Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Tervisekontroll Jaan Olt.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Tervisekontroll Jaan Olt."— Esitluse väljavõte:

1 Tervisekontroll Jaan Olt

2 elektromagnetväljad; tehislik optiline kiirgus; ioniseeriv kiirgus;
Tööandja korraldab tervisekontrolli töötajale, keda võib mõjutada järgmine töökeskkonna ohutegur või töö laad: müra; vibratsioon; elektromagnetväljad; tehislik optiline kiirgus; ioniseeriv kiirgus; ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid, sealhulgas kantserogeenid ja mutageenid

3 bioloogilised ohutegurid; kuvariga töö; raskuste käsitsi teisaldamine;
Tööandja korraldab tervisekontrolli töötajale, keda võib mõjutada järgmine töökeskkonna ohutegur või töö laad: bioloogilised ohutegurid; kuvariga töö; raskuste käsitsi teisaldamine; töö pidevas sundasendis, sealhulgas istuvas või seisvas asendis; muu ohutegur või töö laad.

4 Tervisekontroll Sõltumata riskide hindamise tulemustest korraldab tööandja tervisekontrolli öötöötajale ja töötajale, kes puutub kokku plii ja selle ühenditega ning asbestitolmuga. Töötaja tervisekontrolli teeb töötervishoiuarst, kaasates vajaduse korral teisi spetsialiste Tööandja korraldab töötaja tervisekontrolli nelja kuu jooksul töötaja tööle asumisest arvates.

5 Tervisekontroll Tööandja korraldab töötaja tervisekontrolli enne bioloogiliste ohutegurite, kantserogeenide, mutageenide, plii ja selle ühendite ning asbestitolmuga kokkupuute algust ja öötöötaja tervisekontrolli enne öötööle asumist. Tööandja korraldab töötaja tervisekontrolli töötervishoiuarsti määratud ajavahemiku järel, kuid vähemalt üks kord kolme aasta jooksul ning alaealise töötaja puhul vähemalt üks kord aastas.

6 Tervisekontroll Tööandja kannab tervisekontrolliga seotud kulud. Tervisekontroll tehakse tööajal ja töötajale makstakse sellel ajal keskmist tööpäevatasu


Alla laadida ppt "Tervisekontroll Jaan Olt."

Seotud esitlused


Google'i reklaam