Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Milline roll on organisatsioonil töötaja toetamisel?

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Milline roll on organisatsioonil töötaja toetamisel?"— Esitluse väljavõte:

1 Milline roll on organisatsioonil töötaja toetamisel?
Piret Kaljula Töökeskkonna konsultant

2 Sir Richard Charles Nicholas Branson
Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients

3 Töötajate väärtustamine
Ettevõtte väärtused Oma tegevuses ja valikutes lähtume me kliendi vajadustest. Seega vastutab iga töötaja kliendi rahulolu eest Vasta alati kliendi ootustele Motiveeriv töökeskkond Pakume oma töötajatele kaasaegset ja innovaatilist keskkonda, kus hea tulemuse saavutamiseks vajaliku meeskonnatunde loomise kõrval väärtustatakse igaühe personaalseid vajadusi. Täiendame pidevalt teadmisi, hindame haritust ning professionaalset eneseteostust. Arvestame iga töötaja panust üldiste eesmärkide saavutamisel.

4 Psühhosotsiaalsed ohutegurid
õnnetus- või vägivallaohuga töö ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine töötaja võimetele mittevastav töö pikaajaline töötamine üksinda monotoonne töö muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud tegurid, mis võivad mõjutada töötaja vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi.

5 Meetmed Tööandja peab psühhosotsiaalsest ohutegurist tuleneva tervisekahjustuse ennetamiseks rakendama abinõusid: kohandama töökorralduse ja töökoha töötajale sobivaks optimeerima töötaja töökoormust võimaldama töötajale tööaja hulka arvatavaid vaheaegu parandama ettevõtte psühhosotsiaalset töökeskkonda

6 Millest alustada? Mõelda läbi, millised on konkreetsel ametikohal esineda võivad probleemid Konsulteerida töötajatega (töökeskkonnavolinikega) Rahulolu-uuring (küsitlus), vajadusel kaasata spetsialist Küsida „õigeid“ küsimusi Võtta kasutusele meetmed, mis lahendaksid olemasolevaid probleeme

7 Mida teha? Märgata ja julgustada märkama
Probleemide korral tegeleda nende lahendamisega nt koolitused Kaasata vajadusel ekspert Mitte jätta töötajat üksinda Psühhosotsiaalsed ohutegur esineb igas töös – kas on töid, milles ei esine? Reeglina ei saa psühhosotsiaalsete ohutegurit tööst eemaldada Inimesed on erinevad – nad tajuvad asju erinevalt Inimestes tekitavad stressi erinevad asjad

8 Mõelda läbi kolm teemat
Ennetavad meetmed – kuidas konfliktist/probleemist hoiduda Kuidas tegutseda ohu korral Toetavad – kuidas peale nt rünnakut või muud emotsionaalselt üleelamist toime tulla sh professionaalse abi pakkumine

9 Kiusamine/ahistamine/ebavõrdne kohtlemine
Mõelda läbi ja panna paika hea käitumise tavad/reeglid Mõelda läbi, kuidas käituda võimaliku kiusamise/ahistamise korral Anda kõigile teada, mida teha, kui on kahtlus, et sind (või kolleegi) kiusatakse/ahistatakse

10 Töökeskkonna konsultatsiooniteenus
2015. aastast pakub Tööinspektsioon töökeskkonna konsultatsiooniteenust. ESF TAT programm, tööandjale tasuta. Tööandja saab kutsuda ettevõttesse spetsialisti, kellega koos vaadata üle töökeskkond ja dokumentatsioon. Kogu ettevõtte või osakond, valdkond. Ettepanekud ja soovitused töökeskkonna parendamiseks ja juhtimissüsteemi loomiseks või arendamiseks. Konsultant ei koosta ettevõttesiseseid dokumente.

11 Piret Kaljula piret.kaljula@ti.ee
Küsimusi? Mina tänan! Piret Kaljula


Alla laadida ppt "Milline roll on organisatsioonil töötaja toetamisel?"

Seotud esitlused


Google'i reklaam