Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Riigi ülesanded turumajanduses

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Riigi ülesanded turumajanduses"— Esitluse väljavõte:

1 Riigi ülesanded turumajanduses

2 Miks peaks riik sekkuma majandusse?
Turumajandus loob olukorra, kus riigi sekkumine majandusse on hädavajalik. Majanduspoliitika seisukohast on riigi ülesandeks kaasa aidata majanduse tsüklilisest arengust tulenevate riskide maandamisele ja stabiilselt areneva keskkonna loomisele. Riigi eesmärgiks on tagada inimestele inimväärne elu, selleks tuleb majandusse sekkuda.

3 Näited Monopolide kehtestatud hind on põhjendamatult kõrge
Inimesed ostavad vanu autosid, mis saastavad loodust. Kes peaks sekkuma? Ühiskonnas on vaja kaupu, mida turg ei paku (nt valgusfoorid)

4 Riigi sekkumise motiivid
MAJANDUSLIKUD MOTIIVID SOTSIAALSED MOTIIVID

5 Riigi sekkumise majanduslikud motiivid
Tegevus: Riik aitab kaasa turu tõhusamale toimimisele Meetmed: Kontrollib monopole Võetakse vastu konkurentsiseadus, mis reguleerib suurettevõtete mõju turul (nt keelatakse ettevõtetel ühineda, kehtestatakse piirhinnad jne). Nt Eesti Energia peab hinnad kooskõlastama. ! Too näiteid, millised Eesti ettevõtted on olulise turujõuga.

6 2) Suurendab konkurentsi
Soodustatakse uute ettevõtete rajamist, pakutakse soodsaid laene, nõustamist, koolitamist. Mitmed riigid teevad väikefirmadele ka maksusoodustusi, et aidata neil konkurentsis püsida.

7 Toetusviisid Otsene rahaline toetud ehk SUBSIIDIUM
Väliskaubanduslikud tõkked

8 Riigi sekkumise sotsiaalsed motiivid
Alati pole võimalik saada turul usaldusväärset infot, nt kui palju on porgandite puhul kasutatud väetisi. Riigi meede: Kaupadele kehtestatakse sanitaarhügieeni-, tervishoiu- ja ohutusnõuded ja riik kontrollib nende täitmist.

9 MAJANDUSLIKUD MOTIIVID SOTSIAALSED MOTIIVID
JAOTA ÕIGESSE LAHTRISSE: väikeettevõtluse toetamine; ostjate tervise kaitse, põllumajanduse toetamine, keskkonna kaitsmine; inimeste ohutuse tagamine; monopolide kontrollimine; konkurentsi ergutamine ja toetamine, inimeste hügieeni kaitse. MAJANDUSLIKUD MOTIIVID SOTSIAALSED MOTIIVID

10 Leia vastused 1) Mis on välismõju? Too näiteid negatiivsetest ja positiivsetest välismõjudest. Mida saab riik teha, et negatiivseid välismõjusid piirata ja positiivseid soodustada?

11

12 KAS TEGEMIST ON ÜHISHÜVISEGA?
1) Mererand 2) Raadio 3) Kino 4) Linnapark 5)Tänavavalgustus 6) Majakas 7) Hamburger


Alla laadida ppt "Riigi ülesanded turumajanduses"

Seotud esitlused


Google'i reklaam