Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Rajaleidja kui koostööpartner PGS-i muudatuste elluviimisel

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Rajaleidja kui koostööpartner PGS-i muudatuste elluviimisel"— Esitluse väljavõte:

1 Rajaleidja kui koostööpartner PGS-i muudatuste elluviimisel
Piirkondlikud infopäevad

2 Õppe- ja karjäärinõustamise eesmärk
  … on tagada lastele ja noortele haridustugiteenused võimetekohaseks õppimiseks ja karjäärivalikute tegemiseks: laps, tema vanemad ja lapsega igapäevaselt tegelevad spetsialistid on toetatud; põhikoolist väljalangemine on vähenenud; edasine jätkusuutlik toimetulek, sh haridustee jätkamine pärast põhihariduse omandamist. 

3 Õppenõustamine …on laste ja neid ümbritsevate täiskasvanute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.​ Kes? Eripedagoog ​ Logopeed​ Psühholoog ​ Sotsiaalpedagoog ​ Kuidas?​ Uurida​ Mõista​ Tegutseda ​

4 Juhtumi haldamine Pöördumine Nõustamine
Kontakt telefoni, meili, Rajaleidja veebi või Chati teel Juhtumi haldaja määramine Nõustamine Koostöö osapooltega sobiva lahenduse leidmisel Hariduskorralduslik soovitus Järeltegevused Meetme rakendamise toetamine Juhtumi lõpetamine

5 Juhtumi haldamine Lapse, tema pere ja kooliga koostöösuhte loomine
Kontakt Lapse, tema pere ja kooliga koostöösuhte loomine Osapoolte ootuste täpsustamine ja eesmärkide määratlemine Hindamine Olukorra kaardistamine sh vajaduste ja ressursside väljaselgitamine Sekkumine, planeerimine Lapse vajadusest lähtuvalt võrgustiku kaasamine, lahenduste otsimine ja leidmine Vajadusel nõustamiskomisjoni suunamine SOOVITUSE ANDMINE Sekkumiste rakendamine Lapse vajadustele vastavate sekkumise/meetme rakendamise toetamine-juhendamine, nõustamine, jõustamine Juhtumi monitooring Järeltegevuste raames sekkumise/meetme sobivuse ja tulemuslikkuse hindamine Sekkumiste rakendamine

6 Haridusliku meetme soovitamise alused
Koostöö sotsiaal- valdkonna spetsialistidega Toimetulek kasvukeskkonnas Toimetulek haridussüsteemis Tervislik seisund Koostöö tervishoiu-valdkonna spetsialistidega Tugiteenused, KOV toetus Meditsiinilised uuringud ja hinnangud Sotsiaalsus -huvitegevus, sõbrad Suhted kaaslaste ja täiskasvanutega Tugiteenused, KOV toetus, õppekorraldus Koostöö haridus-valdkonna spetsialistidega

7 PGS eelnõuga kaasnevad positiivsed muudatused:
Suurem paindlikkus lapse toetamisel Suurem sidusus valdkondade vahel Üks kooliväline nõustamismeeskond

8 Rajaleidja võrgustik tänab
ja soovib senise asjaliku ja tulemusele orienteeritud koostöö jätku

9 Üks kõigi, kõik ühe eest!


Alla laadida ppt "Rajaleidja kui koostööpartner PGS-i muudatuste elluviimisel"

Seotud esitlused


Google'i reklaam