Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

JÄÄTMESEADUSE RAKENDAMISEST KOV VÕRGUSTIKUS

Seotud esitlused


Teema esitlus: "JÄÄTMESEADUSE RAKENDAMISEST KOV VÕRGUSTIKUS"— Esitluse väljavõte:

1 JÄÄTMESEADUSE RAKENDAMISEST KOV VÕRGUSTIKUS
Tõnu Tuppits, keskkonnaekspert, ELF

2 Millest räägin? KOV Kohustused Korraldatud jäätmevedu, jäätmejaamad
Hind kontrolli alla – täna ja edaspidi Jäätmekoostöö Kuidas edasi ja mida näitab tulevik

3 Kohustused Jäätmehoolduse korraldamine sh KJV, ohtlikud jäätmed.
Taaskasutatavate jäätmete kogumine; Pakendikogumise korraldamine; Sujuv jäätmevedu ja mõistlikud stabiilsed hinnad; Elanikud oskavad e keskkonnateadlikkuse tõstmine. Jäätmekäitluse hierarhia: Jäätmetekke vältimine, korduskasutus, ringlussevõtt, taaskasutamine, kõrvaldamine. E. Jäätmekoguse vähendamine – second hand – töötlemine/ põletamine - ladestamine

4 Korraldatud jäätmevedu - KJV
Mida koguda kjv – taaskasutatavad jäätmed tuleb koguda liigiti sh määrdumata (paber-papp, pakend); Mida on keeruline koguda liigiti või majanduslikult mõtetu – määrdunud kraam sh (paber-papp, pakend, aiajäätmed, köögijäätmed) olmejäätmed; Rakendage sortimismäärust, ärge kuulake külajutte; Mida kogutakse liigiti Tallinnas, miks, kas eeskuju Biojäätmed tln prügila – 90 tuh tonni peaks jõudma, 10 tuh reaalselt jõuab, köögijäätmete eraldikogumine ei too soovitud tulemust vähemalt tähtaegselt mitte lahendus töötlemine või masspõletus. Ja kov saab teavitamis- ja närvikulu kokku hoida. Kohati väga kalleid kompostimisseadmeid pole ka vaja soetada.

5 Jäätmejaamad Täna peaks Eestis olema 100 – on aga ca 40;
Koguda taaskasutatav eraldi kogutud – probleemtoode, ohtlik jääde, puit, metall, klaas, essjäätmed; Koostöös saab jäätmejaamad ja saab odavamalt: Jäätmejaamade võrgustik samade partneritega; Kov-id saavad kulusid jagada või üksteise jaamu kasut; Olemasoleva infra, kohaliku tööjõu, maaomanike, ettevõtjate kaasamine; Ehitamise asemel kasutada PPP-d või operaatorteenust.

6 Pakend Kov peab arendama pakendijäätmete kogumist: Alates 01.01.09 PS
1000 in /km2 üks konteiner 500 m raadiuses; 500 – 100 in/km2 üks konteiner 1000 m raadiuses; 0 – 500 in , siis üks konteiner 500 inimese kohta; Leping kov – pakendiorganisatsioon sh konteineri koht, konteinerite arv, maht, tühjendussagedus Pandipakend üle 200m2 müügipinnal kohustuslik, muul juhul asulas kohustuslik – kov võib karmistada LAHENDUSED: HOL Koostöös saab tingida, üksikomavalitsus saadetakse tihti ...sse; Koostöös saab leppida kokku konteinerite välimuse, suuruse, teavituse jmt; Koostöös võtab KKM teid tõsiselt, kui vaidlustada pakendiorganisatsiooni sertifikaate, siduda pakend kjv-ga jmt.

7 Lahendusi hinna kontrolliks täna
Hind tonni või kuupmeetri kohta, mitte konteiner; Hind jagada km hind/ladestustasu/üldkulud või Hind jagada km hind/ladestustasu/ üldkulud /keskkonnafond; Keskkonnafond – saastetasu kohe kätte või muud jäätmekulud kjv sisse uputada

8 Hind kontrolli alla homseks
Jäätmepõletus tuleb, masspõletus Harjumaale, RDF põletus Kundasse; 2011/12 ajaks koostöös kokkulepped hinna üle; Ladestus- ja saastetasu asendub väravatasuga; Väravatasu vastuvõtul 10 – 15% odavam kui prügilas; Ladestamise vähenemine viib ladestushinna oluliselt üles; Jäätmehierarhia rakendub praktikas

