Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

© Arhitektuur: Art & Build + Atelier d’architecture Paul Noël

Seotud esitlused


Teema esitlus: "© Arhitektuur: Art & Build + Atelier d’architecture Paul Noël"— Esitluse väljavõte:

1 © Arhitektuur: Art & Build + Atelier d’architecture Paul Noël
Tere tulemast!

2 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 13
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on organiseeritud kodanikuühiskonda esindav nõuandev organ. „Euroopa Parlamenti, nõukogu ja komisjoni abistavad nõuandva pädevusega Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee.“ Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 13

3 MIDA TÄHENDAB ORGANISEERITUD KODANIKUÜHISKOND?
Mõiste hõlmab kõiki rühmi ja organisatsioone, milles inimesed teevad koostööd Tööandjad Töötajad Euroopa mitmekesisus Tööandjate liidud, kaubanduskojad, VKEde organisatsioonid Ametiühingud Põllumajandustootjad, tarbijad, valitsusvälised organisatsioonid, vabad elukutsed, puuetega inimesed, akadeemilised ringkonnad, ühistud... Nad on pühendunud oma huvide ja veendumuste kaitsele ning tegutsevad sageli vahendajana otsuste tegijate ja kodanike vahel.

4 Komitee analüüsib ettepanekuid ja koostab arvamusi, toetudes
Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon peavad konsulteerima komiteega uute õigusaktide väljatöötamisel paljudel teemadel järgmistes valdkondades: Komitee analüüsib ettepanekuid ja koostab arvamusi, toetudes liikmete vahel saavutatud konsensusele. Komitee võtab vastu ka omaalgatuslikke arvamusi küsimustes, mida liikmed peavad ELi kodanike huvide seisukohalt oluliseks. Koostatakse ka ettevalmistavaid arvamusi, mida ELi seadusandjad võivad paluda selleks, et saada ülevaadet kodanikuühiskonna seisukohtadest. Kokku koostab komitee umbes 200 arvamust aastas. Tööstus Energiatarbimine Transport Investeeringud Keskkond Mittediskrimineerimine ja liidu kodakondsus Rahvatervis Tervishoid ja ohutus Põllumajandus ja kalandus Haridus, kutseõpe, noorsugu ja sport Sotsiaalpoliitika Teadusuuringud ja tehnoloogiline areng ja kosmos Tööhõive Tuumaühisturg Üleeuroopalised võrgud Ühised konkurentsieeskirjad, maksundus ja õigusaktide ühtlustamine Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus Isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine Tarbijakaitse Euroopa Sotsiaalfond

5 TÖÖMEETODID Komiteega võivad konsulteerida Euroopa Parlament, ELi Nõukogu või Euroopa Komisjon. Arvamused võivad põhineda kohustuslikul konsulteerimistaotlusel, olla omaalgatuslikud või ettevalmistavad. Arvamuste koostamiseks moodustavad sektsioonid tavaliselt uurimisrühmad, mida juhivad raportöörid. Koosolekutel peetakse konstruktiivseid arutelusid konsensuse saavutamiseks. Sektsiooni koosolekul ja seejärel täiskogu istungjärgul hääletatakse arvamuse vastuvõtmise üle. Lõplik arvamus edastatakse teistele ELi institutsioonidele ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

6 326 KOMITEE LIIGET KÕIGIST EL-I LIIKMESRIIKIDEST
nimetatakse nõukogu poolt liikmesriikide ettepanekul ametisse viieks aastaks tagasinimetamise võimalusega nende reisi- ja majutuskulud maksab kinni komitee liikmed ei ole pidevalt Brüsselis; enamik neist jätkab oma tööd koduriigis

7 9 LIIKMETE ARV RIIGITI 6 12 7 9 9 9 24 12 21 12 24 12 5 9 12 12 24 15 7 9 12 21 24 12 12 5 5

8 TÖÖORGANID: 6 SEKTSIOONI
ECO INT TEN REX NAT SOC majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsioon ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektsioon transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsioon välissuhete sektsioon põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sektsioon tööhõive, sotsiaal-küsimuste ja kodakondsuse sektsioon

9 CCMI SMO SDO LMO MUUD TÖÖORGANID Kontaktrühm
Tööstuse muutuste nõuandekomisjon Ühtse turu vaatlusrühm Kestliku arengu vaatlusrühm Tööturu vaatlusrühm Struktureeritud koostöö ELi tasandi kodaniku-ühiskonna organisatsioonide ja võrgustikega

10 MEIL ON KOMITEED VAJA, SEST...
komitee on Euroopa huvirühmade ainus võimalus väljendada ametlikult institutsioonilises raamistikus oma arvamust ELi õigusaktide eelnõude kohta organiseeritud kodanikuühiskonna osalemine on oluline osa demokraatiast: osalusdemokraatia ta katab kõik inimeste igapäevast elu puudutavad valdkonnad (tööhõive, tervishoid, tarbijaõigused, põllumajandus, võitlus organiseeritud kuritegevusega jne)

11 Kas komitee on siis omamoodi lobirühm?
Ei, üldse mitte. Komitee on ainus Euroopa tasandi institutsiooniline kohtumispaik ja dialoogi pidamise foorum, mis võimaldab saavutada üksmeele mitmesuguste huvide vahel. Lobirühmade eesmärk on seevastu valgustada teemasid vaid ühest küljest.

12 MITMEKEELSUS KOMITEES
Komitee liikmetele on õigus töötada nii suuliselt kui ka kirjalikult oma riigi keeles. See tähendab, et komitee on täielikult mitmekeelne institutsioon: kasutatakse kõiki Euroopa Liidu 24 ametlikku keelt. Kirjalik tõlge: ± 80 000 lehekülge aastas Suuline tõlge: ± 950 koosolekut aastas

13 Any questions? Haben Sie noch Fragen? Avez-vous des questions à poser?
Għandkom xi mistoqsijiet? Spørgsmål? Имате ли въпроси? Avez-vous des questions à poser? Domande? Kysymyksiä? Kas on veel küsimusi? Έχετε ερωτήσεις; Any questions? Vannak-e kérdések? An bhfuil aon cheist agat? Perguntas? Máte dotazy? ¿Alguna pregunta? Haben Sie noch Fragen? Întrebări? Czy mają Państwo jakieś pytania? Frågor? Ima li pitanja? Jautājumi? Vragen? Otázky? Vprašanja? Ar turite klausimų?

14 Kasulikud väljaanded


Alla laadida ppt "© Arhitektuur: Art & Build + Atelier d’architecture Paul Noël"

Seotud esitlused


Google'i reklaam