Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Metallide reageerimine lihtainetega

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Metallide reageerimine lihtainetega"— Esitluse väljavõte:

1 Metallide reageerimine lihtainetega
Koostaja: Helen Kaljurand Tallinna Kristiine Gümnaasium

2 Sisuleht Metallilised omadused perioodilidustabelis
Tüüpmetallid ja siirdemetallid Metallide reageerimine mittemetallidega Redoksreaktsiooni Redoksreaktsioon (video) Metallide keemilised omadused Metallide reageerimine õhuhapnikuga Reageerimine hapnikuga Slaid 10 (reageerimine hapnikuga) Mg põlemine – vaatamiseks on vajalik internetiühendus!

3 Sisuleht 2 Reageerimine väävliga
Hõbeda oksüdeerumine (vistutatud video) – vaatamiseks on vajalik internetiühendus! Al reageerimine joodiga (vistutatud video) Metallide reageerimine halogeenidega Raua reageerimine klooriga (vistutatud video) Reaktsioonivõrrandid Slaid 20 (reaktsioonivõrrandid) Kasutatud materjal

4 Metallilised omadused perioodilidustabelis
Metallilised omadused tugevnevad Metallilised omadused tugevnevad

5 Tüüpmetallid ja siirdemetallid
LEELIS- JA LEELISMULDMETALLID SIIRDEMETALLID

6 Metallide reageerimine mittemetallidega
On ühinemisreaktsioon. Võib eralduda soojust – eksotermiline reaktsioon. Toimub elektronide üleminek metalli aatomitelt mittemetalli aatomitele – REDOKSREAKTSIOON (elementide oksüdatsiooniastete muutumine).

7 Redoksreaktsiooni 2Na + Cl2  2NaCl Na on redutseerija (ise oksüdeerub): Na 0 – 1 e −  Na I Cl on oksüdeerija (ise redutseerub): Cl e −  Cl −I

8 Redoksreaktsioon (video)

9 Metallide keemilised omadused
Metallid on keemilises reaktsioonis redutseerijad. Metallid ise oksüdeeruvad. Mida kergemini aatom loovutab väliskihilt elektrone, seda metallilisem ta on.

10 Metallide reageerimine õhuhapnikuga
Na Ca Mg Zn Fe Cu Ag Au Reageerimine õhuhapnikuga Toatemperatuuril kiiresti Kuumutamisel õhus Ei reageeri otseselt Reaktsiooni- võrrand METALL + HAPNIK  OKSIID nt: 2Ca+O 2 →2CaO

11 Reageerimine hapnikuga
a) Lõpeta ja tasakaalusta reaktsioonivõrrandid ning anna tekkinud oksiidile nimetus. b) Määra elementide oksüdatsiooniaste ning leia oksüdeerija ja redutseerija. 𝐍𝐚+ 𝐎 𝟐 → 𝐍𝐚 𝟎 − 1 𝐞 −  𝐍𝐚 𝐈 𝐎 𝟎 + 2 𝐞 −  𝐎 −𝐈𝐈 I -II 4 2 Na 𝐎 naatriumoksiid 2 o-a kasvab, Na o oksüdeerus – redutseerija o-a vähenes, O o redutseerus – oksüdeerija

12 Fe+ O 2 → 𝐅𝐞 𝟎 − 2 𝐞 −  𝐅𝐞 𝐈𝐈 𝐎 𝟎 + 2 𝐞 −  𝐎 −𝐈𝐈 Au+ O 2 → 2 FeO
II -II Fe+ O 2 → 𝐅𝐞 𝟎 − 2 𝐞 −  𝐅𝐞 𝐈𝐈 𝐎 𝟎 + 2 𝐞 −  𝐎 −𝐈𝐈 Au+ O 2 → 2 FeO raud (II) oksiid o-a kasvab, Fe o oksüdeerus – redutseerija o-a vähenes, O o redutseerus – oksüdeerija reaktsiooni ei toimu

13 Mg põlemine

14 Reageerimine väävliga
Väävliga reageerib enamus metalle ainult kuumutamisel. Väävel on reakstioonis oksüdeerija. Moodustab metalliga reageerides sulfiide. METALL + VÄÄVEL SULFIID (SOOL) II -II Fe + S  FeS raud(II)sulfiid

15 Hõbeda oksüdeerumine (video)

16 Al reageerimine joodiga (video)

17 Metallide reageerimine halogeenidega
Metalli ja halogeeni reageerimisel tekib sool. Tekkinud sool koosneb: positiivsetest metalliioonidest (nt: K + , Ca 2+ ), negatiivsetest halogeniidioonidest (nt:Cl − , I − ).

18 Raua reageerimine klooriga (video)

19 Reaktsioonivõrrandid
Lõpeta ja tasakaalusta järgmised reaktsioonivõrrandid ning anna reaktsioonisaadusele nimetus. Määra elementide oksüdatsiooniaste ning leia oksüdeerija ja redutseerija. Na+Cl 2 → I -I 2 2 NaCl naatriumkloriid 𝐍𝐚 𝟎 − 1 𝐞 −  𝐍𝐚 𝐈 redutseerija oksüdeerija 𝐂𝐥 𝟎 + 1 𝐞 −  𝐂𝐥 −𝐈

20 Al+ I 2 → 2 3 2 AlI alumiiniumjodiid 𝐀𝐥 𝟎 − 3 𝐞 −  𝐀𝐥 𝐈𝐈𝐈
III -I Al+ I 2 → 𝐀𝐥 𝟎 − 3 𝐞 −  𝐀𝐥 𝐈𝐈𝐈 2 3 2 AlI alumiiniumjodiid 𝟑 redutseerija oksüdeerija 𝐈 𝟎 + 1 𝐞 −  𝐈 −𝐈

21 Kasutatud materjal


Alla laadida ppt "Metallide reageerimine lihtainetega"

Seotud esitlused


Google'i reklaam