Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Turism ja koostöövõimalused

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Turism ja koostöövõimalused"— Esitluse väljavõte:

1 Turism ja koostöövõimalused
PP Turism ja koostöövõimalused

2 Peipsi Kalanduspiirkonna Arendjate Kogu ( PKAK )
158 kalandusettevõtet 24 ettevõtet väljastpoolt kalandussektorit 25 MTÜ-d/SA-d 15 KOV-i (Liitunud: Alajõe, Tudulinna, Lohusuu, Mustvee, Kasepää Pala, Saare, Palamuse, Tabivere, Kallaste, Alatskivi, Meeksi, Räpina, Mikitamäe, Värska)

3 Organisatsioon Organisatsiooni kuulub 222 liiget.
Juhatus on 7 liikmeline Juhatuse kohustused: alla € projektide kinnitamine 4 korda aastas üldkoosolek Üldkoosoleku kohustused: Üle € projektide kinnitamine Strateegia, rakenduskavade (tegevusgrupi ja projektieelarvete) kinnitamine

4

5 Eesmärgid Vastavalt meie strateegiale on PKAK kalandusturismi tegevussuuna eesmärgiks Peipsi kalanduspiirkonnas kvaliteetse kalandusturismi teenuse pakkujate arvu tõsta 30% ning töötada välja vastavalt sihtgruppidele kalandusturismi paketid.

6 Rahastatud projektid:
Harrastuskalanduslike tegevuste arendamine Tabivere puhkealal - SA Vooremaa Looduskeskus. Varnja külastussadama rajamine – MTÜ Varnja Arendus. Voore paisjärve harrastuskalapüüdjate puhkekoha ja paadisilla rajamine – Saare Vallavalitsus. Harrastuskaluritele parkla rajamine – Alajõe Vallavalitsus. Kuur-muuseumi rajamine – Mikitamäe Vallavalitsus

7 Rahastatud projektid:
Alajõe sadama puhkemaja renoveerimine – Alajõe Ranna Sadama Ühing Kalandusturismi arendamine Pusi puhkemajas /sõudepaatide soetamine – FIE Janno Tomson „Peipsi järve elu tuba“ ruumide remont; õhksoojus- pumba soetamine - Kasepää Vallavalitsus Purjejahi soetamine - Mustvee Jahtklubi Turismiteenuste mahtude suurendamiseks vajalike seadmete ost; kalaturistidele mõeldud puhkemaja katuse vahetamine – Peipsile OÜ

8 Rahastatud projektid:
Kalevipoja Turismitalu arendamine – OÜ Kalevipoja Turismitalu Peipsi vene vanausuliste kaluritalu käivitamine – FIE Fjodor Maspanov 2012. aasta I projektitaotluste vooru laekus 12 taotlust turismi arendamiseks piirkonnas.

9 Ühisprojektid: Ühtse Peipsimaa kodulehe loomine – MTÜ Peipsimaa Turism Kalandusüritused Peipsi piirkonnas (laadad) – Peipsi Ühendus Peipsi piirkonna turunduspakett - piirkonda tutvustav film ja ajaleht – Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit Väliskoolitused (Kreeka, Iirimaa, Rootsi-Taani) – Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit

10

11 Tänan tähelepanu eest!


Alla laadida ppt "Turism ja koostöövõimalused"

Seotud esitlused


Google'i reklaam