Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Keskkonnaameti jäätmespetsialistide koolituspäev

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Keskkonnaameti jäätmespetsialistide koolituspäev"— Esitluse väljavõte:

1 Keskkonnaameti jäätmespetsialistide koolituspäev
KKM Info- ja Tehnokeskus Mustamäe tee 33, Tallinn JATS – mis uudist? Keskkonnaameti jäätmespetsialistide koolituspäev 11. juuni 2009, Tallinn Merike Liiver Jäätmebüroo juhataja

2 JATS - üldinfot Infosüsteemi väljatöötamist alustati a lõpus, autoriseeritud juurdepääs kasutajatele avati a lõpus 2009. a juunikuu seisuga on infosüsteemil kokku 928 aktiivset kasutajat, sh 29 kontrollijat, 768 aruandjat, 124 inspektorit, 7 omavalitsuse tasemel kasutajat 72 kasutaja kontod on suletud

3 Ettevõtte tegevus- või jäätmekäitluskoha andmestik
KKR-kood jäätmete käitlemine tegevuse liik

4 Otsingu teostamine jäätmete käitlemise ja tegevuse liigi järgi
jäätmekäitluskoha KKR-kood jäätmete käitlemine tegevuse liik

5 JATSi arendustööd 2008/09 Aruannete sisestusmooduli funktsionaalsuse parandamine: “Aruandja" ja "kontrollija" saavad ise muuta ettevõtte telefoni ja e-postiaadressi. Lisaks on loodud ettevõtte veebilehe aadressi sisestamise võimalus “Aruandja" ja "kontrollija" saavad aruande lehelt muuta / lisada lubade andmeid

6 Ettevõtte ja lubade info muutmine
ettevõtte info lisamine või muutmine lubade info lisamine või muutmine

7 Pakendimaterjali määramine

8 Jäätmeliigi liikumiste sisestamine

9 Jäätmete ekspordi andmete sisestamine
R-D-kood riik välismaise ettevõtte nimi

10 Uue jäätmeliigi lisamine aruandesse
lisa uus jäätmeliik

11 JATSi arendustööd 2008/09 Aruannete trükivormi uuendamine:
kui lubadel ei ole märgitud kehtivusaega, siis kuvab “tähtajatu”; lisatud on keskkonnaregistri kood, jäätmearuande kinnitamisel kuvatakse kinnitamise kuupäev; jäätmearuandega nõustumise korral kuvatakse kontrollija andmed (nimi, ametikoht) ja aruande kontrollituks kuulutamise kuupäev; 4. tabelisse on lisatud veerg R/D koodide kuvamiseks,

12 Jäätmearuande trükivorm
KA, regioon KKR-kood tähtajatu kinnitamise kuupäev kontrollimise kuupäev

13 JATSi arendustööd 2008/09 Testimisel on leitud ja parandatud:
Kui jäätmete liikumise tüübiks on “saadud kodumajapidamistelt“, siis omavalitsus on vaikimisi „määramata“ (enne Abja vald) ja ilma omavalitsust valimata ei lase salvestada kaalutud kuivaine protsent väljatrükivormil „Otsi partnerit andmebaasist“ ümber paigutatud vanade partnerite valikukasti alla ja lisatud selgitus „Kui partner andmebaasis puudub, sisesta ettevõtte nimi ja äriregistrikood kommentaarireale“

14 Partnerettevõtte otsing andmebaasist
Otsi partnerit andmebaasist

15 JATSi 2009. a arendusettepanekud:
kasutajate halduse muutmine; ettevõtte päringutaseme loomine; jäätmete liikumise kontrollpäring maakondade lõikes; jäätmekoguste võrdlus eelmiste aastatega toimingukoodide (R,D) lõikes; prügilate lõikes kokkuvõtete tegemine arvestades prügilate liigitust tava-, püsi-, ohtlike jäätmete prügilateks; administraatori funktsioonide täiendamine; jne

16 Tänan !


Alla laadida ppt "Keskkonnaameti jäätmespetsialistide koolituspäev"

Seotud esitlused


Google'i reklaam