Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Tõlkimine ja tõlkija, olevik ja tulevik: avasõna Euroopa Komisjonist

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Tõlkimine ja tõlkija, olevik ja tulevik: avasõna Euroopa Komisjonist"— Esitluse väljavõte:

1 Tõlkimine ja tõlkija, olevik ja tulevik: avasõna Euroopa Komisjonist
Heiki Pisuke Euroopa Komisjoni DGT eesti keele osakonna juhataja Tartu Ülikooli külalisprofessor, PhD

2 Eusebius Sophronius Hieronymus (347 – 420) – Püha Jerome
Eusebius Sophronius Hieronymus oli tõlkija. Nii hea tõlkija, et temast sai kõigi tõlkijate pühak - Püha Jorome /seint/. Ta tõlkis nii, nagu meiegi praegu – oma aju täie võimsusega. Ja tal olid päris kindlasti samad mured, mis praegusel tõlkijal oma tehniliste abivahendite pärast – näiteks kust saada kvaliteetset hanesulge ja tinti, mis kohe papüürusel laiali ei läheks. FILMI SÜZHEE - Kujutame korraks ette, et me vestleksime Hieronymusega tõlkijate tänaste abivahendite teemal - SDL Studio ja Windows 10, eTranslation või Tilde MT – CAT tools – computer assisted translation tools. Mia võin vaid ette kujutada, kuidas Hieronimus minu jutu peale reageeriks? Ja vaevalt ta olekski suutnud piiblit tõlkida sellise saatanliku jutu peale. Head kolleegid ja külalised. Ilusat tõlkijate ja tõlkijate päeva!, mida me tänu Hieronysmusele täna tähistame selle seminariga. Täna – teeme nii individuaalset kui ka kollektiivset ajutööd tõlkimise teemadel. Slaid – üks põlvkond tagasi St. Jerome in His Study, fresco by Domenico Ghirlandaio (1480). Church of Ognissanti, Florence

3 Nii töötas Eli institutsioonide tõlkija üks põlvkond tagasi.
Temaga me saame juba rääkida. SLAID - ülemkogu Kuidas töötab järgmine põlvkond tõlkijaid? Kas see on püsima jääv, kaduv või millekski muuks transformeeruv amet? Sellest kõigest saame täna ka rääkida. Minu soov on panna meie seminar teatud raamidesse, et siis anda teile võimalus paneelis ja töötubades nendest raamidest välja minna.

4 SLAID – Euroopa Ülemkogu, ELI nõukogu tõlketiimid, mis töötasid kollektiivselt mõnikord öö läbi, et tuua maailmale kõigis ametlikes keeltes kõige värskem informatsioon sellest, milles riigijuhid õhtusöögi ajal või öö läbi kestnud läbirääkimistel kokku leppisid. EL on unikaalne projekt, kus otsuseid on tehtud arutelude ja konsensuse otsimise teel kõige liikmesriikide vahel. Ja saavutada 28 liikmesriigi vahel ühtne seisukoht on tohutu töö. Ma olen seda näinud 9 aastat seestpoolt ja tõlkijate roll on olnud ülioluline. Samuti õigusloomes. Kahjuks tihti avalikkus ei tea sellest. Kuidas töötab järgmine põlvkond tõlkijaid? Kas see on püsima jääv, kaduv või millekski muuks transformeeruv amet? Sellest kõigest saame täna ka rääkida. Minu soov on panna meie seminar teatud raamidesse, et siis anda teile võimalus paneelis ja töötubades nendest raamidest välja minna.

5 DGT: Translating Europe projekt – Tõlkiv Euroopa/Tõlkides Euroopat/Euroopa tõlgib/ Euroopa tõlkijad
- Translating Europe Forum – Brüsselis - Translation all around us – The added value of translation in business and society - Translating Europe Workshop (TEW) - Translating Europe Roundtable Translating Europe – pakkuge välja ilus eestikeelne tõlge?

