Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Globaalprobleemid on kogu inimkonna probleemid

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Globaalprobleemid on kogu inimkonna probleemid"— Esitluse väljavõte:

1 Globaalprobleemid on kogu inimkonna probleemid
Arutlus Globaalprobleemid on kogu inimkonna probleemid

2 Sissejuhatus. Avada globaalprobleemide mõiste sisu. Rõhuasetus
Sissejuhatus. Avada globaalprobleemide mõiste sisu. Rõhuasetus. Probleemipüstitus.

3 Kliimasoojenemine. Mis on kliimasoojenemise põhjused. Kes vastutavad
Kliimasoojenemine. Mis on kliimasoojenemise põhjused? Kes vastutavad? Mis on kliimasoojenemise senised tulemused? Mis vahendeid, tegevusi on kasutatud eesmärgiga kliimasoojenemist vähendada? Näiteks Greenpeace, roheliste liikumine, rahvusvahelised kokkulepped. Kas tulevikus on võimalik see probleem täielikult lahendada? Mis on kliimasoojenemisega kaasnevad tulevikuohud? Mida on teinud Eesti Vabariik, et kliimasoojenemist vähendada? Mida saab teha üksikisik?

4 Rahvaarvu plahvatuslik juurdekasv
Rahvaarvu plahvatuslik juurdekasv. Mis riikides ning regioonides ja miks just seal toimub rahvaarvu kiire juurdekasv? Näiteks traditsiooniline perepoliitika, rasestumisvastastevahendite puudus. Mis ohud kaasnevad? Näiteks migratsiooniprobleemid, vaesus, nälg, ülerahvastatus. Nõudlus suurte ressursside järgi, mida meie koduplaneet ei ole jätkusuutlikult valmis pakkuma. Kahtluse all jätkusuutlikkus? Mida saaks riik ise teha selleks, et rahvaarvu ülikiiret juurdekasv pidurada? Hiina RV näide riikliku perepoliitika kujundamisel. Hinnang selle õnnestumisele. Taolise perepoliitikaga kaasnevad ohud? Miks peaksid teised riigid sekkuma rahvaarvu kiire juurdekasvamise probleemi lahendamisesse? Mis on sekkumise võimalused? Kas sekkumine on üldse õigustatud?

5 Vaesus. Mis riikides, regioonides on vaesus suurim
Vaesus. Mis riikides, regioonides on vaesus suurim? Miks just neis piirkondades? Mis on vaesusega kaasnevad ohud (sh inimkaubandus) konkreetsele piirkonnale ning teistele regioonidele (migratsiooniprobleemid, haiguskollete levik). Miks on vajalik globaalset vaesust vähendada? Näiteks solidaarsuse põhimõttel, Euroopa riikide vastutus endiste koloniaalvalduste ees. Kuidas on võimalik globaalset vaesust vähendada?

6 Nälg ja puhta joogivee puudus. Nälja põhjus
Nälg ja puhta joogivee puudus. Nälja põhjus? Rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtted, mille tõttu oleme seotud nende piirkondade abistamisega. Solidaarsus teiste inimeste suhtes. Mida saab teha tagamaks iga inimese juurdepääsu puhtale joogiveele.

7 Epideemiad. Tuntumad haigused, haiguskolde piirkonnad
Epideemiad. Tuntumad haigused, haiguskolde piirkonnad. Haigestumise põhjused. Levik. Abi andmise põhjused ja võimalused.

8 Kokkuvõte. Adekvaatsetele järeldustele põhinev üldistav kokkuvõte.


Alla laadida ppt "Globaalprobleemid on kogu inimkonna probleemid"

Seotud esitlused


Google'i reklaam