Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kagu-Eesti (majandus)arengust statistiku pilgu läbi

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kagu-Eesti (majandus)arengust statistiku pilgu läbi"— Esitluse väljavõte:

1 Kagu-Eesti (majandus)arengust statistiku pilgu läbi
Märt Leesment Statistikaamet Eksperimentaalstatistika tiim

2 Sissejuhatus Kagu-Eesti visioon aastaks 2020 (ehk poole aasta pärast on Kagu-Eestile iseloomulik): See on turistidele tuntud ja hea mainega turismisihtkoht, mis pakub meeldejäävat reisielamust ning kust on soovi korral mugav reisida teistesse naaberpiirkondadesse. Iga inimene tunneb siin end vajaliku ja väärtuslikuna. Ettevõtlus on tulus ja töökohad hästi tasustatud. Kagu-Eesti tegevuskava

3 Majandus  ↕ Ettevõte  Inimene 
Ettekande loogika Majandus  ↕ Ettevõte  Inimene 

4 Sisemajanduse koguprodukt

5 Lisandväärtus

6 Ettevõtlus

7

8

9 Noorte ettevõtlus Olulisel kohal Põlvamaa ja Võrumaa arengustrateegiates (2035+). Näitab, kui tegusad ja ettevõtlikud on piirkonna noored – ettevõtlik hoiak ka väljaspool majandustegevust (kogukonna edasiviijad). Aitab noori piirkonnaga siduda. Jätkusuutlikkuse indikaator?

10 18–26-aastaste (sündinud 1991–1999) registreeritud ettevõtjate (füüsilisest isikust ettevõtja või vähemalt 10-protsendilise osalusega äriühingu omanik) osatähtsus samas vanuses elanike seas, keda arvestatakse registrijärgse elukoha järgi. Andmed on seisuga 2017.

11 Kõrget ettevõtlusaktiivsust taga ajades…
Kas eesmärk on võimalikult palju ettevõtteid/ettevõtjaid või kõrge ettevõtlustegevuse tulemus ehk loodav väärtus? Võimalus (vabatahtlik) vs vajadus („sunnitud“) olla ettevõtja. Kõigist ei saa ja ei peagi saama ettevõtjat. Oluline on ettevõtlikkus kui ellusuhtumine, isikuomadus, eluviis. Ettevõtlikud inimesed on avatud uuendustele, valmis otsima paremaid lahendusi. Ettevõtlikud inimesed on vajalikud Kagu-Eestile.

12 Tööviljakus hõivatu kohta lisandväärtuse alusel*
*Vähemalt 20 hõivatuga ettevõtetes

13 Müügitulu puhasrentaablus*
Kogu Eesti Põlva maakond Valga maakond Võru maakond keskmine (vana) 5,2% 4,2% 5,7% 6,1% 2017 (uus haldusjaotus) 6,6% 4,8% 7,0% *Vähemalt 20 hõivatuga ettevõtetes

14 Tööjõukulud *Vähemalt 20 hõivatuga ettevõtetes
*uue haldusjaotuse järgi

15 Põhivarainvesteeringud hõivatu kohta, tuhat eurot*
*Vähemalt 20 hõivatuga ettevõtetes

16 Majutatud

17

18

19 EKSPERIMENTAALSTATISTIKA

20 Tehingud KOVide vahel, joonte otspunktid on määratud KOVi keskpunkti järgi

21 A Põllum., metsam. ja kalapüük B Mäetööstus C Töötlev tööstus
D Elektrienergia, … E Veevarustus;… F Ehitus G Hulgi- ja jaekaubandus; … H Veondus ja laondus I Majutus ja toitlustus J Info ja side K Finants- ja kindlustustegevus L Kinnisvaraalane tegevus M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane … N Haldus- ja abitegevused O Avalik haldus ja riigikaitse; … P Haridus Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg S Muud teenindavad tegevused KMD_INFis registreeritud Kagu-Eesti ettevõtete tehingute väärtus tegevusalade vahel, 2018

22 Rahvastikuprognoos 2019 = 100

23 Tööealiste osatähtsuse prognoos

24

25 Rahulolu 2013 vs 2018 (2)

26 Rahulolu 2013 vs 2018 (3)

27 Kokkuvõte Primaarsektori tähtsus
Lisandväärtuse loomisel on veel arenguruumi Mikroettevõtete tähtsus Ettevõtlusaktiivsus või ettevõtlustegevuse tulemus? Ettevõtete majandusnäitajad võrreldavad riigi keskmisega Turism kui võimalus, kuid kas ka kullaauk? Inimressurssi jääb vähemaks Heaolus on veel arenguruumi

28 Tänan kuulamast!

29


Alla laadida ppt "Kagu-Eesti (majandus)arengust statistiku pilgu läbi"

Seotud esitlused


Google'i reklaam