Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Õpilaste kirjaoskuse suundumused

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Õpilaste kirjaoskuse suundumused"— Esitluse väljavõte:

1 Õpilaste kirjaoskuse suundumused
Anneken Metsoja Statistikamet 25. jaanuar 2007 Eesti Statistikaseltsi 19. konverents

2 Mediappro 2005 Eesti Belgia Taani Inglismaa Prantsusmaa
Kokku 7393 õpilast Poola Itaalia Kreeka Portugal vanuses

3 Eesti- 869 õpilast 280 õpilast (32,2%) 589 õpilast (67,8%)
Kiviõli Vene Gümnaasium Tartu Slaavi Gümnaasium Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 589 õpilast (67,8%) Haapsalu Gümnaasium Kiviõli I Keskkool C. R. Jakobsoni nim Viljandi Gümnaasium Tartu Kivilinna Gümnaasium Tallinna Sõle Gümnaasium Rõngu Keskkool Kanepi Gümnaasium Mustvee Gümnaasium

4 Sooliselt Vanuseliselt 12-13 – 41,0% (356) 14-16 – 39,4% (342)
50,2% tütarlapsed (436) 49,7% noormehed (432) Vanuseliselt 12-13 – 41,0% (356) 14-16 – 39,4% (342) 17-18 – 19,7% (171)

5 Varustatus tehniliste vahenditega
Arvuti 90,3% - kodus vähemalt üks arvuti. 7,7% - ei oma arvutit 17 õpilast ei vastanud. Ligikaudu veerandis peredest on kaks arvutit 10,9% peredest omab kolme või enamat arvutit Internet 14,6% - ei ole kodus internetiühendust (127 õpilast) 73,1% õpilase kodus on püsiühendus. Kasutab internetti -(97,8%; 850 õpilast) 8 õpilast ei ole kunagi kasutanud

6 Kus põhiliselt kasutatakse internetti (%)
Iga päev Mõned korrad nädalas Kokku Mitte kunagi või peaaegu mitte kunagi Kodus 66,6 17,0 83,7 10,4 Koolis 2,1 31,6 33,7 32,3 Sõbra juures 2,5 17,8 20,3 33,4 Avalikus interneti-punktis 0,9 7,5 8,4 72,8

7 Milleks kasutatakse internetti
Sageli või väga sageli MSN – 80% vastanutest Muusika või raadiosaadet kuulamiseks – 71,6% Otsingumootorite kasutamiseks – 60,5% Muusika, filmide või failide allalaadimiseks – 44,7% ide saatmiseks ja lugemiseks – 43,8% mängib mõnd on-line mängu – 29,7% Vähe – internetitelefon (Skype), käiakse jututubades, vastatakse küsimustikele, ostetakse internetipoest

8 Info interneti võimaluste kohta (%)
Väga sageli Sageli Sageli ja väga sageli Mitte kunagi Sõpradelt 11,7 34,8 46,5 3,2 Õdedelt-vendadelt 4,3 13,1 17,4 25,3 Vanematelt 1,7 4,1 5,8 48,4 Õpetajatelt 0,9 5,5 6,4 37,4 Meediast 5,3 19,3 24,6 14,4

9 Internet kodus 35,4% - ei mäletanud seda aega, mil nende kodus polnud internetti 13,8% - kodus jälgitakse, et nad liiga kaua internetis ei ole 10% - on keelatud muusikat alla laadida, arvutimänge mängida, MSN-i, jututubasid, i kasutada 60% - pole kunagi midagi keelatud 8,2% - räägib vanematega internetist ja sellega seonduvast

10 Internet koolis Sageli kasutab alla 10%
Põhiliselt tundide ajal Põhiliselt koolitööga seotud 42,9% - õpetajad tunnevad internetti piisavalt hästi 35,4% - puudus arvamus 15% - õpetajate arvuti- ja intenetikasutus jätab soovida

