Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Statistikaameti 2010.a. aruanne, pikaajaliste eesmärkide täitmine

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Statistikaameti 2010.a. aruanne, pikaajaliste eesmärkide täitmine"— Esitluse väljavõte:

1 Statistikaameti 2010.a. aruanne, pikaajaliste eesmärkide täitmine
Statistikanõukogu Priit Potisepp Statistikaameti peadirektor

2 Teemad Õiguslikud alused Aastaaruanne 2010 tutvustus
Strateegiliste eesmärkide täitmine

3 Õiguslikud alused RStS §19 – Programmi aruandlus (esmakordselt , vastavalt § 43 lg 3) Peadirektor esitab iga aasta 31.märtsiks statistikanõukogule ja Rahandusministeeriumile programmi täitmise kohta oma pädevuse piires. Aastaaruanne avaldatakse Statistikaameti veebilehel. Rahandusminister esitab aruande Vabariigi Valitsusele koos statistikanõukogu tegevusaruandega

4 Aastaaruanne 2010 Avaldatud http://www.stat.ee/aastaaruanne
Kirjas rahandusministrile sisaldusid viide avaldatud aastaaruandele ning andmed programmiväliste statistikatööde ja tellimustööde kohta Ülesehitus arvestab RStS nõudeid (et vältida dubleerivat aruandlustööd)

5 Statistikaprogrammi täitmine
132 programmi kuuluvat tööd, kogumaksumusega 106,3 mln. krooni Oluliste andmete (THI, valitsemissektori võla ja defitsiidi määr) avaldamine ja kvaliteedikontroll seoses eurole ülemineku otsusega Eurole üleminekuga seonduvad arvutused ja ITS muudatused 4 tööd esmakordselt (REGREL prooviloenduse ettevalmistus, kogumik “Infoühiskond ja IKT sektori aasta- ja kvartaliandmestik andmebaasis, sotsiaalse kaitse kulutuste arvepidamise, vaesuse teemaline kogumik) Põllumajandusloendus ja rahva- ja eluruumide loenduse prooviloendus Ajakasutuse uuring, tööelu-uuring ja innovatsiooniuuring Piirkondliku statistika portaal

6 Programmivälised tööd
35 tööd tõukefondidest või grantidest finantseeritud 346 tellimustööd (valdavalt väikesemahulised) Mahukaimad täiskasvanute uuring (PIAAC), vanemaealiste uuring (SHARE) ja ettevõtlustoetuste mõju analüüs Kogukulud 10,1 mln. kr. Wiesbadeni Grupi konverents Tallinnas Euroopa Geostatistika Foorum Tallinnas Ülemaailmse statistikapäeva tähistamine ( )

7 Aastaaruandes kaetud üldised teemad
Andmeesitajakoormuse jagunemine Ajakulu andmete esitamisele Riigi andmekogude kvaliteedi hindamine Riikliku statistika kasutamine

8 Strateegilised eesmärgid ja mitmeaastased tulemused

9 1. Strateegiline eesmärk: Riikliku statistika tuntus, respekteeritus ja mõju ühiskonnas
SA andmete kasutamine on meedias järsult kasvanud (6630 meediakajastust 2010.a. = 2-kordne kasv vrld. 2007) Tööprogrammi täitmise ja avaldamis-tähtaegadest kinnipidamisega oleme hästi hakkama saanud Riikliku statistika seadus 2010 Faktipõhise arutelu ja otsuste sagenemine Tarbijakoolitust saanute arv kasvanud

10 Patt oleks teadmisi, mille me saame statistikast, riigi juhtimisel
mitte kasutada. Andrus Ansip, Eesti peaminister Eesti Televisioonis

11 Source: Eurobarometer 323, 2009

12 2. Strateegiline eesmärk: Teenuse kõrge kvaliteet (1)
Arvestamine tarbija vajadusega – 6,3 (2008) = rahuldav Hinnang meie professionaalsusele – 7,9 (2008) = hea Metaandmetega kaetus AB’s – kasv Andmete revideerimise ulatus – normaalne Vigade avastamise sagedus AB’s – trendi ei julge välja tuua Statistikaameti poolt avaldatud info kajastamist meedias oli 2010.a (rohkem kui 2–kordistunud vrld a-ga , viimastel aastatel on see arv pidevalt ja selgelt kasvanud Vigu saab parandada siis, kui Neid esineb Neid otsitakse aktiivselt

13 2. Strateegiline eesmärk: Teenuse kõrge kvaliteet (2)
Ajakohasus – ajavahemik vaatlusaluse perioodi lõpu ja avaldamiskuupäeva vahel on kokkuvõttes vähenenud Teabenõuete ja tellimustööde täitmise kiirus 7,3 (2008) = hea Tähtajaks laekunud aruannete osakaal ettevõtetelt ei ole üldiselt halvenenud ( ), kuu ja kvartal paranenud. Tase: aastaandmed 1/3, kuuandmed 3/5 Statistilise infosüsteemi suurte osade üheaegne arendus (iMETA, SRS, ADAM, andmekogumis - ja - töötlusrakendused) Statistikaameti poolt avaldatud info kajastamist meedias oli 2010.a (rohkem kui 2–kordistunud vrld a-ga , viimastel aastatel on see arv pidevalt ja selgelt kasvanud Vigu saab parandada siis, kui Neid esineb Neid otsitakse aktiivselt

14 3. Strateegiline eesmärk: Koostöö andmeesitajaga
Aruannete täitmise aeg on 3 aastaga (hinnanguliselt 1/10 võrra vähenenud) Paberil andmeesitamist vähendasime jõuga, elektrooniline andmeesitus on kasvanud (eSTAT 2010: 70 % kuu-, 74 % kvartali-, 72 % poolaasta ja 67 % aastaaruannetest suhtena laekunud aruannetesse) Küsitlus sülearvutitega – olulised plussid nii andmetöötluse kui maine aspektist vaadatuna Suhtumine: püüdlused otse andmeesitaja koormust vähendada

15 STRATEEGIAPERIOODI 2008-2011 VAHEKOKKUVÕTE
Paljudel statistilistel andmetel on olnud kriitiline roll Eesti ühiskonda puudutavate valikute tegemisel Eestis statistilise andmestiku kasutamine kasvanud kuid statistiline kirjaoskus vajab tõstmist Rahvusvahelisel tasemel mitmeid “teste” läbitud Andmestiku järjepidevus sai kriisis kohati kannatada, esineb puudusi ESS’is kokku lepitud kohustuste täitmisel Palju statistikaasutuse infotöötlussüsteemi arendusi, osad tulemused käes.

16 Aitäh!

17


Alla laadida ppt "Statistikaameti 2010.a. aruanne, pikaajaliste eesmärkide täitmine"

Seotud esitlused


Google'i reklaam