Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Uuenenud Valgamaa Kutseõppekeskus

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Uuenenud Valgamaa Kutseõppekeskus"— Esitluse väljavõte:

1 Uuenenud Valgamaa Kutseõppekeskus
25. august 2011

2 Ajaloost Arhiivis on säilinud M. J. Alksnise Valga Neljaklassilise Poeglaste Erakaubanduskool põhimäärus, mille kaubandus- ja tööstusministeerium on kinnitanud 8. juulil aastal. Kooli võeti vastu vähemalt kahe-klassilise eelharidusega aastasi poisse. Poeglaste ja Tütarlaste Kaubanduskool Õpetajate Seltsi Poeg- ja Tütarlaste Kaubanduskool Valga Tööstuskool Erakaubanduskool Valga Kaubanduskeskkool 1944 Valga Majandustehnikum, lõpetas Valga Statistikatehnikumina 2.märtsil a. kool oma tegevuse. Helme Kutsekeskkool, asutati aastal kaheaastase põllutöökoolina. Valga Kutsekool avati 1.septembril aastal. Praegune Valgamaa Kutseõppekeskus tekkis aastal kahe senise Helme ja Valga kooli ühendamisel.

3 Õppekavarühmad Transporditeenused (kaubaveod ja –käsitlemine, logistika klienditeenindaja, veokorraldus) Hulgi- ja jaekaubandus (müüja, müügikonsultant) Majutamine ja toitlustamine (kokk, suurköögikokk, abikokk) Tekstiil, rõivaste, jalatsite õmblemine (rõivaõmblemine, rätsepatöö) Sotsiaaltöö ja nõustamine (hooldustöötaja) Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika (autotehnik, autoplekksepp) Materjalitöötlus (tisler) Ehitus ja tsiviilrajatised (palkmaja ehitaja) Koduteenindus (kodumajandus)

4 Õppevõimalused 1. Tasemeõpe põhi- ja keskhariduse baasil
kutsekeskharidusõpe - omandatakse kutsekeskharidus kutseõpe – omandatakse kutse 2. Põhihariduseta noorte õpe (17+) – omandatakse kutse 3. Kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis (Valga KÕG, Urvaste Kool, Jaanikese Kool, Tsirguliina KK) 4. Töökohapõhine õpe - omandatakse kutse

5 VÕTA Varasemaid õpingute või töökogemuse ülekandmist saab taotleda nii sisseastumisel kui ka õppeaasta keskel. Varasemaid õpingute või töökogemuse ülekandmist on võimalik rakendada järgmistel juhtudel: üleminekul ühest koolist teise õpitud erialale või uuele erialale; katkestatud õpingute jätkamisel samas koolis samal erialal; eelneva erialase töökogemuse olemasolul.

6 KUTSE Kutseõppes õpingud katkestanute jätkuõppe programm. Programmi eesmärgiks on luua kutseõppe õpingud katkestanutele võimalused oma õpingute lõpuleviimiseks. Kutseõppeasutustesse luuakse programmi raames kutseõppe õppekohad, mida rahastatakse täiendava riikliku koolitustellimuse alusel.

7 Vastuvõtt maakondade lõikes 25. august 2011
Sisseastujaid Valgamaa 151 Võrumaa 17 Tartumaa 8 Viljandimaa 5 Põlvamaa 6 Pärnumaa 1 Harjumaa 2 Lääne-Virumaa Ida-Virumaa Jõgevamaa Kokku 193

8 Sisseastujad Valgamaa omavalitsustest

9 Õppijate arvu muutumine 2001-2010

10 Lõpetajad 2007-2011 Õppekavarühm 2007 2008 2009 2010 2011 Kokku
Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika 9 22 14 6 30 81 Majutamine ja toitlustamine 23 29 47 24 41 164 Transporditeenused 19 21 84 Hulgi- ja jaekaubandus 17 39 27 122 Sotsiaaltöö ja nõustamine 16 11 13 15 79 Materjalitöötlus 5 73 Tekstiil, rõivaste ja jalatsite õmblemine 10 20 Ehitus ja tsiviilrajatised 12 8 68 Koduteenindus 18 38 72 143 139 177 107 197 763

11 Kutseeksamite sooritamine
Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika 2 Majutamine ja toitlustamine 7 Transporditeenused 18 Hulgi- ja jaekaubandus 34 Sotsiaaltöö ja nõustamine** Materjalitöötlus 8 Tekstiil, rõivaste ja jalatsite õmblemine* Ehitus ja tsiviilrajatised 9 Koduteenindus* Kokku 78 * - ei olnud lõpetajaid või kutseeksameid ** - eksamid toimuvad sügisel 2011

12 Täiskasvanute koolituskeskus
2010. aasta tulemused Maht tundides 3007 Alustajate arv 1225 Lõpetajate arv 1175 Koolituste maksumus kokku Tasus koolituse eest Õppija 429 Tööandja 63 Õppija ja tööandja Töötukassa 40 RKT(HTM käskkirja alusel) 398 ESF(va RKT) Muu 295

13 Leonardo da Vinci programmi projektides osalemine
Ajavahemikus viibisid tisleri, autotehniku, koka, hooldustöötaja, rätsepa ja logistika klienditeenindaja erialade õppijad praktikal Norras, Saksamaal, Austrias, Soomes, Maltal, Hispaanias, Rootsis ja Itaalias. Kokku 47 õppijat. Samades kohtades on viibinud ka 13 õpetajat.

14 Koostöö Liivimaa kutseõppeasutustega
Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool Järvamaa Kutsehariduskeskus Luua Metsanduskool Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Põltsamaa Ametikool Räpina Aianduskool Tartu Kunstikool Tartu Kutsehariduskeskus Valgamaa Kutseõppekeskus Vana-Antsla Kutsekeskkool Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool Võrumaa Kutsehariduskeskus Koostööleping allkirjastati koos maavanematega ja omavalitsusliitude juhtidega 6. oktoobril 2010.

15 Arendusprojektid VocLink
Kutseõppe ja täiendõppe korraldamine Põhja-Läti elanikele. Juhtpartner: Valgamaa Kutseõppekeskus Partner: Vidzemes Augstskola (Vidzeme Kõrgkool, Vidzeme University of Applied Sciences), Valka novads

16 Valga Logistika Kompetentsikeskus
Valga Logistika Kompetentsikeskus on kavas luua Valgamaa Kutseõppekeskuse struktuuriüksusena. Vastav taotlus esitatakse EASile 15. septembril Eesmärgiks on ära kasutada Valga geograafilist asukohta ning siin paiknevat raudtee ja maanteesõlme kohaliku ja piirkondliku arengumootorina.

17 Innovatiivse Hoone ja Elukeskkonna Kompetentsikeskus
Osaleme partnerina Innovatiivse Hoone ja Elukeskkonna kompetentsikeskuse loomises. Valga on muutumas energiatõhusa ehituse tuntud kompetentsikeskuseks (lasteaed Kaseke, meie koolikompleks). Samal ajal on puudus asjatundlikest energiasäästlike hoonete ehitajatest ja hooldajatest. Kavatseme välja töötada asjakohased õppekavad, et ette valmistada hea väljaõppega energiatõhusate hoonete planeerijaid ja ehitajaid ning hooldusspetsialiste.

18 Tänan!


Alla laadida ppt "Uuenenud Valgamaa Kutseõppekeskus"

Seotud esitlused


Google'i reklaam