11 Ootused koolile 72,3% - koolis õpetataks leidma kasulikku informatsiooni 60,4% - koolid pakuksid paremat ligipääsu internetile 45,3% - aitaks selgusele jõuda, kas teatud veebilehed on usaldusväärsed (pole tähtis – 30,1%) 31,1% - aitaks leida huvitavaid veebilehti (pole tähtis 43,3%)

12 Erinevused eesti ja vene õppekeelega vastajate vahel
Interneti kasutamine 4a ja rohkem MSN kasutamine Küsimustikele vastamine internetis MSN – sõpradega suheldes Spetsiifilise keele kasutus MSNis Infot uute võimaluste koht meediast VENE On-line mängude mängimine Videode vaatamine internetis Internetitelefoni kasutamine MSN – vanematega suheldes MSN – võõrastega suheldes

13 Erinevused tütarlaste ja poiste vahel
TÜTARLAPSED MSN – õdede-vendadega suhtlemiseks MSN – sõpradega suhtlemiseks Erikeele kasutus MSNis MSN – kohtumiste määramiseks Internetist kõnelemine vanematega POISID MSN – kellegi kulul nalja tegemiseks Arvutimängude mängimine Võrgumängude mängimine sõpradega võõrastega

14 Erinevused vanusegruppide vahel
aastased On kasutanud arvutit ja internetti pikema aja jooksul MSN kasutamine ide vahetamine Muusika, failide filmide, mängude ja tarkvara allalaadimine Heade veebilehtede soovitamine õdedele- vendadele MSNis suhtlemine võõrastega NOOREMAD Mängivad rohkem Kodus kontrollitakse rohkem

15 Arvutite arv kodus (%) Riik 1 2 3… Vähemalt 1 52,7 25,5 11,8 90,0 24,9
Poola 52,7 25,5 11,8 90,0 Taani 24,9 27,8 45,3 98,0 Belgia 42,2 29,2 18,3 89,7 Prantsusmaa 48,0 28,2 15,9 92,1 Kreeka 54,9 17,4 8,9 81,2 Inglismaa 32,1 28,3 35 95,4 Portugal 44,4 28,5 17,1 Eesti 54,2 25,2 10,9 90,3

16 Arvutikasutus kodus (%)
Riik Väga sageli Sageli Sageli ja väga sageli Poola 53,0 22,1 75,1 Taani 51,7 29,4 81,1 Belgia 37,3 29,1 66,4 Prantsusmaa 38,5 30,7 69,2 Kreeka 30,4 23,5 53,9 Inglismaa 55,0 26,1 Portugal 50,6 20,1 70,7 Eesti 52,7 78,8

17 Interneti kasutus ja kasutus 4 aastat ja rohkem (%)
Riik Kasutab üldse Kasutab 4 a ja rohkem Int on 4 a ja rohkem Poola 96,2 21,5 17,2 Taani 97,5 38,5 52,4 Belgia 88,8 25,2 26,4 Prantsusmaa 89,2 28,3 28,8 Kreeka 76,2 16,7 15,3 Inglismaa 97,8 55,1 52,1 Portugal 92,7 23,8 22,4 Eesti 36,7 25,5

18 Kasutab internetti vähemalt mõni kord nädalas (%)
Riik Iga päev Mõni kord nädalas Kokku Poola 47,0 19,0 66,0 Taani 54,3 35,0 89,3 Belgia 30,2 32,1 62,3 Prantsusmaa 24,3 33,9 58,2 Kreeka 7,0 25,4 32,4 Inglismaa 45,5 36,6 82,1 Portugal 40,1 20,4 60,5 Eesti 66,6 17,0 83,6

19 Vanemate kodune internetikasutus (%)
Riik Väga sageli Sageli Sageli ja väga sageli Poola 8,8 14,6 23,2 Taani 21,4 29,1 50,5 Belgia 10,0 18,1 28,1 Prantsusmaa 14,1 22,2 36,3 Kreeka 4,6 7,9 12,5 Inglismaa 23,4 28,7 52,1 Portugal 4,2 8,0 12,2 Eesti 8,9 37,0

