Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

KEHAOSAD EESTI KEELE PILTLIKES EMOTSIOONIKIRJELDUSTES

Seotud esitlused


Teema esitlus: "KEHAOSAD EESTI KEELE PILTLIKES EMOTSIOONIKIRJELDUSTES"— Esitluse väljavõte:

1 KEHAOSAD EESTI KEELE PILTLIKES EMOTSIOONIKIRJELDUSTES
ENE VAINIK EESTI KEELE INSTITUUT Emakeele Seltsi kõnekoosolek “Keel ja emotsioonid”

2 TAUSTA Embodiment (kehastatus, kehapõhisus)
Kaks koolkonda emotsioonikirjelduste uurijaid Kognitiivne metafooriteooria (al 1980) Vakk 1970 Vainik & Velt 2006 Raisma 2006

3 UURIMUS Koguda ja süstematiseerida andmed Kehaosade lõikes
Emotsioonide lõikes Kontrollida Wierzbicka 3 emotsionaalse universaali kehtivust Kontseptualiseerimisviiside esinemus

4 MATERJAL JA MEETODID Sõnastikest, seletuspõhiselt
Sisaldab kehaosa nimetust Andmebaas (Ms Excel) Kvalitatiivne analüüs Lihtsa kvantitatiivse analüüsi elemendid

5 ÜLEKANDE TÜÜBID VIHA ON KUUM VEDELIK ANUMAS
METAFOOR: 31 %, nt veri hakkab keema VIHA ON KUUM VEDELIK ANUMAS METONÜÜMIA: 51 %, nt kulme kergitama KULMUKERGITUS ESINDAB ÜLLATUST PÕIMING: 18 %, nt hari läheb punaseks KEHALINE VÄLJENDUS ESINDAB EMOTSIOONI INIMENE ON KUKK

6 KEHAOSAD 45 nimetust, 310 väljendit
Sisemised: süda, veri, närv, kops, maks, sapp Välised: huuled (mokad), silmad, pea, nina, nägu (pale), hambad, suu, rind, nahk, käsi, juuksed, rusikas, keel, kurk, kulmud, põlv, selg, lõug, habe, kõrvad, laup, vuntsid, kõht (vats), jalg, kõri Loomade kehaosad: sarv, saba, hari, harjased, suled

7 KEHAOSAD JA EMOTSIOONID
Puudub spetsialiseerumine, kontiinum Väljendab paljusid emotsioone: nägu, süda, veri, huuled, silmad, rind, pea Ainult 1: selg—hirm, rusikas—viha, närv—ärritus, kurk—kurbus Väljendatud viitega paljudele kehaosadele: hirm, viha, kurbus, rõõm, erutus Ainult 1: vastikus—nina, solvumine—huuled, heldimus—süda.

8 NÄGU a) hirm: näost valgeks minema b) häbi: puna tõuseb palgesse
c) mure: näost hall olema d) pettumus: pikka nägu tegema e) vastikus: nägu krimpsutama f) rõõm: nägu särab g) viha: palg lööb vihast leegitsema

9 HIRM a) süda: südame alt lööb külmaks b) veri: veri lööb vedelaks
c) keha: hirmujutt käib kehast läbi d) selg: hirmujudin käib üle selja e) hambad: hambad plagisevad f) juuksed: juuksed tõusevad püsti g) nahk: hirm on nahas h) põlv: põlvist nõrk i) lõug: lõug väriseb hirmust

10 UNIVERSAALIDE ESINEMUS
Kehalised “sümptomid” 50,6 % (välised kehaosad, väline vaatlusperspektiiv, metonüümia) Kehalised “sisepildid” 31,6 % (sisemised kehaosad +rind ja pea, kogeja perspektiiv, metafoor) Kehalised aistingud 17,8 % (kõik kehaosad, kogeja perspektiiv, põiming, metonüümia)

11 EMOTSIOONIDE KONTSEPTUALI-SEERIMINE KEHAOSADE ABIL
KOKKUVÕTE VAADLEDAVAD SÜMPTOMID METONÜÜMIA r=0,87; p<0,001 KOGEJA VÄLINE EMOTSIOONIDE KONTSEPTUALI-SEERIMINE KEHAOSADE ABIL TAJUTAVAD AISTINGUD METONÜÜMIA PÕIMING OLEMATUD SÜNDMUSED METAFOOR

12 TÄNAN TÄHELEPANU EEST !


Alla laadida ppt "KEHAOSAD EESTI KEELE PILTLIKES EMOTSIOONIKIRJELDUSTES"

Seotud esitlused


Google'i reklaam