Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Toetustest ettevõtjatele Jõgeva Infopäev ettevõtjatele

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Toetustest ettevõtjatele Jõgeva Infopäev ettevõtjatele"— Esitluse väljavõte:

1 Toetustest ettevõtjatele 05.10.2018 Jõgeva Infopäev ettevõtjatele
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Marve Millend-juhataja, ettevõtluskonsultant

2 Miks ettevõtjatele toetused?
Alustajad on nõrgemas positsioonis Keerulised toetusskeemid Töötleva tööstuse, nutika spetsialiseerumise, ressursitõhususe ja ekspordile suunatud ettevõtluse toetamine Uue ja senisest kõrgema lisandväärtuse loojate eelistamine Töökohtade loomine regionaalse tasakaalustamise võtmes

3 Nõustamisteenused MAK-ides

4 MAK teenused on TASUTA! Aitame hinnata äriideed
Nõustame äriplaani ja finantsprognooside koostamist Aitame koostada toetuse taotlusi ja projektitaotlusi Tunneme konkurentsi ja tööturu olukorda Täpsem info Asukoht: Suur 3 Jõgeva linn, II korrus. E-post:

5 Starditoetus (EAS) Sihtgrupp: alustav ettevõtja, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud Eesmärk: toetada arengupotentsiaaliga alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu. Toetus kuni eurot, omafinantseering minimaalselt 20%. Toetuse saamisel on ettevõttel kohustus saavutada tulemused, milleks on töökohtade loomine (2.aastaks 2 töötajat bruto 855 € ja 3.aasta müügitulu (80 000€). Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang kohalikus MAKis. Kõik kulud ette ära kanda, toetus peale väljamaksetaotluse esitamist. (Ühendmäärus) Peab olema endal kapitali ostudeks, hiljem tuleb toetus.

6 Starditoetuse toetatavad tegevused
Materiaalse põhivara soetamine. Transport, seadistamine ja paigaldus. Turundus. Rakendustarkvara soetamine või arendamine. Personalikulud, maksimaalselt 50% taotluse rahuldamise otsusega määratud toetusest. Ettevõte peab olema äriregistrisse kantud äriühing. - Puudub seotus teiste sama valdkonna ettevõtetega. - Juriidilise isiku osalus ettevõttes ei ületa 25%. Ettevõtte töötajate arv on väiksem kui 10

7 Starditoetust ei saa taotleda järgmiste valdkondade ettevõtted:
põllumajandustoodete esmane tootmine ;  põllumajandustoodete töötlemine ja  kalandus- ja vesiviljelusvaldkond  põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008 jagu A),  kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK 2008 jagu C 102)  müügi vahendamine, hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008 jagu G), välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont.  kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008 jagu L);  tubakatoodete (EMTAK 2008 jagu C 120),  hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008 jagu R 920),  finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008 jagu K),  juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008 jagu M 69);  peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine (EMTAK 2008 jagu M 70),  reklaamindus (k.a online reklaamindus) ja turu-uuringud (EMTAK 2008 jagu M 73),  rentimine ja kasutusrent (EMTAK 2008 jagu N 77), ja ajutise tööjõu rent Ettevõte peab olema äriregistrisse kantud äriühing. - Puudub seotus teiste sama valdkonna ettevõtetega. - Juriidilise isiku osalus ettevõttes ei ületa 25%. Ettevõtte töötajate arv on väiksem kui 10

8 Innovatsiooniosak (EAS)
Sihtgrupp: väike- ja keskmise suurusega ettevõte. Eesmärk: toetada esmakordsete kontaktide loomist ettevõtjate ja innovatsiooniteenuse pakkujate (teadusasutuste) vahel. Innovatsiooniosak on nõustamisteenus, mida pakub oma ala ekspert. Selle abil saab VKE koostöös kõrgkoolide, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, korraldada uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jne. Projekti lõpptulemus peab panustama uue toote, teenuse või tehnoloogia valmimisse. Toetus kuni 4000 eurot, mille omafinantseering minimaalselt 20%.

