Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

MAK rakendamise seis 27.mail 2013

Seotud esitlused


Teema esitlus: "MAK rakendamise seis 27.mail 2013"— Esitluse väljavõte:

1 MAK 2007-2013 rakendamise seis 27.mail 2013
Kadri Koel PRIA eelarve ja analüüsi osakonna juhataja

2 MAK eelarve kasutamine - VÄLJAMAKSED

3 MAK eelarve kasutamine - KOHUSTUSED

4 MAK võetud KOHUSTUSED telgede kaupa

5 Finantstabeli täitmine telgede lõikes

6 I telje meetmete rakendumine

7 I telje projektide staatused seisuga 15.05.2013

8 II telje meetmete rakendumine

9 III telje meetmete rakendumine

10 III telje projektide staatus seisuga 15.05.2012

11 IV telje meetmete rakendumine

12 IV telje projektide staatus 15.05.2013

13 Tagasinõuded % eelarvest?

14 I telje tagasinõuded

15 II telje tagasinõuded

16 III ja IV telje tagasinõuded

17 2012. taotlusaasta II telje taotluste ülevaade

18 II telje 2012. taotlusaasta vaided 30. 05.2013
MAK juhtkomisjonile esitatud. Kokkuvõtlikult võib aga öelda, et võrreldes 2012 aastaga on vaiete arv antud toetusliikide osas langenud. Kui 2012 aastal oli samaks ajaks laekunud pindalatoetuste kohta üle 230 vaide, siis käesoleval aastal on vaiete arv 164, mis on ca 70 vaiet vähem kui möödunud aastal.

19 Individuaalne toetuskava
Veamäär Põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohapealse kontrolli järgne veamäär Individuaalne toetuskava Veamäär 2010 2011 2012 esialgsetel andmetel 2.3.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 7,90% 10,47% 9,93% 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 6,76% 5,94% 2,63% 2.3.5 Poolloodusliku koosluse puisniidu hooldamise toetus 5,82% 2,24% 15,19% 2.3.4 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus 0,00% 7,13% 1,24% Kokku 7,33% 7,83% 8,44%

20 Kavandatud vastumeetmed
Tegevuse kirjeldus Tegevuse elluviija Tegevuse elluviimise aeg Toetuse taotlejate teavitamine sh koolitused nõustajatele sh infopäevad põllumajandustootjatele kõigis 15 maakonnas sh kirjaliku juhendmaterjali „Abiks taotlejale“ uuendamine Põllumajandusministeerium (korraldusasutus), nõuandesüsteem Märts–aprill Märts Aprill Märts–aprill e-PRIA arendamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (makseagentuur) märts 2013

21 Aitäh! Küsimused?


Alla laadida ppt "MAK rakendamise seis 27.mail 2013"

Seotud esitlused


Google'i reklaam