Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Projektide moto “Õpime üheskoos elama”

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Projektide moto “Õpime üheskoos elama”"— Esitluse väljavõte:

1 Projektide moto “Õpime üheskoos elama”
Tallinna Lasteaed Nõmmekannike Tiiu Jõeväli Lasteaed Naeratus Niina Tammemets

2 Teema põhjendus Eesti õppekeelega lasteaedade ülesandeks on ühiskonna arengueesmärkide ja kultuurilise keskkonna mõistetavaks tegemine teistele rahvusrühmadele Projektide kaudu anname ühiskonnale oma panuse ja läbi ühiste tegemiste õpetada erinevast rahvusest eelkooliealisi lapsi mõistma erineva kultuuritaustaga inimesi Tervikliku õpetuse eesmärgil tuleb ka toetada lastega tegelevaid täiskasvanuid mõistma, et kultuuriline ja rahvuseline mitmekesisus on meile väärtus

3 Olukord enne projekte Keskealine personal, kellel puudus valmisolek ja motivatsioon muutusteks. Elati ajas, kus omandati haridus ja idealiseeriti seda Personali ebapiisav keeleoskus tekitas ebakindlust, kardeti eksida, sest puudus usaldus. Puudus usalduslik koostöö kogemus

4 Projektide eesmärgid Koos integreeruda Eesti ühiskonda
Tuua organisatsiooni arendavaid muudatusi Esile tuua positiivseid emotsioone, mis paneb inimesi ümber hindama oma võimalusi Üheskoos olla andjad ja võtjad Aidata üksteist nii, et see leevendaks abivajajate muresid ja samas tõstaks andja enesehinnangut

5 Projektide kirjeldus Kogum sihipäraseid tegevusi organisatsiooni arendamise eesmärgil Tingimuste loomine vajas vastavat analüüsi, planeerimist, organiseerimist, informatsiooni- ja koostöö koordineerimist Koostöö on toeks inimeste sihtide ja eesmärkide seadmisel, et tekiks valmisolek muutusteks Koos tegutsedes üritatakse muutusi näha ning tajuda olukordi nii nagu nad tegelikult on Vastastikune suhe on kahepoolselt arendav ja rahuldust pakkuv

6 Väärtus organisatsiooni jaoks
Inimesed laenavad oma inimkapitali meile ja meie loome keskkonna, milles nad saavad meie organisatsiooni huvigruppidele väärtust luua Väärtus töötajate jaoks seisneb põnevates väljakutsetes ja arenemisvõimalustes Märksõnad: omame valmisolekut, julgeme, meil on huvitav, mõistame

7 Kokkuvõte projektidest
On käivitunud mitmed muutused, seega on organisatsioonid arengus Läbi projektide on olnud võimalus hoida ja kasvatada personali professionaalset taset ja motivatsiooni Ilmnesid uued talendid Parim viis õppimiseks ja teadmuse levitamiseks Kahe organisatsiooni personali on miinimum kuluga arendatud Personal on rohkem valmis muutusteks meie ümber Me ei ole ideaalsed, aga me püüame sinna poole

8 Koostöö võrgustik Koostööst inspireerituna otsustasime luua koostöö võrgustiku, selle raames kaasata veel teisi lasteaedasid Meiega liitus Tallinna Raku Lasteaed, koostöö on toimunud 1 aasta (Raku lasteaed on vene/ eesti õppekeelega) Lähtume oma koostöös sellest, et me haridustöötajatena kasvatame kõik Eesti Vabariigi kodanikke, kes hakkavad ajama ükskord “ EESTI ASJA” meie ühisel kodumaal ja mida varem me õpime üksteisega arvestama ja koostööd tegema on meile kõigile parem

9 Projektide kirjutamise põhimõte
Teha kõvasti tööd Omada tarkust ja elutervet mõtlemist Aga 100% tulemust annab ainult suhtumine, õige suhtumine toob rõõmu tegemistest

10 Lihtsus võidab alati Kui tead mida tahad Kui tead mida teed
Siis tead ka kuhu sa jõuad, ükskõik kui pikk on teekond Kindel on see et ” Üheskoos on lihtsam” iga teekonda läbida 2. Selge plaan 4. Aus analüüs 5. Kriitiline hinnang 1.Selge mõte 3.Läbipaistev tegevus

11 Tänan tähelepanu eest!


Alla laadida ppt "Projektide moto “Õpime üheskoos elama”"

Seotud esitlused


Google'i reklaam