Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Uuest Koolieelse lasteasutuse inspekteerimise akti vormist

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Uuest Koolieelse lasteasutuse inspekteerimise akti vormist"— Esitluse väljavõte:

1 Uuest Koolieelse lasteasutuse inspekteerimise akti vormist
Jelena Tomasova

2 Ettekande sisukord Millest on tingitud uue inspekteerimise akti vajadus? Mille poolest uued nõuded erinevad vanadest Riskianalüüsi hindamine TA ametniku poolt Koolieelse lasteasutuse inspekteerimise akt

3 Miks on vaja uut inspekteerimise akti?
VV a määrus nr 131 “Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule” SoMi a määrus nr 61 “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”

4 Millised on olulisemad muudatused nõuete osas?
On täpsustatud nõuded mänguväljakute kohta (ohutu paigaldamine, hooldamine, kasutamine, pinnakatte, EVS) Normeeritud ainult mängu- ja magamisruumi pindala (4 m2 )* Täpsemalt on reguleeritud siseõhu kvaliteedi nõuded (CO2, radoon, EVS) Lapsel peab olema voodi või oma päevane puhkamiskoht (enam ei ole normeeritud voodi pikkus ja kõrgus põrandast)

5 Millised on olulisemad muudatused nõuete osas?
Suurem tähelepanu on pööratud: maa-ala, ruumide ja sisustuse korrashoiule (liiv liivakastis, ruumide puhtus) Isikuhügieeni tagamisele (isiklikud hügieenivahendid, voodipesu ja käterätikute puhtus jms) Riskianalüüs (määrus 61)

6 Riskianalüüs Eesmärk: hinnata ja analüüsida riskiallikaid ning ohte ning töötada välja tegevuskava vigastuste vältimiseks ja tervisliku keskkonna loomiseks

7 Riskianalüüsi kontroll ja selle kajastus inspekteerimise aktis
TA ametnikul on soovitav tutvuda riskianalüüsi tulemustega enne lasteasutuse inspekteerimist Ametnik hindab, kuidas toimus riskianalüüsi tegemine etappide viisi: - I etapp - kas riskiallikad on tehtud kindlaks? - II etapp - kas ohud on välja selgitatud ja analüüsitud? - III etapp – kas riskitase on määratud? - IV etapp – kas tulemused on dokumenteeritud? - V etapp- kas tegevuskava on koostatud?

8 Riskianalüüsi kontroll ja selle kajastus inspekteerimise aktis
Kui järelevalveametnik leiab, et riskianalüüsis on vigu või puudusi, siis arutatakse neid koos riskianalüüsi tegemise osalejatega ning seejärel tehakse riskianalüüsi täiendamiseks vastavad ettepanekud ja antakse soovitusi

9 Riskianalüüsi kontroll ja selle kajastus inspekteerimise aktis
Tegevuskava hindamisel ametnik tutvub, kas abinõu rakendamise tähtaeg sõltub riskitasemest, kas on määratud iga tegevuse eest vastutaja ja tegevuse elluviija

10 Riskianalüüsi kontroll ja selle kajastus inspekteerimise aktis
Hindamise tulemused kajastatakse järelevalve inspekteerimise aktis (maa-ala, mänguväljak ja mänguväljaku vahendid, sisekeskkond, mängu-, õppe- ja spordivahendid) Kontrollimise akti lõpus tehakse kokkuvõte -üldhinnang riskianalüüsile ja tegevuskavale, arvestades eelpool järelevalveaktis riskianalüüsi hindamise tulemusi

11 Koolieelse lasteasutuse inspekteerimise akt
Üldosa Lasteasutuse maa-ala Mänguväljak ja mänguväljaku vahendid Sisekeskkond (hooned, ruumid, sisustus, sisekliima, ruumide valgustus, ruumide ja sisustuse korrashoid) Mängu-, õppe- ja spordivahendid Laste tervise edendamine Laste isikliku hügieeni edendamine ja tervislike harjumuste kujundamine Päevakava Kokkuvõte riskianalüüsist ja tegevuskavast

12 TÄNAN TÄHELEPANU EEST!


Alla laadida ppt "Uuest Koolieelse lasteasutuse inspekteerimise akti vormist"

Seotud esitlused


Google'i reklaam