Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Ülesannete kogu 9. klassile

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Ülesannete kogu 9. klassile"— Esitluse väljavõte:

1 Ülesannete kogu 9. klassile
Poliitika Ülesannete kogu 9. klassile

2 1.1. Ühiskonna sektorid ja valdkonnad
Mis on POLIITIKA? 1.1. Ühiskonna sektorid ja valdkonnad Politikē (kr) - riigi või linnajuhtimise kunst. Poliitika on kunst ja teadus, kuidas valitseda. Poliitika on selle määramine, kes mida saab, millal ja kuidas. Poliitika on võimu teostamine/ kasutamine. Ülesannete kogu 9. klassile

3 Kes tegelevad poliitikaga / teevad poliitikat?
1.1. Ühiskonna sektorid ja valdkonnad Riigivõimuasutused Poliitikud, valitsusinstitutsioonide liikmed Kodanikuühiskonna organisatsioonid Ülesannete kogu 9. klassile

4 1.1. Ühiskonna sektorid ja valdkonnad
Kas poliitikat on vaja? 1.1. Ühiskonna sektorid ja valdkonnad Poliitika on suhtlemisprotsess, mille käigus jõuavad erinevate seisukohtadega inimgrupid ühistele otsustele, mida püüavad oma tegevuses järgida. Poliitika on protsess, mille kaudu ettepanekud ja programmid muutuvad konkreetseteks tegevusteks, millel on konkreetne lõpptulemus. Poliitika on teadus ja kunst, kuidas valitseda jõu kasutamise, intriigide, manipuleerimise ja sõjakavaluse teel, mis hõlmab kogu ühiskondlike suhete kompleksi ühiskondade sees ja nende vahel. Poliitika on väärtuste paigutamine võimu abil. Ülesannete kogu 9. klassile

5 Poliitika tegeleb sellega, millel on avalikku väärtust
1.1. Ühiskonna sektorid ja valdkonnad Poliitika ei ole ainult riigijuhtimine Ülesannete kogu 9. klassile

6 Selgita: poliitika Poliitika Ühiskonnaelu korraldamine Mis see on ?
1.1. Ühiskonna sektorid ja valdkonnad Mis see on ? Tunnused Ühiskonnaelu korraldamine Poliitika Näiteid poliitika toimimisest Ülesannete kogu 9. klassile

7 Ülesannete kogu 9. klassile
ÜHISKOND Ülesannete kogu 9. klassile

8 1.1. Ühiskonna sektorid ja valdkonnad
Ühiskonna kujunemine 1.1. Ühiskonna sektorid ja valdkonnad Ülesannete kogu 9. klassile

9 1.1. Ühiskonna sektorid ja valdkonnad
Ühiskond on tervik 1.1. Ühiskonna sektorid ja valdkonnad Inimeste kooselu vorm Avalik sektor (riik) = meie Erasektor (tulundussektor) Ühesuguse elulaadiga inimrühm ühes piir- konnas Ühiskond Kodanikuühiskond (kolmas sektor) Eraelu ? Valdkonnad Poliitika Majandus Kultuur Moraal Õigus Ülesannete kogu 9. klassile

10 Mida tähendab Sinu jaoks ühiskond?
1.1. Ühiskonna sektorid ja valdkonnad Ühiskond on nagu klubi, kus igaühel on midagi ühist teistega. Need on inimesed, kellega ma kokku puutun. Ühiskond on ühe-suguse elulaadiga inimesed, kes elavad ühes piirkonnas. Ühiskond on indiviidide kogum. Ülesannete kogu 9. klassile

11 Suhtlemine ühiskonnas
1.2. Kommunikatsioon ühiskonnas Millised on peamised kommunikatsioonivahendid? Ülesannete kogu 9. klassile

12 Massikommunikatsioon
1.2. Kommunikatsioon ühiskonnas Millised on interaktiivse suhtlemise eripärad? Ülesannete kogu 9. klassile

13 Ühiskonna sooline ja vanuseline koosseis
1.3. Kellest ühiskond koosneb? Rahvastikupüramiid (näide) Millega tegeleb demograafia? Ülesannete kogu 9. klassile

14 Rahvastiku koosseis tööturul osalemise järgi
1.3. Kellest ühiskond koosneb? Kuidas mõjutab tööhõive sotsiaalset struktuuri? Ülesannete kogu 9. klassile

15 Ühiskonna kihistumine
1.3. Kellest ühiskond koosneb? Kumb mudel sobib kirjeldama Eesti ühiskonda? Rikkad Keskklass Vaesed Selgita, kas tulude ebavõrdsus Eestis kasvab või kahaneb? Ülesannete kogu 9. klassile

16 Rahvastiku usuline koosseis
1.3. Kellest ühiskond koosneb? Ülesannete kogu 9. klassile

17 Huvide mitmekesisus - pluralism
Huvide tasakaalustamise meetodid Enamusotsustus Kompromiss Konsensus Vastuolude lahendamise demokraatlikud põhimõtted Tegutsemine seadusega lubatud raamides Sõlmitud kokkuleppeid tunnustavad kõik osapooled Lähtumine ühisest hüvest ja enamuse tahtest, vähemusega arvestamine 1.4. Inimeste mitmekesised huvid Ülesannete kogu 9. klassile

18 Kuidas oma huve teostada?
1.4. Inimeste mitmekesised huvid Ülesannete kogu 9. klassile

19 Sotsiaalsete normide kujunemine
1.5. Sotsiaalsed normid - meie käitumise regulaatorid Kombed, harjumused ja tavad Tavanormid ja reeglid Ühiskonnas üldtunnustatud põhimõtted ja väärtused Moraalinormid Seadustes kirja pandud ühiskonnaelu reeglid Õigusnormid Miks on vaja seadusi? Ülesannete kogu 9. klassile

20 1.5. Sotsiaalsed normid - meie käitumise regulaatorid
Mis on õigusriik? Ülesannete kogu 9. klassile

21 Riik - mis see on ja kelle heaks töötab?
Riik kui ühiskonna valitsemise süsteem Riik kui valitsemisasutuste kogum Riigi tunnused: Territoorium Rahvastik Iseseisev avalik võim Mis on kodakondsus? Ülesannete kogu 9. klassile

22 Riigi ülesanded Riik peab Riigil on ainuõigus
Kujundama rahva ühtekuuluvustunnet Korraldama avalikku elu valitusalusel territooriumil Koondama inimeste huvid mingiks kindlaks poliitikaks Riigil on ainuõigus Kehtestada seadusi Koguda makse Rakendada sundi 1.6. Riik Millised on riigivõimu sümbolid? Ülesannete kogu 9. klassile


Alla laadida ppt "Ülesannete kogu 9. klassile"

Seotud esitlused


Google'i reklaam