Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Sugukonnad Filoviridae, Bornaviridae ja Orthomyxoviridae.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Sugukonnad Filoviridae, Bornaviridae ja Orthomyxoviridae."— Esitluse väljavõte:

1 Sugukonnad Filoviridae, Bornaviridae ja Orthomyxoviridae.
Viroloogia 19 Sugukonnad Filoviridae, Bornaviridae ja Orthomyxoviridae.

2 Selts Mononegavirales, sugukond Filoviridae. Ebola viiruse virionid.

3 Ebola ja Marburg viiruste virionide ehitus ja genoomide struktuur.

4 Ebola viiruse antiretseptor ja fusion-valk.

5 Ebola viiruse infektsioonitsükkel.

6 Selts Mononegavirales, sugukond Bornaviridae
Selts Mononegavirales, sugukond Bornaviridae. Bornaviiruse genoomi ehitus ja geeniekspressioon.

7 Sugukond Orthomyxoviridae: gripiviiruse virionid.

8 Gripiviiruse virioni ehituse skeem.

9 Gripiviiruse virioni ehituse skeem.

10 A-gripiviiruse genoomne segment 7: kahe (kolme) valgu ekspressioon toimub alternatiivse splaisingu abil.

11 B-gripiviiruse genoomi segment 7 mRNA on bitsistroone; teise ORF-i translatsioon toimub re-initsiatsiooni mehhanismiga.

12 C-gripiviiruse RNA6 organisatsioon
C-gripiviiruse RNA6 organisatsioon. CM1 on C-gripiviiruse maatriksvalk, CM2 on ioonkanaleid moodustav valk.

13 A-gripiviiruse M2 valk moodustab virioni membraanis ioonkanaleid.

14 B-gripiviiruse segment 6 geeniekspressioon: NB on B-gripiviiruse ioonkanaleid moodustav valk ja ekspresseerub alternatiivset AUG koodonit kasutades.

15 A-gripiviiruse genoomne segment 8: alternatiivse splaisinguga ekspresseeritakse NS1 ja NS2 (NEP) valgud.

16 Gripiviiruse elutsükkel

17 Gripiviiruse ja endosoomi membraanide liitumine ning gripiviiruse RNP-de vabanemine maatriksvalgust on pH-ist sõltuvad protsessid.

18 Gripiviiruse elutsükkel

19 Gripiviiruse transkriptaasi aktiveerumine.

20 Gripiviiruse transkriptsiooni initsieerimine (cap’i varastamise mehhanism).

21 Gripiviiruse transkriptsiooni skeem.

22 Raku ja viiruse mRNAde eristamine gripiviiruse transkriptaasi poolt.

23 Gripiviiruse transkriptsiooni ja replikatsiooni produktid.

24 Gripiviiruse genoomsete segmentide transport tuumast tsütoplasmasse.

25 Raku mRNA tarnspordi blokeerimine gripiviiruse poolt.

26 A-gripiviiruse genoomne segment 7: kahe (kolme) valgu ekspressioon toimub alternatiivse splaisingu abil.

27 Gripiviiruse alternatiivne splaising.

28 Gripiviiruse elutsükkel

29 Gripiviiruse genoomsete segmentide transport tuumast tsütoplasmasse.

30 Gripiviiruse elutsükkel


Alla laadida ppt "Sugukonnad Filoviridae, Bornaviridae ja Orthomyxoviridae."

Seotud esitlused


Google'i reklaam