Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Euroopa noored 2012 Uimastite tarvitamine ja sotsiaalsed faktorid

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Euroopa noored 2012 Uimastite tarvitamine ja sotsiaalsed faktorid"— Esitluse väljavõte:

1 Euroopa noored 2012 Uimastite tarvitamine ja sotsiaalsed faktorid
27. august 2013 Merike Martinson Abilinnapea

2 Sissejuhatus Üle-euroopaline uuring alates 2005
Uuringus on kokku osalenud 15 linna (ECAD) Peamine eesmärk: teada saada noorte poolt uimastite tarvitamise ulatus määratleda käitumist mõjutavad kaitse- ja riskifaktorid rakendada teaduspõhiselt ennetus- ja sekkumisprogramme jagada erinevate linnade kogemusi individuaalsed riskifaktorid ja paikkonnast

3 Metoodika Standardiseeritud ankeedis 80 küsimust
Tallinna koolide a õpilased Osalesid eesti (36) ja vene (23) õppekeelega koolid ja kutsekoolid (4) Küsitluse läbiviimine oktoober-november 2012 Läbiviijateks SA Tallinna Koolitervishoid kooliõed Kinnistes ümbrikes tagastati 3776 ankeeti

4 Lõplik valim 1559 1478 3037 POISSE TÜDRUKUID KOKKU TALLINN 7152 7607
OSALEJATE ARV KOKKU 7152 7607 14759 Vilnius, Riia, Klaipeda, Bukarest, Reykjavik, Fääri saared, Arilje (Serbia),

5 UURINGU TULEMUSED ICSRA Icelandic Centre for Social Research and Analysis Report 2013

6 Igapäevasuitsetajate osakaal

7 Närimistubakas

8 Nuusktubakas

9 Vesipiip

10 Alkoholi proovimine

11 Purju joomine

12 Peamised kohad, kus alkoholi tarbitakse

13 Uinutid või rahustid

14 Kanep

15 Amfetamiin

16 Teised uimastid

17 Kui vanalt hakatakse uimastitega eksperimenteerima?

18 Vaba aja veetmine vanematega

19 Vanemad teavad...

20 Vanemad teavad, kellega koos ma õhtuti olen

21 Pärast kella 22 kodunt väljas olek viimase 7 päeva vältel

22 Organiseeritud üritustest ja koolivälisest tegevusest osavõtt

23 Spordiga tegelemine

24 Kodustele ülesannetele kuluv aeg päevas, Tallinn

25 Elus on väga vähe täiesti kindlaid reegleid, Tallinn

26 Elus ei saa milleski kindel olla, Tallinn

27 Tundsin end viimase nädala jooksul kurva, õnnetu või üksildasena, Tallinn

28 Viimase nädala jooksul mõtlesin enesetapust, Tallinn

29 Vanematelt on raske saada...

30 Sõpradelt on raske saada...

31 Koolis õppimine tundub mõttetu

32 Tunnen end koolis halvasti

33 Leian, et õppimine on liiga raske, Tallinn

34 Saan õpetajatega halvasti läbi (kõik vastanud versus suitsetajad ja alkoholi tarbinud)

35 Plaanid pärast kooli lõpetamist, Tallinn

36 Kokkuvõte, järeldused Uimastite tarvitamine Tallinna kooliõpilaste seas algab aastaselt ja saavutab kahe aastaga väga kõrge taseme Ennetus peab algama enne kui ilmnevad esmased märgid ainete tarvitamisest Oluline on vanemlik toetus, järelvalve, koos veedetud aeg Laste ja noorte valikute tegemisel on suur mõju eakaaslastel Laste vabaaja sisustamine on väga oluline alkoholi ja uimastite tarvitamise ennetamisel

37 Tänan! Merike Martinson Abilinnapea


Alla laadida ppt "Euroopa noored 2012 Uimastite tarvitamine ja sotsiaalsed faktorid"

Seotud esitlused


Google'i reklaam