Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Statistikanõukogu 2011.‒2012. aasta soovitustest

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Statistikanõukogu 2011.‒2012. aasta soovitustest"— Esitluse väljavõte:

1 Statistikanõukogu 2011.‒2012. aasta soovitustest
Tuulikki Sillajõe Statistikanõukogu koosolekul,

2 Soovitustest üldiselt
Soovitused on nõukogu koosolekute protokollides otsustena, nõukogu aruanne põhineb samal Statistikaametile (SA) antud enim soovitusi, need on grupeeritud, üldosakond jälgib täitmist 2011 — 15 teemat 2012 — 11 teemat Tervise Arengu Instituudi (TAI) puhul — saada riikliku statistika tegijaks Eesti Panga (EP) puhul — saada infot konkreetsete uuringute kohta + koordineerimine SAga Statistikanõukogu soovitused

3 Tänases ettekandes jagatud järgmiselt
SA plaane toetavad Statistikaprogrammi planeerimise ja esitamisega seonduvad Statistikavaldkonna spetsiifilised Strateegilised Statistikanõukogu soovitused

4 Toetus SA plaanidele Seoses EV 100. aastapäevaga pikendada aegridu
statistikatöö "Rahvastiku statistika ja rahvaloenduste aegridade taastamine” algas 2013, jätkub 2014 piiratud ressursside tõttu ei ole veel teiste valdkondade kohta statistikatööd Pakkuda küsitlusvõrgu teenust väljapoole SA nn mixed mode, s.o näost näkku küsitlustele lisanduvad veebi- ja telefoniküsitlused + RELks arendatud tarkvara Teha ettepanekuid lisada riiklikesse andmekogudesse ettevõtjate ja füüsiliste isikute aruandekoormust vähendavaid tunnuseid REGREL projekti käigus (koostöö + VV õigusakt) Statistikanõukogu soovitused

5 Statistikaprogrammi planeerimise ja esitamisega seonduv (I)
Lisada statistikaprogrammi statistikatööd, mis ressursside puudumise tõttu on programmist välja jäänud — üritame alates 2014 Prioriseerida statistikatöid pikemaajalist perspektiivi silmas pidades ning lähtuvalt kasu ja kulu suhtest Esitada statistikatööde kulud nõukogule arusaadavamalt, sh finantseerimisallikate ja kululiikide kaupa põhjalikum tegevustepõhise ajaarvestuse analüüs PRIA ja Haigekassa külastus koostöö nõukogu liikmetega Statistikanõukogu soovitused

6 Statistikaprogrammi planeerimise ja esitamisega seonduv (II)
Tuua välja statistikatööde omavahelised suhted, sh eriti uute arenduste mõju teistele valdkondadele Anda ülevaade statistikavaldkondade raamseaduste ettevalmistusest Eristada teistele rahvusvahelistele organisatsioonidele, peale Eurostati, esitatava statistika ressursivajadus SA statistikaprogramm nõukogus 2013 kolmel korral Esitada info halduskoormuse kohta ka ilma suurte ühekordsete aruanneteta, et halduskoormuse muutumist aastati paremini võrrelda arvesse võetud SA aruannetes 2011 ja 2012 Statistikanõukogu soovitused

7 Statistikavaldkonna spetsiifilist
Sotsiaalne kaasatus ja konkurentsivõime 2020 eri valdkondade näitajate süsteemne esitus mitmes olulises lõikes (regiooniti, sooti, immigrantrahvastiku jms), mis aitab jälgida sotsiaalset kaasatust (puudega inimesed, lapsed, vanurid jmt) võimalik, et vormub täiendavaks statistikatööks Piirkondlik statistika 2013. aastal on plaanis koostöös Maailmapangaga kasutada väikese piirkonna hindamise metoodikat vaesuse määra hindamiseks KOVti Teha kord aastas ülevaade registripõhise rahva ja eluruumide loenduse ettevalmistustest nõukogu tööplaanis septembris Statistikanõukogu soovitused

8 Strateegilised teemad
SA roll riikliku statistika tegemise, muu statistika tegemise, riiklike jm andmekogude koordineerimisel moodustada asutusteüleseid töörühmi arendada riikliku statistika tegijate vahelist koostööd (ühtsete metoodikate rakendamiseks, avaldamistähtaegade sünkroniseerimiseks) kavas käsitleda detsembri koosolekul TAI riikliku statistika tegijakssaamine ülevaade nõukogule juunis Konfidentsiaalsed andmed teadusuuringuteks süvitsi käsitlev koosolek kavandatud aprilli Arutada SA uue strateegia lähtekohti kavas nõukogu aprilli koosolekul Statistikanõukogu soovitused

9 TAI riikliku statistika tegijaks
Eeldab RStS muudatust TAI on hinnanud vastavust Euroopa statistika tegevusjuhisele — milles seisneb erialane sõltumatus? TAI esindaja osaleb statistikanõukogu töös TAI on koostanud poliitika muudatuse ettepaneku SoM-le kohtumine TAI, SoM, RM, SA ja statistikanõukogu esimees Järgmine vahekokkuvõte nõukogu koosolekul Statistikanõukogu soovitused

10 Noppeid statistikanõukogu kohta
... can be used for the defence of SA … … guardian of fundamental values … … guarantor that, within existing resources, SA preserves the best possible balance among economic, environmental and social statistics; national and regional details; reliability and timeliness … … impartial validation of the professional opinion of chief statistician … … members must share an understanding and interest in quantitative analysis … should not be involved in micromanagement of SA … deal with issues that are key to the survival of SA … Statistikanõukogu soovitused

11 SA ootused statistikanõukogule
SA vaatevinklist on nõukogu end juba õigustanud — see on täiendav võimalus võtta kuulda huvigruppe Esindada vastavaid huvigruppe Olla Euroopa statistika tegevusjuhise advokaat Põhjalik arutelu strateegilistel teemadel Statistikanõukogu soovitused

12 Tänan tähelepanu eest! Statistikanõukogu soovitused

13 Statistikanõukogu soovitused


Alla laadida ppt "Statistikanõukogu 2011.‒2012. aasta soovitustest"

Seotud esitlused


Google'i reklaam