rohtlas langevad suvised sademed harilikult ägeda hoovihmana. Nõlvadest voolavad alla vihmaveed uuristavad endale kiiresti sügava voolutee, sellest võib saada mitme meetri sügavune uhtorg.

23 Mis loodusvööndi kliimadiagramm see on?

24 Mis loodusvööndi kliimadiagramm see on?


Alla laadida ppt "geo. ut. ee/kooligeo/loodus/rohtlad"

Seotud esitlused


Google'i reklaam