20 Teab, kuidas internet töötab
(%) Riik On blogi On koduleht Teab, kuidas internet töötab Poola 17,6 14,3 83,2 Taani 8,8 15,8 77,2 Belgia 34,4 9,1 81,7 Prantsusmaa 22,2 11,2 78,1 Kreeka 9,7 17,5 57,2 Inglismaa 16,5 31,8 89,7 Portugal 19,0 14,7 76,2 Eesti 9,0 28,0 77,4

21 Interneti tõttu loeb vähem raamatuid (%)
Riik Vähem kui enne Samapalju Rohkem kui enne Poola 20,8 42,2 6,9 Taani 27,0 61,1 5,7 Belgia 24,0 46,7 5,8 Prantsusmaa 20,3 48,3 8,6 Kreeka 16,8 36,4 Inglismaa 29,7 52,7 6,2 Portugal 23,8 39,0 3,9 Eesti 38,2 40,0 6,1

22 II uuring -Noored ja meedia
2005 aastal 948 õpilast Noormehi 46,9% (445) Tütarlapsi 52% (493) ? 1,1% (10) Vanus (22,6%) (23,5%) (31,1%) (22,2) 6., 7., 9., 11. klass

23 Inglise keele oskus 182 19,2 600 63,3 132 13,9 32 3,4 2 0,2 Hinnang
Õpilaste arv % Väga hea 182 19,2 Keskmine 600 63,3 Kehv 132 13,9 Ei oska öelda, pole õppinud 32 3,4 Ei vastanud 2 0,2

24 Arvutikasutamise oskus
Hinnang Õpilaste arv % Väga hea 239 25,2 Hea 438 46,2 Keskmine 224 23,6 Vähene 35 3,7 Ei oska peaaegu üldse 5 0,5 Ei vastanud 7 0,7

25 Viimase kuu jooksul on lugenud…
Üle 3 raamatu – 11,1% 3 raamatut – 12,6% 2 raamatut – 22,5% 1 raamatu – 32,7% Mitte ühtegi – 20,7% Vähemalt ühe raamatu – 78,9%

26 Raamatuid loevad rohkem
pigem tütarlapsed vanuseliselt ja aastased rohkem kui ja aastased

27 Õpilaste kulutatud aeg …(õpil arv/%)
Ajakirjad, -lehed Raamatud Internet Mitte üldse 206 21,7 267 28,2 87 9,2 Alla 1 tunni 636 67,1 314 33,1 132 13,9 1-2 tundi 56 5,9 250 26,4 230 24,3 3 tundi 4 0,4 40 4,2 161 17,0 Üle 3 tunni 3 0,3 31 3,3 286 30,2 Ei vastanud 43 4,5 46 4,9 52 5,5

28 Rates oma profiil 277 juhul Profiil on – 73% Ei ole – 25,4%
Kas ei teegi Pole jõudnud veel teha Oli, aga enam ei ole – 0,4% (4 õpilast) Ei vastanud – 1,2% Neidudel – 408 juhul 83,1% Noormeestel – 277 juhul 63,5%

29 Mida paremaks hindavad inglise keele oskust, seda paremaks hindavad ka arvutikasutamise oskust
Kui noormehed hindavad oma arvutikasutusoskust pigem heaks ja väga heaks, siis tütarlapsed pigem keskmiseks ja heaks Mida nooremad, seda rohkem hindavad arvutikasutusoskust väga heaks (kuigi vanemad teevad rohkem spetsiifilisi oskusi ja teadmisi vajavaid toiminguid)

30 Tänan!


Alla laadida ppt "Õpilaste kirjaoskuse suundumused"

Seotud esitlused


Google'i reklaam