Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Rahvusraamatukogu Kirjastajaportaali projektimeeskond

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Rahvusraamatukogu Kirjastajaportaali projektimeeskond"— Esitluse väljavõte:

1 Rahvusraamatukogu Kirjastajaportaali projektimeeskond
Säilituseksemplari seaduse rakendamine – Kirjastajaportaal täna ja homme Rahvusraamatukogu Kirjastajaportaali projektimeeskond Kui pealkiri satub siiski ühele reale, aga talle lisandub siiski alapealkir, tuleks viimast tõsta pealkirjale lähemale. Tallinna Raamatumess 20.aprill 2018

2 Tallinna Raamatumess 20. aprill, 2018 Kava 1. Aasta Säilituseksemplari seaduse rakendumisest – Kairi Felt 2. Teenusepõhine organisatsioon – Made Viljur-Voit 3. Kirjastajaportaal täna, kuidas on läinud - Made Viljur-Voit 4. Kirjastajaportaal homme, uued arendused - Toomas Adson 5. E-laenutuse projektist - Egle Kampus

3 Teenusepõhine organisatsioon
Tallinna Raamatumess 20. aprill, 2018 Teenusepõhine organisatsioon Teenusejuht vastutab teenuse kui terviku igapäevase toimimise eest Igapäevaselt pakub operatiivset tuge teenuse osutajatele Peakasutaja vastutab süsteemiga seotud muudatuste juurutamise eest ja tellib ning koordineerib koostöös ITga uusi süsteemi arendustellimusi Vastutab kasutajatoe pakkumise eest Teenuse osutaja on protsessi juht, kes tegeleb otseselt ühe konkreetse tööprotsessiga

4 Teenusepõhine organisatsioon
Tallinna Raamatumess 20. aprill, 2018 Teenusepõhine organisatsioon Kirjastajaportaalis on kaks teenust: Eesti kirjastajatele rahvusvaheliste standardnumbrite ISBN, ISSN ja ISMN andmise teenus – teenusejuhiks Mai Valtna Digitaalse säilituseksemplari kogumise teenus – teenusejuht Andrus Heintalu Vastutus on jagatud teenusejuhi ja süsteemi peakasutaja vahel

5 Kirjastajaportaal täna
Made Viljur-Voit Kirjastajaportaali peakasutaja Kui pealkiri satub siiski ühele reale, aga talle lisandub siiski alapealkir, tuleks viimast tõsta pealkirjale lähemale. Tallinna Raamatumess 20.aprill 2018

6 Kasutaja pool Kirjastajaportaal avati kasutajatele 1. detsembril 2016.
Tallinna Raamatumess 20. aprill, 2018 Kasutaja pool Kirjastajaportaal avati kasutajatele 1. detsembril 2016. Kirjastajaportaaliga on liitunud 1649 Kirjastajat. Hetkel on portaalis 1952 aktiivset kirjastajakontot (sh varasemad deposiitorid). Kokku on tehtud 6736 standardnumbri taotlust ja väljastatud 7504 standardnumbrit. Kirjastajaportaali kaudu on loovutatud 3963 väljaande failid. 2017 alguses panustasime kommunikatsiooni: erinevad juhendid ja juhised RR kodulehel, KKK Kirjastajaportaalis Märtsis toimus rahuloluküsitlus, millele vastas 33 kirjastajat.

7 Tallinna Raamatumess 20. aprill, 2018 Süsteemi pool Arendaja tegi mitmeid parandusi vaegtööde raames: paranes vormi täitmine, lisandusid kopeerimisvõimalused, portaali kasutamine nutiseadmetes Kriitilisemad pisiarendused, mille hulgas on nt ilmumisaasta loenduri parandus, said tellitud praeguselt arenduspartnerilt 2017.a lõpus Praegu toimub tööde vastu võtmine ja peagi saab pisiparandusi Kirjastajaportaalis näha 2017 viisime Kirjastajaportaali FTP üle SFTP teenusele ja kodulehe https teenusele. Tegime pisiparendusi SSO töös. 2017. aastal tegime peamiselt ettevalmistusi Kirjastajaportaali edasiarenduste tellimiseks ja rahastuse hankimiseks

8 Kirjastajaportaal homme
Toomas Adson IT-projektijuht Kui pealkiri satub siiski ühele reale, aga talle lisandub siiski alapealkir, tuleks viimast tõsta pealkirjale lähemale. Tallinna Raamatumess 20.aprill 2018

9 Uue kirjastajaportaali eesmärk
Tallinna Raamatumess 20. aprill, 2018 Uue kirjastajaportaali eesmärk Projekti eesmärgiks on teha kirjastajate jaoks raamatukogude teenuste tarbimine võimalikult lihtsaks ja mugavaks ning vähendada nende halduskoormust. Rahvusraamatukogu saavutab projekti tulemusena senisest suurem tööefektiivsus, teenuse lihtsus, kuluefektiivsus ja automatiseerida olulisel määral käsitsitööd nõudvad tegevused.

