Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Nägemispuudega inimestele ligipääsetav keskkond Anne Kõiv

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Nägemispuudega inimestele ligipääsetav keskkond Anne Kõiv"— Esitluse väljavõte:

1 Nägemispuudega inimestele ligipääsetav keskkond 29.10.2015 Anne Kõiv

2 Nägemispuudega inimeste probleemid
Nägemispuudega (np) inimestele tekitab probleeme: Vajalike kohtade leidmine Takistuse ja tasapinnaerinevuste mittemärkamine Otse liikumine Tänavate ületamine Ühissõidukite kasutamine Kauguste määramine Info kättesaamine

3 Np inimestele ligipääsetav keskkond
Keskkonna ligipääsetavust suurendab kontrastsuse, erinevate pinnakattematerjalide, hoiatavate ja suunavate reljeefsete plaatide, markeeriva valgustuse kasutamine, helilise info andmine jne.

4 ... Np inimesed peaksid saama kasutada erinevaid meeli: nägemine, kompimine, kuulmine, haistmine. Mitme meele abil tunnetatavaid maamärke on lihtsam ära tunda ja meelde jätta. Mitme meele abil vastuvõetud info vähendab ka reaktsiooniaega, seega suurendab turvalisust. Nt ülekäigukoha saab ära tunda tänaval oleva visuaalse tähise, hääletoetusega valgusfoori ja reljeefse hoiatusala järgi.

5 ... Infot ümbrusest peaksid np inimesed saama õigel ajal (kus tänavat ületada, milline on õige nupp liftis jne) ja sobival kujul: suurendatud kiri, punktkiri, reljeefsus)

6 ... Pimedad peavad infot saama peamiselt kompimis- ja kuulmismeele abil: reljeefsed juhised, suunavad ja hoiatavad plaadid, punktkiri, helilised juhised. Siiski vajavad pimedad lisaks saatjat võõras ümbruses liikumiseks, orienteerumis- ja liikumisõpetust, transporditeenust.

7 ... Vaegnägijate puhul on abiks kontrastsuse ja hea valgustuse kasutamine. Info peaks olema esitatud suurendatud kirjas. Mitte kasutada läikivaid pindu, suuri klaaspindu. Ka vaegnägijate puhul on abiks reljeefsuse kasutamine ja helilised teavitused. Osa vaegnägijaid saavad neile sobiva valgustuse, kontrastide ja abivahendite abil hakkama iseseisvalt.

8 Ligipääsetavuse tasemed
Keskkond peaks olema ligipääsetavuse seisukohalt igal pool vähemalt põhitasemel, kus kasutatakse reljeefseid ja kontrastseid hoiatusalasid. Kõrgemal ligipääsetavuse tasemel peaksid olema: bussijaamad, raudteejaamad, ühiskondliku transpordi peatused, polikliinikud, haiglad jt olulised asutused.

9 Nõuded kõrgema ligipääsetavuse taseme puhul
Hoiatavate reljeefsete ja kontrastsete tähiste kasutamine 3-4 cm kõrgune liikumissuunaga ristiolev äärekivi enne ülekäigukohta ja ohutussaart Suunav reljeefne ja kontrastne katend liikumissuuna andmiseks suurte väljakute, terminalide ja oluliste objektide puhul Reljeefne kontrastvärvusega cm katend jalgtee ja kergliiklustee vahel

10 ... 20 cm laiune kontrastne (ja reljeefne) katend ühistranspordi peatustes ooteala servas, ootealal võiksid olla ristisuunalised kontrastsed jooned Info ühistranspordi kohta peaks olema hea kontrastsusega ja piisavalt suures kirjas Ühistranspordivahendis kasutada kontraste, nt torud Häälteavitusega ühistranspordi infotablood peavad olema np inimestele kergesti leitavad, ootepaviljonist mitte kaugemal kui 1 m

11 ... Oluliste objektide läheduses paiknevates valgusfoorides peaks olema helitoetus. Kui ristmikul on mitu helisignaaliga foori, tuleb erinevates foorides kasutada üksteisest märgatavalt erinevaid signaale.

12 Np inimestele sobivad kohandused Tartus
Helisignaaliga valgusfoorid Hoiatavate reljeefsete plaatidega kohandatud ristmikud Helisignaaliga bussiinfotablood


Alla laadida ppt "Nägemispuudega inimestele ligipääsetav keskkond Anne Kõiv"

Seotud esitlused


Google'i reklaam