9 Jäätmekoostöö täna Ettevõtjatel EJKL;
Eestis kuni100 valda ei kuulu ühessegi jäätmekoostöövõrgustikku; Kes kuuluvad erimeelsused (Kagu-Eesti JKK 47 kov-i läheb laiali. Ilma alternatiivita 40 kov-i, 7 LEA) Sünergia võiks olla oluliselt suurem... Toetage taaskasutusmäärade suurendamist, rohkem konkurentsi – madalam hind. Saartele lahendus – töötlemine , vedu, keskkonnateadlikkus – a- la mis on pakend!?

10 Ükshaaval jätkamise eelised:
Jäätmekäitlushind on kontrollimatu ja tõuseb; Vertikaalsed monopolid tugevnevad veelgi : vedu – ladestus; Talume tootjavastutusorg-de omavoli ja ülbitsemist; Talume kohalike elanike pahameelt; Keskkonnateadlikkus ei arene; KJV tuleb jäätmekäitleja nägu ehk dikteerib tingimused; Vanad tehnoloogiad ei tasu ära 25 a, välisfirma on suurettevõtja lõa otsas – ei mõtle ise, Keegi teine teie prbl ei lahenda kui ootate jäätmekäitlejat, siis hind, pahameel, kesk teadl.

11 Koostöövõrgustik igaühele
KJV ja jäätmejaam igasse valda/linna Koostöös ELF – EMOVL – ELL – EJKL – EKÜ interaktiivne koostöövõrgustik – kogu valla/linna jäätmeteave ja abi tasuta ühes kohas, foorumid ja otsesuhtlus – kõigile kellel vaja Mentortugi jäätmehoolduse korraldamisel – dok-d – rakendamine, nõustamine, - kõigile kellel vaja; Jäätmejaamade võrgustik ja mõistlik rajamise- ja toimemudel, pilootpiirkond näit Harjumaa; Tasuta, Osaluse distsipliinitasu 1 – 5 tuh per kov, kontaktisik koos vastutusega saavutada tulemus!

12 Mida teha täna e üleminekuaeg
Üleminekuaeg töötlemiseni, teadlikkuseni, jäätmejaamadeni, põletamiseni; Tuleviku käitlushindu mõjutavad ühiskokkulepped Korraldatud jäätmeveo konkursid nutikaks – leping tugevaks, pkd jõuliseks, hind kontrolli alla, teavitamine pidevaks; Hinna langetamise metoodika;

13 Lähitulevik 2-3 aasta pärast
Esimesed põletuskohad saavad valmis ja konkureerivad prügilatega ja omavahel – masspõletus ja RDF; Töötlemine saab jalad alla – MBT= RDF; Ladestamine jätkub, kuid EU ja riigi doteerimine lõpeb – täna ehitatakse prügilaid, sest eu toetab; Oma prügila vajadus on ajalugu Jäätmekäitluse hinnatõs pidurdub = ei tõuse! Jäätmekäitluse hierarhia – kui RDF-il on piisavalt turgu (kodus ja väljaspool), siis mida põletatakse masspõletustehases? Mida ladestatakse – ladestushinnad lähevad lakke Europrügila – ühele hektarile mahub ladestama kuni 50 tuh tonni. Ühe hektari väljaehitamine min 1 miljon eurot + nõrgveepuhastus + seire + saastetasu riigile + sulgemine + gaasikogumine + kommunikatsioon(hais, lendpraht, maine) Ladestamine vanades EU maades täna praegu ilma dotatsioonideta – Holland ja Belgia – 300 eur tonn, Saksamaa 150 eur tonn – ehk 5 – 10 korda kallim;

14 Mis võiks olla Teeme ära 2009?
Koostöövõrgustik üle Eesti ja üle veebi; Abi kov-idele, kel vaja; Jäätmejaamad Vabatahtlike registreerimise abi koristustalgutele; Üleriigilised koostööd toetajate leidmiseks kõikjale; Välisabi – Läti, Leedu, Poola, St Peterburg.

15 Tänan tähelepanu eest! Küsimused – kommentaarid teretulnud!


Alla laadida ppt "JÄÄTMESEADUSE RAKENDAMISEST KOV VÕRGUSTIKUS"

Seotud esitlused


Google'i reklaam