Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Toetuste menetlemisprotsess PRIAs PRIA peadirektori asetäitja

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Toetuste menetlemisprotsess PRIAs PRIA peadirektori asetäitja"— Esitluse väljavõte:

1 Toetuste menetlemisprotsess PRIAs PRIA peadirektori asetäitja
Katrin Noorkõiv PRIA peadirektori asetäitja

2 PRIA töö 2003. aastal Loomade register SAPARD toetused Põldude
Riiklikud toetused Toetuste register Piima- kvoot

3 PRIA töö 2004. aastal FIFG RAKi toetused Lautade register Loomade
SAPARD toetused MAKi toetused Põldude register Geoinfo- süsteem Riiklikud toetused Toetuste register EL otse- toetused Kvoodid Turu- korraldus Piima- kvoot Ekspordi- toetused Litsentsid Sekkumis- kokkuost Eraladusta- mine

4 PRIA töö algab enne taotluste vastuvõttu
Tuleb koostada: kirjalikud taotluste läbi vaatamise protseduurid, arvutiprogramm, juhendmaterjal taotlejate jaoks. Suurimaks probleemiks on õigusaktide hiline kinnitamine. Seetõttu jääb PRIA-le ettevalmistusteks ja ka põllumeeste teavitamiseks väga napilt aega

5 Otsetoetuste ja MAKi toetuste ettevalmistused
Kui õigusaktid on olemas, siis koostab PRIA protseduurid - mida taotluste menetlemise raames tehakse, alustades taotluste registreerimisest ja lõpetades toetuse väljamaksmisega Infosüsteem TAKS (Toetuste Administreerimise ja Kontrolli Süsteem) Infosüsteem EPS (Estonian Payment System) Akrediteerimine

6 Otsetoetuste ja MAKi toetuste ettevalmistused
PRIA piirkondlike spetsialistide koolitus toetuse saamise nõuete ja infosüsteemi kasutamise osas Inspektorite koolitus kohapealse kontrollimise ja tulemuste infosüsteemi sisestamise osas Taotlejate juhendmaterjali koostamine ja trükkimine Teavitamine

7 Taotluste vastuvõtt PRIA piirkondlikes büroodes, taotlused registreeritakse ja kõik andmed topeltsisestatakse programm kontrollib, kas sisestatud andmetes on erinevusi

8 Kontrollimine Administratiivne kontroll (100%)
taotluste andmeid võrreldakse registriandmetega Kohapealne kontroll (7-8% taotlejatest) selleks, et taotlused saaks kiiremini läbi vaadatud, tehakse seda registrikontrollidega samal ajal

9 Toetuse määramine Kõikide kontrollide andmed sisestatakse infosüsteemi
Valmistatakse ette toetuse määramise, vähendamise ja rahuldamata jätmise käskkirjad Käskkirjad läbivad kooskõlastusringi Pärast käskkirjade kinnitamist transporditakse andmed TAKSist EPSi Toetuse makstakse välja

10 RAKi toetuste ettevalmistused
SAPARDilt struktuurifondidele ülemineku ettevalmistustega alustas PRIA aasta algul Loeti läbi kõik struktuurifonde puudutavad ELi regulatsioonid ning kirjutati välja üldreeglid ja toetatavad kulutused Valmistati ette ka kontrollplaanid, kus on kirjas iga määrusepunkti kohta selle kontrollimehhanism

11 RAKi toetuste ettevalmistused
analüüsiti, kui palju muutub taotleja ja PRIA jaoks struktuurifondide toetuste jagamise süsteem võrreldes senise SAPARDiga kui määrused on kinnitatud, siis saab PRIA teha lõplikult valmis ka protseduurid Rahandusministeerium annab kogu RAKi toetuste menetlemise ettevalmistustele hinnangu PRIA plaanib alustada taotluste vastuvõtuga aprillis

12 RAKi taotluste menetlemine
Taotluste vastuvõtt PRIA piirkondlikes büroodes või keskuses Eelkontroll vähemalt 5% taotlejate juures kohapeal Taotluste nõuetele vastavuse kontrollimine PRIA keskuses Vastuskiri taotlejale Taotleja esitab investeeringu maksedokumendid, PRIAs toimub nende autoriseerimine Investeeringu teostamise kontroll 100% Toetuse väljamaksmine

13 Turukorralduse ettevalmistused
Turukorraldusmeetmed tuleb nullist üles ehitada PRIA alustas ettevalmistustega 2002 lõpus Loeti läbi üle 500 lk ingliskeelseid regulatsioone Koostati kontrollplaanid, kus on kirjas taotlejale, PRIA-le ja teistele riigiasutustele esitatavad nõuded

14 Turukorralduse ettevalmistused
Regulatsioonides on põhitingimused, ei saa kõike üle võtta Koostöö teiste asutustega Ekspertabi Vaja valmistada ette õigusaktid Akrediteerimine Teavitamine Käivitub alates 1. Mai 2004

15 Eksporditoetuse taotlemine
Eksportöör esitab PRIA-le litsentsitaotluse ja tagatise PRIA vaatab taotlused läbi ja saadab nõuetele vastavate taotluste info Euroopa Komisjonile EK otsustab, kas litsents välja anda või mitte Eksportöör esitab eksporditoetuse taotluse Tolliametile Eksporditaotlused ja eksporti tõendavad dokumendid esitatakse seejärel PRIA-le PRIA maksab toetuse välja ja vabastab litsentsitagatise

16 Turukorraldusmeetmed
Kõigi meetmete osas on menetlemisprotsess erinev Turukorraldusmeetmed on: Ekspordi- ja impordilitsentsid Tagatised Eksporditoetused Sekkumiskokkuost (teravili, või, lõssipulber) Eraladustamine (liha, või, koor) Piimatoodete kasutamistoetused


Alla laadida ppt "Toetuste menetlemisprotsess PRIAs PRIA peadirektori asetäitja"

Seotud esitlused


Google'i reklaam