Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Vaimuliku roll abielu sõlmimisel

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Vaimuliku roll abielu sõlmimisel"— Esitluse väljavõte:

1 Vaimuliku roll abielu sõlmimisel
Ulvi Klaar nõunik Rahvastiku toimingute osakond Siseministeerium

2 Abielu. Abielu alternatiivid
Abielu legaaldefinitsioon? Perekonna legaaldefinitsioon? Abielu vs kooselu Abielu sõlmijad

3 Kes võivad (omavahel) abielluda
Mees ja naine Täisealisus, teovõime Vanus Sugulussuhted Abielu sõlmimisest keeldumine 3

4 Abielu sõlmimise ettevalmistamine
Avalduse esitamine, avalduse muutmine Abielu sõlmimise aja kokkuleppimine Riigilõiv 4

5 Avalduse sisu Perekonnanime valik Varasuhte valik

6 Vara juurdekasvu tasaarvestus

7 Abielu Abielu sõlmimine Abielu sõlmimise kinnitamine

8 Dokumendid avalduse juurde
Kui rahvastikuregistris andmed puuduvad Eestis viibimise seaduslik alus Abieluvõime tõendamine Välisriigi dokumendid

9

10

11 Ülesanne I Abielu soovivad sõlmida Mari Ford, Eesti kodanik, elanud viimase aasta Londonis, ja Jüri Kase, Eesti kodanik, elukoht Soomes. Avaldus esitatakse 1. mail ja abielu soovitakse sõlmida 31. mail. Mari Mets on Inglismaal sõlminud ja lahutanud abielu, rahvastikuregistris ei ole lahutuse andmed kantud. Naine soovib abielludes võtta tagasi eelmise abielu eel kantud nime Mets ja lisada see mehe perekonnanimele Kase-Mets. Millised küsimused tuleb lahendada?

12 Küsimused ja vastused Kas on nõutav on abieluvõime tõend ja miks? Jah, Eestist ära üle 6 kuu Kas abiellujad peavad esitama Eestis seadusliku viibimise aluse? Ei, Eesti kodanikud Kas abielu lahutamise tunnistus on formaalsusteta aktsepteeritav? Jah, EL liikmesriik Kas abiellumise kuupäev on sobiv? Ei, abielu ei sõlmita enne ühe kuu möödumist avalduse esitamisest, esimene võimalus on 2. juuni Kas naine võib saada soovitud perekonnanime ja millised nimevalikud on? Ei, jääb abiellumise ajal kantud nimi Ford, liidab nimele mehe nime Ford-Kase või võtab mehe perekonnanime Kase

13 Ülesanne 2 Abielu soovivad sõlmida Vene kodanik Maria Ivanova ja Leedu kodanik Arvidas Sutkus. Naine esitab abieluvõimetõendiks dokumendi, mis kajastab asjaolusid ainult ühe piirkonna andmete alusel. Mehe elukoht on Eesti alates 1. veebruarist. Avaldus esitatakse 1. mail ja abielu soovitakse sõlmida 1. juulil. Naise elamisluba kehtivus lõpeb 5. mail ja ta ei soovi seda pikendada. Naine soovib kanda mehe perekonnanime kujul Sutkute. Millised küsimused tuleb lahendada?

14 Küsimused Kas naise abieluvõimetõend sobib? Ei sobi
Kas mehel on vaja abieluvõimetõendit? Jah, Eestis vähem kui 6 kuud Mis asendab naise abieluvõimetõendit? Naine peab taotlema kohtult luba abiellumiseks Kas abiellujad peavad esitama Eestis seadusliku viibimise aluse? Mehe elukoht registris, EL kodanik. Naine esitab elamisloakaardi Kas abielu on võimalik sõlmida soovitud päeval? Kui ei, siis miks? Ei, naise elamisluba ei kehti enam Kas näide saab soovitud perekonnanime? Kui ei siis millise saaks? Ei, saab Sutkuvienė, ka Sutkus

15 Ülesanne 3 Abielluda soovivad Mari ja Jüri, Eesti kodanikud ja elavad Eestis. Nad sooviksid tulla avaldust esitama eri päevadel. Rahvastikuregistri andmetel on Jüri üle seatud eestkoste. Mari on alaealine, kuid abielu sõlmimiseks soovitud päevaks on saanud täisealiseks. Abielu soovitakse sõlmida kolme nädala pärast, põhjuseks nimetatakse soodsat pakkumist pulmapeo korraldamisel. Millised küsimused tuleb lahendada? Kuidas olukord lahendada?

16 Küsimused Kas naine ja mees saavad eri päevadel avalduse
esitada? Avaldus esitatakse ühiselt Kas mehel on õigus abielu sõlmida ja kuidas seda kontrollida? Eestkoste seadmise kohtulahendis peab olema kaalutud võimet aru saada abielu sõlmimise tähendusest Kas naisel on õigus abielu sõlmimise avaldust esitada? abielu sõlmida? Alaealisel selline õigus puudub, kui kohus ei ole teovõimet laiendanud. Jah, kui on saanud täisealiseks Kas tähtaja lühendamine on võimalik ja põhjendatud? On võimalik, kuid põhjendus ei ole mõistlik Olukord lahendatakse nii, et paar tuleb koos avaldust esitama esimesel sobival päeval, kui naine on saanud täisealiseks ja mehe teovõime ei ole piiratud abielu tähendusest arusaamise osas

17 Ulvi Klaar ulvi.klaar@siseministeerium.ee
Aitäh! Ulvi Klaar


Alla laadida ppt "Vaimuliku roll abielu sõlmimisel"

Seotud esitlused


Google'i reklaam