6 Tõlketööstus – ELi institutsioonide tõlketeenistused (1)
- Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat (DGT) Luxembourgis (5 tõlkijat Brüsselis ja keelenõunik Tallinnas) - ELi Nõukogu tõlketeenistus (Translation Service) Brüsselis Euroopa Parlamendi kirjaliku tõlke peadirektoraat (DG TRAD) Luxembourgis - Euroopa Liidu Kohtu mitmekeelsuse peadirektoraat Luxembourgis (õigusharidusega keelejuristid) - Regioonide Komitee ja Majandus- ja Sotsiaalkomitee ühendatud tõlketeenistus Brüsselis - Euroopa Kontrollikoja tõlketeenistus Luxembourgis - Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus Luxembourgis - Euroopa Keskpanga tõlketeenistus Frankfurdis

7 ELi institutsioonide tõlketeenistused (2)
Keelejuristid (juristid-lingvistid) töötavad komisjoni, nõukogu ja parlamendi õigusteenistustes. Suulise tõlke eesti keele üksused on Euroopa Komisjonis (DG SCIC - Directorate General for Interpretation), Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidu Kohtus.

8 Tõlketööstus: DGT ET osakonna toodang 2004-2019 (k. a. välistõlge, 1
Tõlketööstus: DGT ET osakonna toodang (k.a. välistõlge, seisuga)

9 DGT ET osakonna koostöö Eestiga 2018
 2018 Production Internal rate Outsourcing rate Deadline compliance rate Entity Total Internal External ET LD 86 200 62 543 23 656 72,6% 27,4% 99,9%

10 DGT ET osakonna töökoormus 2018 kuude kaupa

11 Uue Euroopa Komisjoni volinikukandidaadid ja portfellide nimed
Ececutive Vice-President for a Europe fit for the Digital Age Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Executive Vice-President for an economy that works for people Inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiv asepresident Executive Vice-President for the European Green Deal Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident Vice-President for Values and Transparency Väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Vice-President for a Stronger Europe in the World - Euroopa maailmapositsiooni tugevdamise valdkonna asepresident Commissioner for Crisis Management Kriisiohjevolinik

12 IATE 2

13

14 webgate.ec.europa.eu/etranslation
Kasutatakse CEFi vahendeid Arendustöö toimub Euroopa Komisjoni DGTs Kõik EL ametlikud keeled + norra ja islandi keel Võimaldab tõlkida nii lõike kui dokumente Peaks olema kõige turvalisem Avatud ka liikmesriikide avaliku sektori asutustele

15 Kuidas kasutajaks saada?
Registreeru e-posti teel Loo konto Followed by requesting access through a functional mailbox has been agreed that the access to the eTranslation is rather cumbersome (registration + ECAS) therefore could the public authorities have a simplified access without ECAS, only once to be able to register? Or any suggestions how to simply the access to them comparable to free MT engines like Google translate? Valmis!

16 TÕLKIJA ELUKUTSEST JA TULEVIKUST
' Suuline tõlk - interpreter

17 Tõlkija põhiülesanded (core functions)
- Tõlkimine - Toimetamine + MT järeltoimetamine (post- editing) - Terminoloogiatöö + Projektijuhtimine + Ärijuhtimine + Kommunikatsioon DGT – shaping the futuure of translation – 3 töögruppi Tõlkija elukutse, profiil – elukutse muutub, 7% EK töötajatest DGTs, 2093 in, kõik pole tõlkijad seoses EPSO ja institutsioonidevehlise koostööga – EPSO testid tulevikuks Ressources mix – ametnikud, lepingulised, masintõlge, välistõlge Keeletehnoloogia – AI kuni MT. EFEKTIIVSUS – mida annab juurde, kui ühendada inimene tehnoloogiaga? AI lab, CATE lab 3) Suhted tellijatega – kommunikatsioon + 4) KVALITEET Business idee: investeerida inimestesse ja tehnoloogiasse. Aktiivne koolitus- ja arendustöö Mõtlemise muutmine – H nõukogu näide, Riho