10 Uuendused (väljavõte)
Standardnumbrite masstaotlemine Standardnumbri väljastamise automatiseerimine Uued kasutaja tüübid – deposiitor Standardnumbrita väljaannete vastuvõtt ja arhiveerimine Trükifailide massedastus Failide automaatne kvaliteedikontroll ja valideerimine Masinliidesed erinevate teenustega liidestamiseks

11 Projekti ajakava 08.2017 – 06.2019 – arendustegevused
Sügis 2019– koolitused, juurutamiseks ettevalmistused ja Live.

12 Ekraanivaade 1

13 Ekraanivaade 2

14 Failivahetuse lahenduse muutus
Olemasolev FTP põhine lahendus on Tehnoloogiliselt vananenud Ei taga piisavat turvalisust Kirjastajaportaali uus falilahendus (lisaks veebis edastamisele) Tagab töökindluse ja failide edastamisel terviklikkuse (nt Internetiühenduse probleemid) Automaatne, ei nõua edatsuse ajal arvuti taga olemist Võimaldab liidestamist teenusetga

15 Failivahetuse lahenduse ajakava
– – lahenduse arendus ja testimine. Samaaegselt toimub juurutamisvajaduse kaardistus. – – jagame liidestamise info kõigile osapooltele. – – testimine kirjastajatega

16 E-väljaannete laenutuse projekt Egle Kampus Arendusprojektide juht
Kui pealkiri satub siiski ühele reale, aga talle lisandub siiski alapealkir, tuleks viimast tõsta pealkirjale lähemale. Tallinna Raamatumess 20.aprill 2018

17 Tervikprojekti eesmärk
Tallinna Raamatumess 20. aprill, 2018 Tervikprojekti eesmärk välja töötada kõigi osapoolte vajadusi arvestav, avalik ja ühtne üle-eestiline e-väljaannete laenutamise mudel ja arendada seda toetav tehniline platvorm taotlusvoor „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine“

18 Osapooled autorid, kirjastajad, e-raamatute tootjad, raamatukogud,
Tallinna Raamatumess 20. aprill, 2018 Osapooled autorid, kirjastajad, e-raamatute tootjad, raamatukogud, lugejad Kultuuriministeerium Raamatupoed samuti

19 Projekti etapid Ärianalüüs lõppes 06.aprill
Tallinna Raamatumess 20. aprill, 2018 Projekti etapid Ärianalüüs lõppes 06.aprill Detailanalüüs Tehnilise platvormi hankimine sept 2020

20 Ärianalüüs Koostaja: Ernst&Young
Tallinna Raamatumess 20. aprill, 2018 Ärianalüüs Koostaja: Ernst&Young RR koduleht >rubriik Uudised Ärianalüüsi tulem: Ärimudeli kirjeldus ja esmane funktsionaalsuste ja nõuete kirjeldus

21 Ärianalüüsi tulemused
Tallinna Raamatumess 20. aprill, 2018 Ärianalüüsi tulemused Ülevaateuuring (as-is) võimalikud ärimudelid Valitud ärimudeli (to-be) kirjeldus tehniline kirjeldus õiguslik vaade mõjuanalüüs teostatavus

22 Laenutuste osapooled ja nende vahelised põhilised seosed

23 Laenutuskeskkonna juhtimise ja finantseerimise mudel.

24 Litsentsimudelid Füüsilise raamatu elukaart imiteeriv mudel
Tallinna Raamatumess 20. aprill, 2018 Litsentsimudelid Füüsilise raamatu elukaart imiteeriv mudel Laenutuskorra põhine mudel

25 Põhiprotsessid e-väljaande laenutamisel

26 Projekti järgmised etapid
Tallinna Raamatumess 20. aprill, 2018 Projekti järgmised etapid Detailanalüüs Eesmärk: luua valmisolek teenuse käivitamiseks ja tehnilise platvormi väljatöötamiseks   Tehnilise platvormi hankimine sept 2020

27 Täname! Kairi.Felt@nlib.ee Andrus.Heintalu@nlib.ee
Tallinna Raamatumess 20. aprill, 2018 Täname!


Alla laadida ppt "Rahvusraamatukogu Kirjastajaportaali projektimeeskond"

Seotud esitlused


Google'i reklaam