9 Innovatsiooniosak. Toetatakse teenuste ostmist järgmistes valdkondades:
toote- ja teenusearenduse alane nõustamine; tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine; tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine; teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine; patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine; metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine; tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.

10 Arendusosak (EAS) https://www.eas.ee/teenus/arendusosak/
Sihtgrupp: väikese- ja keskmise suurusega ettevõttele, kelle arendusidee vajab teostamiseks kõrgetasemelist oskusteavet oma ala parimatelt spetsialistidelt. Eesmärk: jätkata ja tihendada ettevõtjate koostööd ettevõtteväliste innovatsioonipartneritega. Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Toetus kuni eurot, mille omafinantseering minimaalselt 30%.

11 Innovatsioonialaste teenuste sisseostmine järgmistes valdkondades:
toote- ja teenusearenduse alane nõustamine; tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine; tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine; teostatavus- ja tasuvusuuringute läbiviimine; patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine; metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine; tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.  patent, kasulik mudel , tööstusdisainilahendus

12 Tootearenduse toetus Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtjad Eesmärk: toetada tööstusettevõtjal arendada ekspordiks tooteid Maksimaalne toetus € ja 30% omafinantseering Enne taotluse esitamist peab ettevõtja läbima kohustusliku nõustamise, mille käigus antakse plaanidele eelhinnang. Nõustamise kokkuleppimiseks kontakteeruge Ettevõtte kahe viimase majandusaasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot. Projekti elluviimise periood on kuni 36 kuud. 

13 Tootearenduse toetusest:
töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed; vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis; tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine; tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine

14 Välismessitoetus Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kes tegutsevad tööstuse või nutika spetsialiseerumise kasvualade valdkonnas Maksimaalne toetus €, omafin 20% Toetust saab taotleda ettevõte üksi või soovi korral koos partneriga. Ettevõte tegutseb kas mäetööstuses, töötlevas tööstuses (va tubakatööstus; kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine); elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamisega; veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitlusega; või panustab tema põhitegevus nutika spetsialiseerumise kasvualadesse. Ettevõtte eelmise majandusaasta käive on vähemalt 200 000 euro

15 Välismessitoetus Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kes tegutsevad tööstuse või nutika spetsialiseerumise kasvualade valdkonnas Maksimaalne toetus €, omafin 20% Toetust saab taotleda ettevõte üksi või soovi korral koos partneriga. Ettevõte tegutseb kas mäetööstuses, töötlevas tööstuses (va tubakatööstus; kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine); elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamisega; veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitlusega; või panustab tema põhitegevus nutika spetsialiseerumise kasvualadesse. Ettevõtte eelmise majandusaasta käive on vähemalt 200 000 euro

16 Veel toetusi (EAS) https://www.eas.ee/teenused/ Digidiagnostika
Intellektuaalomandi strateegiline nõustamine Toote intellektuaalomandi diagnostika Loomemajanduse eksporditoetus – € ja 30% omafin Loomemajanduse koostööprojektide toetus – € ja 50%of Ja palju teisi toetusmeetmeid…

17 Ettevõtluse alustamise toetus (Eesti Töötukassa)
Toetus registreeritud töötutele, kes soovivad luua ettevõtet ja on läbinud ettevõtluskoolituse Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi (praegu kuni 4474 eurot), mille eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.

18 Põllumajanduse toetusmeetmed (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - PRIA)
Eesmärk on edendada Eesti põllumajanduse ja maaelu arengut ning rakendada ELi toetusmeetmeid, mis on ette nähtud piirkondade looduskeskkonna ja kultuuripärandi hoidmiseks ning sotsiaalse infrastruktuuri arendamiseks. Leader - Jõgevamaa Koostöökoda Järgmine taotlusvoor jaanuar-veebruar 2019

19 Konsultandid Jõgevamaal
Marve Millend Enn Valgus

20 Tänan tähelepanu eest!

21


Alla laadida ppt "Toetustest ettevõtjatele Jõgeva Infopäev ettevõtjatele"

Seotud esitlused


Google'i reklaam