Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

MIS MUUTUB PEREKONDLIKE SUHETE REGULATSIOONIS JA KOHTUPRAKTIKAS?

Seotud esitlused


Teema esitlus: "MIS MUUTUB PEREKONDLIKE SUHETE REGULATSIOONIS JA KOHTUPRAKTIKAS?"— Esitluse väljavõte:

1 MIS MUUTUB PEREKONDLIKE SUHETE REGULATSIOONIS JA KOHTUPRAKTIKAS?
Liis Hallik, mag iur TÜ perekonnaõiguse õppejõud EV Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik

2 OLULISED MUUDATUSED

3 ABIELUVARASUHE

4 Abieluvarasuhete regulatsiooni muutumine
Abieluvarasüsteem: seadusjärgne abieluvarasuhe: abikaasade vara kuuluvus (ühisomand ➨ ainuomand) vara valdamine, kasutamine ja käsutamine (koos ➨ üksi) abikaasade varaline vastutus (reeglina isiklik) abikaasade varalised nõuded teineteise vastu varasuhte lõppedes (ühisomandi jagamine ➨ rahaline hüvitis ja kasutusõiguse määramine) lepinguline abieluvarasuhe: lepinguvabadus (vähe piiratud ➨ numerus clausus) Abikaasa ülalpidamine: abielu ajal (piiratud alustel ➨ alustega piiramata) pärast abielu lahutamist (piiratud alustel)

5 Kohtuvaidluste teisenemine
Seadusjärgses varasuhtes: seniste vaidluste jätkumine (muudetud) kujul: abikaasa nõusoleku asendamine kohtuotsusega abikaasa nõusolekuta tehtud tehingu tühisuse tuvastamine seniste vaidluste asendumine uutega: ühisvara jagamine ➨ tasaarvestus uute vaidluste lisandumine: varasuhte lõpetamine abielu ajal ühisomandis olevate esemete jagamine abielulahutuse korral perekonna eluaseme ja selle sisustuse kasutusõiguse määramine (lahuselu või abielulahutuse korral) vaidluste kadumine: abikaasade vara jagamine/tasaarvestus kolmanda isiku nõudel

6 Kohtuvaidluste teisenemine
Lepingulises varasuhtes: seniste vaidluste jätkumine (muudetud kujul): abieluvaralepingu kehtetuks tunnistamine varasuhte lõpetamine abielu ajal seniste vaidluste asendumine uutega: vara jagamine lepingu alusel ➨ ühisvara jagamine uute vaidluste lisandumine: abikaasale tema lahus- või ühisvara väärtuse hüvitamine vaidluste kadumine: suhteliselt vähe piiratud lepinguvabadusest tulenevad vaidlused

7 ÜHIS- JA LAHUSVARAREžIIM versus JUURDEKASVUÜHISUS

8 Abieluvarasuhete regulatsiooni areng Eestis
1865 – 1920 Balti Eraseadus ning Eesti- ja Liivimaa sajandi talurahvaseadused 1920 – 1940 Balti Eraseadus (1940) (Tsiviilseadustiku eelnõu) Vene NFSV a abielu, perekonna ja eestkoste seaduste koodeks Balti Eraseadus Vene NFSV a abielu, perekonna ja eestkoste seaduste koodeks 1970 – ENSV abielu- ja perekonnakoodeks Perekonnaseadus

9 Abieluvarasuhete regulatsioon kaasaegses Euroopas
Kohtu diskretsiooniga piiratud varalahusus Piiratud varalahusus Skandinaavia õigusperekond Piiratud varaühisus ? Anglo-ameerika õigussüsteem Nn endised Idabloki riigid Germaani õigusperekond Romaani õigusperekond

10 Kummagi varasuhtetüübi plussid
Piiratud varaühisus: + abikaasade varalise sõltumatuse ja solidaarsuse tasakaal + mõlema abikaasa osalemine vara valdamisel, kasutamisel, käsutamisel (sõltumata sissetulekust) Piiratud varalahusus: + abikaasade varaline sõltumatus abielu ajal + sujuv ja takistusteta õiguskäive vaba turumajanduse tingimustes

11 VANEMA JA LAPSE ÕIGUSSUHE

12 Vanema ja lapse õigussuhte regulatsiooni muutumine
Põhimõtted: vanemate võrdõiguslikkus laste võrdõiguslikkus lapse huvi ülimuslikkus Vanemaks saamine: põlvnemine/lapsendamine Vanema õiguste/kohustuste (hooldusõiguse) tekkimine: seaduse alusel ➨ seaduse/ühise avalduse alusel

13 Vanema ja lapse õigussuhte regulatsiooni muutumine
Vanema ja lapse õigussuhte sisu: suhtlusõigus hoolitsemine ja kasvatamine ➨ isikuhooldus isiklike ja varaliste õiguste ja huvide kaitse ➨ esindusõigus ja varahooldus ülalpidamine Vanema õiguste ja kohustuste maht, vanema õiguste piiramine kooselu (võrdõiguslikkus ➨ ühe vanema otsustusõiguse piiramine) lahuselu (võrdõiguslikkus ➨ ainuhooldusõigus/(piiratud)suhtlusõigus) vanema õiguste/lapse äravõtmine ➨ isiku- või varahoolduse piiramine vastavalt vajadusele/hooldusõiguse peatamine

14 Kohtuvaidluste teisenemine
seniste vaidluste jätkumine (muudetud kujul): isaduse tuvastamine elatise saamine suhtlusõiguse tagamine nõusolekuta tehtud tehingu tühisuse tuvastamine seniste vaidluste asendumine uutega: lapse elukoha määramine ➨ ühise hooldusõiguse lõpetamine/hooldusõiguse üleandmine vanema õiguste/lapse äravõtmine ➨ isiku- või varahoolduse piiramine uute vaidluste lisandumine: ühise hooldusõiguse saamine (?) hooldusõiguse peatamine/taastamine kohtu nõusolek lapse varaga tehingu tegemiseks otsustusõiguse andmine ühele vanemale erieestkostja määramine

15 Vanema ja lapse õigussuhete regulatsioon kaasaegses Euroopas
Vanemlik vastutus Vanema õigused ja kohustused Vanemlik järelevalve Vanemlik hoolitsus ? Vanemlik võim Eestkoste Vanemlik vastutus Eestkoste ja hooldus Isiklike huvide kaitse Varaliste huvide kaitse


Alla laadida ppt "MIS MUUTUB PEREKONDLIKE SUHETE REGULATSIOONIS JA KOHTUPRAKTIKAS?"

Seotud esitlused


Google'i reklaam