Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Taastuvenergeetika areng Eestis ja mujal maailmas

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Taastuvenergeetika areng Eestis ja mujal maailmas"— Esitluse väljavõte:

1 Taastuvenergeetika areng Eestis ja mujal maailmas
Liisa Mällo Energeetika osakond

2 Maailma trendid taastuvenergia vallas
Taastuvenergia osakaal maailmas: ,4% ,4% % %

3 Maailma trendid taastuvenergia vallas

4

5

6 Taastuvenergia trajektoorid Eestis

7 Taastuvenergia direktiivist 2018/2001/EL tulenevad suurimad muutused Eestile sh ka Setomaale
Riigi, piirkonna ja kohalikul tasandi asutused peavad võtma arvesse taastuvenergia ja energiatõhususe edendamise põhimõtteid Kõik loa-, sertifitseerimis- ja litsentsimismenetlusi käsitlevad siseriiklikud õigusnormid sh planeeringud, ehitised, projekteerimised, taastuvenergia tootmine ja isetarbimine, taastuvenergiakogukondade loomine ja lõimimine jpm Menetlusprotsesside kiirendamine ja lihtsustamine (KOVidele käsiraamat) Teadlik tarbija (päritolutunnistus elektrile, gaasile sh vesinikule, soojus- või jahutusenergia) keskkonnasõbralikud ja taastuvenergiat tarbivad sõidukid (erasõidukid kui ka liiniveod) KOVid peavad tulevikus RES ja EED soodustama (NIMBY efekti vähenemine) Liikmesriigid tagavad tarbijatele võimaluse hakata oma tarbeks toodetud taastuvenergia tarbijaks, ning neil on õigus toota, salvestada, anda võrku, müüa (ka taastuvelektri ostulepingute alusel) taastuvenergiat. Proportsionaalsed tasud sh võrgutasud, menetlused jms Liikmesriigid loovad tugiraamistiku, et edendada ja hõlbustada oma tarbeks toodetud taastuvenergia tarbimise arengut

8 Taastuvenergia toetustest
Päikesepaneelide investeeringutoetus – KredEx, toetust antakse kuni 30% ulatuses toetatavate tegevuste abikõlblike kulude kogusummast ja kuni eurot taotleja kohta (juriidiline isik nt korteriühistu, ettevõte, KOV). Taastuvenergia toetus nn feed-in premium – Elering, seadmetele kuni 50 kW, toetuse suurus per kWh, pluss eelmise kuu keskmine elektri hind. Küttesüsteemide ja kaugküttekatelde uuendamise toetused (väikeelamud, ettevõtjad, KOVid) Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamine (KOVidele) Biometaani tootmise ja gaasibussides kasutuselevõtu toetus (ettevõtjad, KOVid) Elektrisõidukite ostutoetus (tuleb 2019 a lõpus, Keskkonnaministeerium)

9 Liisa Mällo Liisa.Mallo@mkm.ee
Tänan tähelepanu eest! Liisa Mällo

10 Maailma trendid taastuvenergias, sektorite põhiselt


Alla laadida ppt "Taastuvenergeetika areng Eestis ja mujal maailmas"

Seotud esitlused


Google'i reklaam