Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

(Numbriline) integreerimine Monte-Carlo meetodil

Seotud esitlused


Teema esitlus: "(Numbriline) integreerimine Monte-Carlo meetodil"— Esitluse väljavõte:

1 (Numbriline) integreerimine Monte-Carlo meetodil

2 Meetod I.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Hinnangu täpsus

15 Usaldusintervall Milline on 95%-usaldusintervall integraali tegelikule väärtusele (kui n on suur)? Usaldusintervall keskväärtusele: Usaldusintervall integraali tegelikule väärtusele

16 Näide U(a,b); a=0; b=1 U(0,c); c=0 y<g(x) I=c(b-a)*k/n
> x=runif(n, 0, 1) > y=runif(n, 0, 1) > k=sum(y<x) > I_hinnang=1*(1-0)*k/n > > I_hinnang [1] > I_hinnang+qnorm(0.025)*sqrt(I_hinnang/n*(1*(1-0)-I_hinnang)) [1] > I_hinnang+qnorm(0.975)*sqrt(I_hinnang/n*(1*(1-0)-I_hinnang)) [1] > t.test(1*(1-0)*(y<x))$conf.int [1] U(a,b); a=0; b=1 U(0,c); c=0 y<g(x) I=c(b-a)*k/n

17 Alternatiivne idee Aga keskväärtus ≈ keskmine

18 > I_hinnang2=mean(g_tarn) > I_hinnang2 [1] 0.5002724
> x=runif(n, 0, 1) > g_tarn=x*(1-0) > I_hinnang2=mean(g_tarn) > I_hinnang2 [1] > t.test(g_tarn)$conf.int [1] U(a,b) g*(x)=(b-a)*g(x) Täpsem hinnang? Varem: > I_hinnang [1]

19 Alternatiivse idee täpsus

20 Lihtne Monte-Carlo meetod
Tihedusfunktsioon: f(x)≥0 iga x korral;

21 Lihtne Monte-Carlo meetod
g(x) f(x)

22 Lihtne Monte-Carlo meetod
X ~ N(0,1)

23 Lihtne Monte-Carlo meetod
Sammud: Genereeri x1,x2,...,xn ~ N(0,1) (üldjuhul: x1,x2,...,xn ~ f(x)) Arvuta g1 = g(x1),... , gn = g(xn), Hinda integraali väärtust I ≈ g X ~ N(0,1)

24 Lihtne Monte-Carlo meetod
g(x) f(x)

25 Lihtne Monte-Carlo meetod
x = rnorm(n) gx = x / (1/sqrt(2*pi)*exp(-x**2/2))*(x>=1 & x<3) I_hinnang = mean(gx) Hinnang: 4,07 UI: ( 3,92...4,22 ) Tegelik: 4 n = x = runif(n, 1, 3) gx = 2*x I_hinnang = mean(gx) Hinnang: 4,00.. UI: ( 3,99...4,01 )

26 Täpsuse hinnang Hinnangu dispersioon Hinnangu standardviga
D(I_hinnang) = D(g(X)) / n Hinnangu standardviga σ(I_hinnang) = σ(g(X)) / sqrt(n) Standardvea hinnang s(I_hinnang) = s(g(X)) / sqrt(n) Genereeritud X-ide arv

27 Usaldusintervall Integraali tegelikule väärtusele
Usaldusintervall integraali tegelikule väärtusele = usaldusintervall keskväärtusele: I_hinnang +/- zα/2 s(I_hinnang)


Alla laadida ppt "(Numbriline) integreerimine Monte-Carlo meetodil"

Seotud esitlused


Google'i reklaam