18 Muutused (institutsionaalse) tõlkija elukutses ja staatuses
- Tööstuslik tõlge (institutsionaalne tõlge) - Tänapäevased tehnilised abivahend: CAT tools, tõlkemälud (Euramis jms), andmebaasid (IATE, Eur-Lex jms), eTranslation jms. - Töö sisu muutub - rohkem tehnilisi funktsioone, erialateadmisi, toimetamist, projektijuhtimist ja kommunikatsiooni. - Töö(tegemise)keskkond muutub - Rohkem kultuuriruumis orienteerumist - Intercultural linguistic mediation, intercultural linguistic mediator (Euroopa Parlament) - Kõik mida saab teha masinaga, tuleb teha masinaga. Kriteerium on kvaliteet. Kellele ja mis otstarbeks on seda dokumenti vaja – arusaamiseks või täpseks täitmiseks – ELi otsekohaldatavad määrused

19 DGT (tehnoloogiline) tugi tõlkijale
1) keeletehnoloogia koordinaatorid keeleosakondades (LTC). Tulemas – arvutuslingvistid (computational linguists) 2) tõlkeassistendid 3) eTranslation 4) andmebaasid – Euramis, IATE jt. 5) ühtne failiformaat kõigis dokumenditöö etappides (XML) 6) QA Checker, makrod, pilootprojektid jms. 7) AI incubator 8) CATE lab 9) originaalide kvaliteedi parandamisele suunatud (tehnilised) meetmed Pole perfektset originaali. DECIDE, EDDA, pre-editing – eTranslation PL; ET; RO

20 EMT – European Master in Translation
a. taotlusvoor – 109 avaldust (104 EL ja 5 väljastpoolt), 81 ülikoolist (78 – EL ja 3 väljastpoolt; mõnes on mitu õppekava) - 23 liikmesriiki. Uued: EE (Tartu Ülikool), MT, NL - Pole esindatud: DK (Aarhus kukkus välja), HR, SV(taotlused polnud edukad); CY ja LUX (polnud taotlusi kuna pole magistriprogrammi)

21 ⇒ EMT competences 5 pädevuse valdkonda ja 35 põhioskust (key skills)
Working group on competences: Resolving the issues language and cultural competences considered as prerequisites prioritisation and simplification of the 87 „competences“ consultation with WG, LIND and DGT definition of 5 competence areas and 40 key skills

22 European Master in Translation (EMT) Competencies
5 key competence areas LANGUAGE AND CULTURE TRANSLATION TECHNOLOGY PERSONAL AND INTERPERSONAL SERVICE PROVISION

23

24 OLEVIK ja TULEVIK? (VÄLINE) (SISEMINE) RAHULOLU OMA TÖÖGA TUNNUSTUS
- Mina ei tea, milline on tehnoloogiline tulevik ehk mis tuleb pärast masintõlget, kui kaugele jõuab tehismõistus ja kuna see toimub? Jah, ma prognoosin teaduslike meetodite alusel ja ma fantaseerin. Aga mitte täna siin teie ees. Jätaksin selle teema meie paneelile. Tõlkija profiilis ja ettevalmistuses ning ümberõppimises muutused juba toimuvad – siin on märksõnad tehnoloogia, esmajoones masintõlge, projektijuhtimine (dokumendi tõlkimine kui projekt) ja sellega seoses juhtimine/management, ärijuhtimine – kuidas olla efektiivne ja teha töö võimalikult väikeste kuludega, Iga tõlkija peaks tunnetama, et ta on ka mingil moel tõlkeärimees või ärinaine – aspekt, mida ei ole just palju käsitletud Suhtlemine – kabinetivaikuse tõlkijate aeg on möödas – tuleb suhelda, omavahel, ekspertidega, klientidega (Lead Translators), avalikkusega k.a. raadios

25 Aitäh! heiki.pisuke@ec.europa.eu
Kõik selles ettekandes avaldatud arvamused kuuluvad autorile ja need ei väljenda Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta


Alla laadida ppt "Tõlkimine ja tõlkija, olevik ja tulevik: avasõna Euroopa Komisjonist"

Seotud esitlused


Google'i reklaam